Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,5 km/h
opady: 0,0 mm

Dotacja celowa – Rozwój Pomocy Społecznej

 Flaga i godło

 

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 213/OPS/2022 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Gręboszów w 2022 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań  mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

II. realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, poprzez organizację specjalistycznego poradnictwa – psychologicznego i prawnego.

III. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości – zatrudnienie specjalisty do obsługi informatycznej.

IV. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej ośrodka.

VI. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z wyłączeniem remontów.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2022 r.

Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług, zgodnie z przedłożonym we wniosku opisem działań.

Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 21 120,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100).

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2022 szacuje się na kwotę 26 400,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych  00/100).

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.04.2022 r.

    Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 213/OPS/2022 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej. Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Gręboszów w 2022 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań  mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze: II. realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, poprzez organizację specjalistycznego poradnictwa – psychologicznego i prawnego. III. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości – zatrudnienie specjalisty do obsługi informatycznej. IV. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej ośrodka. VI. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z wyłączeniem remontów. Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2022 r. Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług, zgodnie z przedłożonym we wniosku opisem działań. Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 21 120,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100). Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2022 szacuje się na kwotę 26 400,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych  00/100).     Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.04.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe