Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
15 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja dla posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 i 1648, z 2020 r. poz. 2320 i z 2021 r. poz. 2151), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

  • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Ze względu na powyższe Wójt Gminy Gręboszów informuje, że każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego (szamba) zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości.

Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje w/w ustawa. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.

Wójt Gminy Gręboszów zwraca się również, do mieszkańców gminy Gręboszów, którzy nie złożyli jeszcze zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków o niezwłoczne wypełnienie załączonego druku zgłoszenia i dostarczenie do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Gminy Gręboszów (pok. nr 1). Ostateczny termin na złożenie zgłoszenia upływa 31 lipca 2022 r.

W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych sprawdzane będą umowy i rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informuję również, że zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości na terenie naszej gminy posiadają następujące firmy:

  1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gręboszowie tel. 14 - 641 62 24
  2. Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o. ul. Kolejowa 10, tel. 14 - 657 50 28

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Karol Mikos 07.06.2022 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 i 1648, z 2020 r. poz. 2320 i z 2021 r. poz. 2151), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji: zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. Ze względu na powyższe Wójt Gminy Gręboszów informuje, że każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego (szamba) zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje w/w ustawa. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych. Wójt Gminy Gręboszów zwraca się również, do mieszkańców gminy Gręboszów, którzy nie złożyli jeszcze zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków o niezwłoczne wypełnienie załączonego druku zgłoszenia i dostarczenie do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Gminy Gręboszów (pok. nr 1). Ostateczny termin na złożenie zgłoszenia upływa 31 lipca 2022 r. W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych sprawdzane będą umowy i rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Informuję również, że zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości na terenie naszej gminy posiadają następujące firmy: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gręboszowie tel. 14 - 641 62 24 Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o. ul. Kolejowa 10, tel. 14 - 657 50 28     Pliki do pobrania Pobierz plik Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych.docx Pobierz plik Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych.pdf   Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Karol Mikos 07.06.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe