Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 15°C
wiatr: 3,6 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja dotycząca dodatku węglowego

Zakończył się proces legislacyjny uchwalania ustawy o dodatku węglowym. Ustawa uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i weszła w życia z dniem 12 sierpnia br. Weszło też w życie rozporządzenie ustalające wzór wniosku o dodatek.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, wynosi 3000 złotych. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie, który udostępnia też stosowne formularze.

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Karol Mikos 18.08.2022 r.

Zakończył się proces legislacyjny uchwalania ustawy o dodatku węglowym. Ustawa uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i weszła w życia z dniem 12 sierpnia br. Weszło też w życie rozporządzenie ustalające wzór wniosku o dodatek. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, wynosi 3000 złotych. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie, który udostępnia też stosowne formularze.     Pliki do pobrania Pobierz plik Wniosek o dodatek węglowy.PDF Pobierz plik Klauzula-informacyjna.docx   Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Karol Mikos 18.08.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe