Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 18°C
wiatr: 23,5 km/h
opady: 0,7 mm

Relacja z XXXVI Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXXVI Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 28 marca 2022 roku godzina 13.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 lutego 2022 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028,
  3. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gręboszów,
  4. przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
  5. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie,
  6. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2022 r.”,
  7. przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na lata 2022 -2023”,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 - Zapasternicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/1,
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 - Zapasternicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/2.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Gręboszów za 2021 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.03.2022 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXXVI Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 28 marca 2022 roku godzina 13.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 lutego 2022 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028, przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gręboszów, przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2022 r.”, przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na lata 2022 -2023”, wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 - Zapasternicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/1, wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 - Zapasternicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Gręboszów za 2021 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.03.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe