Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
10 czerwca
temperatura: 17°C
wiatr: 9,1 km/h
opady: 0,0 mm

Zaproszenie do udziału w wyborach do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza małopolskie organizacje pozarządowe do udziału w wyborach do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji nalata 2022 - 2025. Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) jest organem konsultacyjnymi opiniodawczym Samorządu Województwa Małopolskiego. Organizacja pozarządowa działająca na terenie Małopolski w danym Regionie wyborczym może zgłosić jednego kandydata do Rady ze swojego Regionu. Organizacja potwierdza zgłoszenie swojej kandydatki/swojego kandydata na formularzu zgłoszeniowym, zgodnie ze sposobem reprezentacji. Zgłoszenia należy składać w terminie do 22 czerwca 2022 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub przesłać pocztą z dopiskiem „Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego – VI kadencja” na adres korespondencyjny Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu, Racławicka 56, 30-017 Kraków. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/malopolska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-vi-kadencji-nabor-kandydatur

 

Małopolskiej Rada Działalności Pożytku Publicznego logotyp

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 06.06.2022 r.

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza małopolskie organizacje pozarządowe do udziału w wyborach do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji nalata 2022 - 2025. Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) jest organem konsultacyjnymi opiniodawczym Samorządu Województwa Małopolskiego. Organizacja pozarządowa działająca na terenie Małopolski w danym Regionie wyborczym może zgłosić jednego kandydata do Rady ze swojego Regionu. Organizacja potwierdza zgłoszenie swojej kandydatki/swojego kandydata na formularzu zgłoszeniowym, zgodnie ze sposobem reprezentacji. Zgłoszenia należy składać w terminie do 22 czerwca 2022 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub przesłać pocztą z dopiskiem „Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego – VI kadencja” na adres korespondencyjny Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu, Racławicka 56, 30-017 Kraków. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/malopolska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-vi-kadencji-nabor-kandydatur     Wprowadzenie: Karol Mikos 06.06.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe