Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 10,1 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja o zakończeniu remontu drogi gminnej w Woli Gręboszowskiej

W dniu 21 lipca 2022 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania wyremontowany odcinek drogi gminnej nr K180112 w km 0+000 do km 0+713 położonej na działkach nr 605/1 i 605/2 w miejscowości Wola Gręboszowska o długości 713 m. Początek remontu drogi w km 0+000 zaczynał się od granicy z działką nr 601 obręb Wola Gręboszowska, stanowiąca drogę powiatową nr 1303 Gręboszów - Kozłów. Koniec remontu wypadał w km 0+713 tej drogi przy skrzyżowaniu z drogą gminną K180113.

Projekt remontu drogi wykonała firma, pn: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra, która również pełniła nadzór inwestorski.

Wykonawcą remontu wyłonionym w postępowaniu przetargowym w 2021 r. była firma: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą: Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52 - 200 Wrocław. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 13 grudnia 2021 r. Termin zakończenia robót był przewidziany na 14 września 2022 r. Jednak Firma Strabag wykonała remont drogi wcześniej, bowiem został zakończony w dniu 18 lipca 2022 r.

W ramach gruntownego remontu wykonano wymianę istniejących warstw drogi, dokonano wzmocnienia podłoża przez wykonanie z mieszanki związanej spoiwami hydraulicznymi grub. 25 cm, następnie wykonano podbudowę z kruszyw łamanych grub. 15 cm i nawierzchnię z warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W grub. 5 cm oraz warstwy ścieralnej AC8S grub. 4 cm. Wykonano odmulenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp oraz wykonano pobocza tłuczniowe, zjazdy z drogi i dojścia do posesji. Wykonano oznakowanie drogi znakami drogowymi i zamontowano barierki na przepuście drogowym

Koszt remontu wymienionej drogi gminnej wyniósł 958 806,34 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 446 040,00 zł, co stanowi 46,52 % kosztów robót budowlanych inwestycji. Pozostałą kwotę w wysokości 512 766,34 zł pokryła Gmina Gręboszów. Ponadto Gmina Gręboszów poniosła koszty opracowania dokumentacji projektowej, które wyniosły 6 000,00 zł, oraz koszt nadzoru inwestorskiego, który wyniósł 4 200,00 zł. Łączny koszt całości inwestycji wyniósł 522 966,34 zł.

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek, Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Karol Mikos 17.08.2022 r.

W dniu 21 lipca 2022 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania wyremontowany odcinek drogi gminnej nr K180112 w km 0+000 do km 0+713 położonej na działkach nr 605/1 i 605/2 w miejscowości Wola Gręboszowska o długości 713 m. Początek remontu drogi w km 0+000 zaczynał się od granicy z działką nr 601 obręb Wola Gręboszowska, stanowiąca drogę powiatową nr 1303 Gręboszów - Kozłów. Koniec remontu wypadał w km 0+713 tej drogi przy skrzyżowaniu z drogą gminną K180113. Projekt remontu drogi wykonała firma, pn: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra, która również pełniła nadzór inwestorski. Wykonawcą remontu wyłonionym w postępowaniu przetargowym w 2021 r. była firma: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą: Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52 - 200 Wrocław. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 13 grudnia 2021 r. Termin zakończenia robót był przewidziany na 14 września 2022 r. Jednak Firma Strabag wykonała remont drogi wcześniej, bowiem został zakończony w dniu 18 lipca 2022 r. W ramach gruntownego remontu wykonano wymianę istniejących warstw drogi, dokonano wzmocnienia podłoża przez wykonanie z mieszanki związanej spoiwami hydraulicznymi grub. 25 cm, następnie wykonano podbudowę z kruszyw łamanych grub. 15 cm i nawierzchnię z warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W grub. 5 cm oraz warstwy ścieralnej AC8S grub. 4 cm. Wykonano odmulenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp oraz wykonano pobocza tłuczniowe, zjazdy z drogi i dojścia do posesji. Wykonano oznakowanie drogi znakami drogowymi i zamontowano barierki na przepuście drogowym Koszt remontu wymienionej drogi gminnej wyniósł 958 806,34 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 446 040,00 zł, co stanowi 46,52 % kosztów robót budowlanych inwestycji. Pozostałą kwotę w wysokości 512 766,34 zł pokryła Gmina Gręboszów. Ponadto Gmina Gręboszów poniosła koszty opracowania dokumentacji projektowej, które wyniosły 6 000,00 zł, oraz koszt nadzoru inwestorskiego, który wyniósł 4 200,00 zł. Łączny koszt całości inwestycji wyniósł 522 966,34 zł.     Zdjęcia z wydarzenia   Opracowanie: Eugeniusz Borek, Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Karol Mikos 17.08.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe