Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
25 września
temperatura: 14°C
wiatr: 6,0 km/h
opady: 0,0 mm

Dane liczbowe dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

GMINA GRĘBOSZÓW

Stan na dzień: 30 czerwca 2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 74

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 66

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 38

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 760 583,76 zł

Źródło: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/zestawienie-gminy/

Zakres działania punktu konsultacyjno- informacyjnego:

  • informowanie mieszkańców o możliwości indywidualnego pozyskania dofinansowania z rządowego programu Czyste Powietrze w zakresie wymiany źródła ciepła, termomodernizacji lub paneli fotowoltaicznych.
  • udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie prawidłowego wypełnienia formularza Wniosku o dofinansowanie oraz Wniosku o płatność.

Podstawowe informacje o programie Czyste Powietrze:

  • Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
  • Zakres wsparcia obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 

KPO_PCZP_poziom_zestawienie_podstawowe_ CMYK-1

Czyste powietrze - logo

 

Opracowanie: Kinga Sobota

Wprowadzenie: Karol Mikos 19.10.2022 r.

GMINA GRĘBOSZÓW Stan na dzień: 30 czerwca 2023 r. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 74 Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 66 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 38 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 760 583,76 zł Źródło: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/zestawienie-gminy/ Zakres działania punktu konsultacyjno- informacyjnego: informowanie mieszkańców o możliwości indywidualnego pozyskania dofinansowania z rządowego programu Czyste Powietrze w zakresie wymiany źródła ciepła, termomodernizacji lub paneli fotowoltaicznych. udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie prawidłowego wypełnienia formularza Wniosku o dofinansowanie oraz Wniosku o płatność. Podstawowe informacje o programie Czyste Powietrze: Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zakres wsparcia obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/     Opracowanie: Kinga Sobota Wprowadzenie: Karol Mikos 19.10.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe