Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 24,2 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z XL Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XL Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 19 września 2022 roku godzina 13.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 czerwca 2022 r.
 4. Wręczenie odznaczeń państwowych „Medali za długoletnią służbę”.
 5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028,
  3. zmiany uchwały Nr XXII/178/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Gręboszów, nie stanowiących jej wyłącznej własności,
  4. określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Gręboszów na rok szkolny 2022/2023,
  5. przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 na obszarze gminy Gręboszów,
  6. określenia innego sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości,
  7. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie,
  8. wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Zapasternicze na rzecz Gminy Gręboszów,
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 - Zapasternicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43/2,
  10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę rolną mienia komunalnego Gminy Gręboszów,
  11. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gręboszów,
  12. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”,
  13. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”,
  14. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”.
 8. Sprawozdanie z realizacji w latach 2020-2021 „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2018-2021”.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.09.2022 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XL Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 19 września 2022 roku godzina 13.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 czerwca 2022 r. Wręczenie odznaczeń państwowych „Medali za długoletnią służbę”. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028, zmiany uchwały Nr XXII/178/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Gręboszów, nie stanowiących jej wyłącznej własności, określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Gręboszów na rok szkolny 2022/2023, przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 na obszarze gminy Gręboszów, określenia innego sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości, zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie, wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Zapasternicze na rzecz Gminy Gręboszów, wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 - Zapasternicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43/2, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę rolną mienia komunalnego Gminy Gręboszów, rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gręboszów, nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”, nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”, nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”. Sprawozdanie z realizacji w latach 2020-2021 „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2018-2021”. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.09.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe