Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 24,2 km/h
opady: 0,0 mm

O dotacji z prefinansowaniem - Czyste Powietrze Plus

Czym różni się program Czyste Powietrze Plus od Czystego Powietrza?

  • zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnej kwoty dotacji na wymianę pieca czy prace termomodernizacyjne w przypadku osób o najniższych dochodach - dofinansowanie wzrasta z 69 do 79 tys. zł,
  • wprowadzenie prefinansowania, a więc możliwości otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu, do 50% kosztów całej inwestycji, czyli w przypadku maksymalnej kwoty dofinansowania przed rozpoczęciem remontu można dostać prawie 40 tys. zł.

Program Czyste Powietrze Plus będzie dostępny tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie, czyli tych, które wcześniej z Czystego Powietrza nie korzystały.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Warunkiem skorzystania z programu Czyste Powietrze Plus są progi dochodowe. Ze ścieżki prefinansowania będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Chodzi o 2 grupy beneficjentów (2 i 3 część programu Czyste Powietrze) - właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi:

  • do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Czyste Powietrze Plus - zasady

Podstawą otrzymania dotacji zwiększonej o 10 tys. zł jest przynależność do grupy beneficjentów o najniższych dochodach, potwierdzona stosownym zaświadczeniem o wysokości zarobków. Natomiast warunkiem wypłaty pieniędzy na zasadzie prefinansowania jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych z zapisami programu. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych.

Zaliczka w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy.

Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze Plus?

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym. W przypadku braku podpisu profilem zaufanym, należy przesłać wersję elektroniczną wniosku, następnie wydrukować formularz i podpisać go ręcznie oraz i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby ma trwać do 14 dni. Następnie w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem ma być uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50% przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.

Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga! Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Szczegółowe informacje na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/.

 

Czyste powietrze - ulotka informacyjna

Opracowanie: Kinga Sobota

Wprowadzenie: Karol Mikos 01.08.2022 r.

Czym różni się program Czyste Powietrze Plus od Czystego Powietrza? zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnej kwoty dotacji na wymianę pieca czy prace termomodernizacyjne w przypadku osób o najniższych dochodach - dofinansowanie wzrasta z 69 do 79 tys. zł, wprowadzenie prefinansowania, a więc możliwości otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu, do 50% kosztów całej inwestycji, czyli w przypadku maksymalnej kwoty dofinansowania przed rozpoczęciem remontu można dostać prawie 40 tys. zł. Program Czyste Powietrze Plus będzie dostępny tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie, czyli tych, które wcześniej z Czystego Powietrza nie korzystały. Jakie warunki trzeba spełnić? Warunkiem skorzystania z programu Czyste Powietrze Plus są progi dochodowe. Ze ścieżki prefinansowania będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Chodzi o 2 grupy beneficjentów (2 i 3 część programu Czyste Powietrze) - właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi: do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym, do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Czyste Powietrze Plus - zasady Podstawą otrzymania dotacji zwiększonej o 10 tys. zł jest przynależność do grupy beneficjentów o najniższych dochodach, potwierdzona stosownym zaświadczeniem o wysokości zarobków. Natomiast warunkiem wypłaty pieniędzy na zasadzie prefinansowania jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych z zapisami programu. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Zaliczka w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy. Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze Plus? Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym. W przypadku braku podpisu profilem zaufanym, należy przesłać wersję elektroniczną wniosku, następnie wydrukować formularz i podpisać go ręcznie oraz i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby ma trwać do 14 dni. Następnie w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem ma być uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50% przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia. Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Uwaga! Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. Szczegółowe informacje na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/.   Opracowanie: Kinga Sobota Wprowadzenie: Karol Mikos 01.08.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe