Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 1,0 km/h
opady: 0,0 mm

Gmina Gręboszów ekoLIDEREM

3 października 2022 roku odbyła się Gala Finałowa Konkursu pod nazwą „#ekoLIDERZY 2022 województwa małopolskiego” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Konkurs był skierowany do beneficjentów korzystających w latach 2020-2021 z systemu finansowania ochrony środowiska (z udziałem Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków zagranicznych połączonych ze środkami WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW).

Celem ww. przedsięwzięcia było między innymi promowanie podmiotów, które są liderami w działaniach przyjaznych dla środowiska i jego ochrony, a także wdrażających wysokie standardy ekologiczne przy realizacji inwestycji. Gmina Gręboszów od kilku lat aktywnie uczestniczyła w likwidacji wyrobów azbestowych pomagając mieszkańcom w jego legalnym pozbywaniu. W latach 2012-2016 uczestnicząc w programie finansowanym przez Szwajcarsko-Polski Fundusz Współpracy, odebrano i zutylizowano 352,27 Mg azbestu. W latach 2018-2020 korzystając ze środków RPO Województwa Małopolskiego zutylizowano 189,73 Mg, a w roku 2021 korzystając ze wsparcia WFOŚiGW w Krakowie usunięto 51,47 Mg azbestowych pokryć dachowych. Usuwanie azbestu jest nadal priorytetowym zadaniem w zakresie ochrony środowiska.

W gronie podmiotów wyróżnionych znalazła się także Gmina Gręboszów, która otrzymała w kategorii #ekoGMINA wiejska II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł. Otrzymane środki laureaci konkursu mogą przeznaczyć wyłącznie na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nagrody przyznawane były łącznie w 10 kategoriach.

Nagrody i gratulacje laureatom konkursu składali m.in. Wiceministrowie Klimatu i Środowiska Edward Siarka i Piotr Dziadzio, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski wraz z zastępcą Anną Biederman – Zaręba.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nagrody przeznaczył łącznie 200 000 zł.

Gmina Gręboszów ekoLIDEREM

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 12.10.2022 r.

3 października 2022 roku odbyła się Gala Finałowa Konkursu pod nazwą „#ekoLIDERZY 2022 województwa małopolskiego” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Konkurs był skierowany do beneficjentów korzystających w latach 2020-2021 z systemu finansowania ochrony środowiska (z udziałem Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków zagranicznych połączonych ze środkami WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW). Celem ww. przedsięwzięcia było między innymi promowanie podmiotów, które są liderami w działaniach przyjaznych dla środowiska i jego ochrony, a także wdrażających wysokie standardy ekologiczne przy realizacji inwestycji. Gmina Gręboszów od kilku lat aktywnie uczestniczyła w likwidacji wyrobów azbestowych pomagając mieszkańcom w jego legalnym pozbywaniu. W latach 2012-2016 uczestnicząc w programie finansowanym przez Szwajcarsko-Polski Fundusz Współpracy, odebrano i zutylizowano 352,27 Mg azbestu. W latach 2018-2020 korzystając ze środków RPO Województwa Małopolskiego zutylizowano 189,73 Mg, a w roku 2021 korzystając ze wsparcia WFOŚiGW w Krakowie usunięto 51,47 Mg azbestowych pokryć dachowych. Usuwanie azbestu jest nadal priorytetowym zadaniem w zakresie ochrony środowiska. W gronie podmiotów wyróżnionych znalazła się także Gmina Gręboszów, która otrzymała w kategorii #ekoGMINA wiejska II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł. Otrzymane środki laureaci konkursu mogą przeznaczyć wyłącznie na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nagrody przyznawane były łącznie w 10 kategoriach. Nagrody i gratulacje laureatom konkursu składali m.in. Wiceministrowie Klimatu i Środowiska Edward Siarka i Piotr Dziadzio, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski wraz z zastępcą Anną Biederman – Zaręba. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nagrody przeznaczył łącznie 200 000 zł.   Wprowadzenie: Karol Mikos 12.10.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe