Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 3,7 km/h
opady: 0,0 mm

„Małopolska - cel podróży” - nabór na wyjazdowe misje gospodarcze

W związku z realizacją projektu „Małopolska - cel podróży” zapraszamy do udziału w naborze na wyjazdowe misje gospodarcze. Projekt „Małopolska - cel podróży" realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną przy współpracy z Województwem Małopolskim i Miastem Kraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Obecnie prowadzimy nabór małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej (po 5 firm na każdą z misji) na misje gospodarcze na następujących rynkach:

  • 6 - 9 listopada 2022 r. – misja w Wielkiej Brytanii, miejsce warsztatów - Londyn;
  • 11 - 13 stycznia 2023 r. – misja w krajach skandynawskich, miejsce warsztatów - Oslo;
  • 21 - 23 marca 2023 r. – misja w Niemczech, miejsce warsztatów - Düsseldorf.

Projekt misji zakłada:

  1. pokrycie kosztów przelotów, noclegów i wsparcie organizacyjne udziału w misji gospodarczej,
  2. podczas misji zostanie zorganizowane 1 spotkanie biznesowe, z przewidywanym uczestnictwem 15 przedstawicieli branży z danego rynku docelowego,
  3. uczestnikom biorącym udział w misjach gospodarczych, MOT pokrywa koszty związane z uczestnictwem w samych misjach gospodarczych i warsztatach, w szczególności koszty transportu oraz zakwaterowania. Koszty wyżywienia oraz ubezpieczenia podróżnego oraz transferów lotniskowych pozostają po stronie Uczestnika. Inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w misji (np. związane z wymaganiami sanitarnymi danego kraju, testami, badaniami związanymi z COVID-19, etc.) pozostają po stronie Uczestnika. Również posiadanie aktualnych dokumentów (np. paszport COVID-19) jest po stronie uczestnika.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie oraz w załącznikach, natomiast w razie pytań prosimy o kontakt z Panią Karoliną Jawor karolinaj@mot.krakow.pl w godzinach pracy biura MOT 8:00-16:00.

Kompletne dokumenty należy składać wyłącznie w formie mailowej na adres: rekrutacja@mot.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.09.2022 do godziny 16:00. UWAGA: przedsiębiorca, który będzie składał zgłoszenie na więcej niż jedną misję zobowiązany jest do przesłania kompletu dokumentów do każdej z misji.

W ramach naboru Organizator dokona oceny zgłoszeń, na podstawie której zostanie stworzona lista 5 podmiotów uczestniczących w danej misji oraz lista rezerwowa. W przypadku takiej samej punktacji obowiązuje kolejność poprawnie złożonych i kompletnych formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 3 wraz z wymaganymi załącznikami). Organizator nie przewiduje odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Więcej informacji na stronie: http://www.mot.krakow.pl/

 

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 05.09.2022 r.

W związku z realizacją projektu „Małopolska - cel podróży” zapraszamy do udziału w naborze na wyjazdowe misje gospodarcze. Projekt „Małopolska - cel podróży" realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną przy współpracy z Województwem Małopolskim i Miastem Kraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Obecnie prowadzimy nabór małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej (po 5 firm na każdą z misji) na misje gospodarcze na następujących rynkach: 6 - 9 listopada 2022 r. – misja w Wielkiej Brytanii, miejsce warsztatów - Londyn; 11 - 13 stycznia 2023 r. – misja w krajach skandynawskich, miejsce warsztatów - Oslo; 21 - 23 marca 2023 r. – misja w Niemczech, miejsce warsztatów - Düsseldorf. Projekt misji zakłada: pokrycie kosztów przelotów, noclegów i wsparcie organizacyjne udziału w misji gospodarczej, podczas misji zostanie zorganizowane 1 spotkanie biznesowe, z przewidywanym uczestnictwem 15 przedstawicieli branży z danego rynku docelowego, uczestnikom biorącym udział w misjach gospodarczych, MOT pokrywa koszty związane z uczestnictwem w samych misjach gospodarczych i warsztatach, w szczególności koszty transportu oraz zakwaterowania. Koszty wyżywienia oraz ubezpieczenia podróżnego oraz transferów lotniskowych pozostają po stronie Uczestnika. Inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w misji (np. związane z wymaganiami sanitarnymi danego kraju, testami, badaniami związanymi z COVID-19, etc.) pozostają po stronie Uczestnika. Również posiadanie aktualnych dokumentów (np. paszport COVID-19) jest po stronie uczestnika. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie oraz w załącznikach, natomiast w razie pytań prosimy o kontakt z Panią Karoliną Jawor karolinaj@mot.krakow.pl w godzinach pracy biura MOT 8:00-16:00. Kompletne dokumenty należy składać wyłącznie w formie mailowej na adres: rekrutacja@mot.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.09.2022 do godziny 16:00. UWAGA: przedsiębiorca, który będzie składał zgłoszenie na więcej niż jedną misję zobowiązany jest do przesłania kompletu dokumentów do każdej z misji. W ramach naboru Organizator dokona oceny zgłoszeń, na podstawie której zostanie stworzona lista 5 podmiotów uczestniczących w danej misji oraz lista rezerwowa. W przypadku takiej samej punktacji obowiązuje kolejność poprawnie złożonych i kompletnych formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 3 wraz z wymaganymi załącznikami). Organizator nie przewiduje odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Więcej informacji na stronie: http://www.mot.krakow.pl/   Pliki do pobrania Pobierz plik Regulamin uczestnictwa w misji gospodarczej.pdf Pobierz plik Załącznik nr 1 - Założenia i harmonogram misji.pdf Pobierz plik Załącznik nr 2 - Kryteria wyboru przedsiębiorców misje wyjazdowe - wypełnia MOT.pdf Pobierz plik Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy misje wyjazdowe.doc Pobierz plik Załącznik nr 4 - Projekt umowa uczestnictwa w misji gospodarczej.pdf Pobierz plik Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o pomocy de minimis - wypełnia MOT.pdf Pobierz plik Załącznik nr 6 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf Pobierz plik Załącznik nr 7 - Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf Pobierz plik Załącznik nr 8 - Oświadczenie nt. powiązań.pdf Pobierz plik Załącznik nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf Pobierz plik Załącznik nr 10 - Lista pięciu potencjalnych partnerów biznesowych z danego rynku docelowego.pdf   Wprowadzenie: Karol Mikos 05.09.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe