Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 11°C
wiatr: 15,2 km/h
opady: 0,0 mm

Kolejny nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0” rozpoczęty

Rusza czwarty nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”. Do tej pory dzięki pomocy Województwa aż 780 małopolskich rodziców mogło podjąć lub kontynuować zatrudnienie, zapewniając jednocześnie swoim pociechom profesjonalną opiekę niani. Rodziców, którzy są zainteresowani dofinansowaniem do zatrudnienia niani zapraszamy do wzięcia udziału w naborze.

O wsparcie w ramach projektu mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (tj. urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan. Z dofinansowania mogą skorzystać również Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety.

 

Kolejny nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0” rozpoczęty

 

 

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 18.05.2022 r.

Rusza czwarty nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”. Do tej pory dzięki pomocy Województwa aż 780 małopolskich rodziców mogło podjąć lub kontynuować zatrudnienie, zapewniając jednocześnie swoim pociechom profesjonalną opiekę niani. Rodziców, którzy są zainteresowani dofinansowaniem do zatrudnienia niani zapraszamy do wzięcia udziału w naborze. O wsparcie w ramach projektu mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (tj. urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan. Z dofinansowania mogą skorzystać również Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety.       Pliki do pobrania Pobierz plik 1_Marszalkowie_Pismo ws naboru MN_gminy 2022_gminy.pdf Pobierz plik 3_Dyrektor ROPS_Pismo ws naboru MN_ogolne 2022_do roznych instytucji_UKRAINA.pdf Pobierz plik Informacja_w_języku_ukraińskim_2022_MalopolskaNiania_PLAKAT.pdf Pobierz plik Informacja_w_języku_ukraińskim_2022_MalopolskaNiania_ULOTKA.pdf   Wprowadzenie: Karol Mikos 18.05.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe