Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
23 września
temperatura: 15°C
wiatr: 11,6 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gręboszów na lata 2018-2023 z perspektywą do 2025 r.”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, 1718 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 2127) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389). Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni zmian do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gręboszów na lata 2018 - 2023 z perspektywą do 2025 r. w dniach od 9 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 1 - Urząd Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://bip.malopolska.pl/uggreboszow,a,2101391,projekt-zmiany-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-greboszow-na-lata-2018-2023-z-perspektywa-do-ro.html.

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów lub drogą poczty elektronicznej na adres: gmina@greboszow.pl.

 

Gręboszów, dnia 9 maja 2022 r.

Wójt

(-) Krzysztof Gil

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Karol MIkos 09.05.2022 r.

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, 1718 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 2127) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389). Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni zmian do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gręboszów na lata 2018 - 2023 z perspektywą do 2025 r. w dniach od 9 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 1 - Urząd Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://bip.malopolska.pl/uggreboszow,a,2101391,projekt-zmiany-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-greboszow-na-lata-2018-2023-z-perspektywa-do-ro.html. Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu. Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów lub drogą poczty elektronicznej na adres: gmina@greboszow.pl.   Gręboszów, dnia 9 maja 2022 r. Wójt (-) Krzysztof Gil   Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Karol MIkos 09.05.2022 r.  
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe