Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 9°C
wiatr: 11,7 km/h
opady: 0,0 mm

Ruszył nabór wniosków w Programie „JAWOR 2”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie z Program “JAWOR 2”, dotyczącego wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacji budynków jednorodzinnych jedno rodzinnych, dla których łączna powierzchnia docieplana nie przekracza 600 m kw. oraz zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Wsparcie finansowe udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki o stałym oprocentowaniu w wysokości 5%.

W ramach Programu, do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące:

 1. wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe proekologiczne źródła wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym m.in.:
  • montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
  • montaż kotła olejowego,
  • montaż ogrzewania elektrycznego,
  • montaż kotła na biomasę (kocioł zgazowujący, kocioł na pellet) w tym kotły wielopaliwowe, pod warunkiem, że jednym z paliw nie jest węgiel/ekogroszek
  • montaż pompy ciepła powietrze/powietrze,
  • montaż pompy ciepła powietrze/woda,
  • montaż gruntowej pompy ciepła,
 2. docieplenia przegród budowlanych oddzielających pomieszczenia od środowiska zewnętrznego lub od pomieszczeń nieogrzewanych, w tym:
  • przegrody pionowe (ściany zewnętrzne/ściany wewnętrzne),
  • dachy/stropodachy/stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami,
  • podłogi na gruncie/stropy nad piwnicą,
 3. wymiana stolarki otworowej (w pomieszczeniach ogrzewanych), w tym:
  • stolarka okienna (okna/drzwi balkonowe/okna połaciowe),
  • powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
  • stolarka drzwiowa,
  • bramy garażowe (w garażach ogrzewanych),
 4. zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW lub rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem, że łączna moc instalacji nie przekroczy 10 kW.

Zakres realizowanej inwestycji dot. termomodernizacji budynku (ocieplenie przegród budowlanych) musi wynikać z audytu energetycznego budynku, wykonanego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wykonany audyt energetyczny musi zawierać opis stanu istniejącego obiektu i opis mających możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące kryteria formalne:

 1. posiadać tytuł prawny do nieruchomości,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. w momencie spłaty ostatniej raty wiek Pożyczkobiorcy nie może przekraczać 75 lat,
 4. posiada udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 5. posiada łączny dochód roczny powyżej 120 000,00 zł,
 6. w przypadku Wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim i pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, warunkiem zawarcia umowy pożyczki będzie wystawienie wspólnie podstawowego zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z należnościami ubocznymi (wierzytelność) w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W takiej sytuacji dopuszczalne jest również wyliczenie, z dochodów uzyskiwanych łącznie przez współmałżonków zdolności finansowej do spłaty zadłużenia, pod warunkiem, że Wnioskodawca spełnia kryterium określone w pkt 4 i 5.

W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku tylko przez jednego ze współwłaścicieli, wówczas niezbędne jest przedłożenie pisemnego oświadczenia o zgodzie wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pod adresem:

https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/jawor-2/

Kontakt z pracownikami WFOŚiGW:

883 318 933 – Jolanta Wyżga

785 855 935 – Joanna Senisson

785 855 926 – Alicja Przygoda-Ciągło

785 855 948 – Lidia Kucała

785 855 920 – Joanna Dominiak-Paradowska

 

Program Jawor

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 27.10.2022 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie z Program “JAWOR 2”, dotyczącego wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacji budynków jednorodzinnych jedno rodzinnych, dla których łączna powierzchnia docieplana nie przekracza 600 m kw. oraz zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Wsparcie finansowe udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki o stałym oprocentowaniu w wysokości 5%. W ramach Programu, do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące: wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe proekologiczne źródła wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym m.in.: montaż kotła gazowego kondensacyjnego, montaż kotła olejowego, montaż ogrzewania elektrycznego, montaż kotła na biomasę (kocioł zgazowujący, kocioł na pellet) w tym kotły wielopaliwowe, pod warunkiem, że jednym z paliw nie jest węgiel/ekogroszek montaż pompy ciepła powietrze/powietrze, montaż pompy ciepła powietrze/woda, montaż gruntowej pompy ciepła, docieplenia przegród budowlanych oddzielających pomieszczenia od środowiska zewnętrznego lub od pomieszczeń nieogrzewanych, w tym: przegrody pionowe (ściany zewnętrzne/ściany wewnętrzne), dachy/stropodachy/stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie/stropy nad piwnicą, wymiana stolarki otworowej (w pomieszczeniach ogrzewanych), w tym: stolarka okienna (okna/drzwi balkonowe/okna połaciowe), powierzchnie przezroczyste nieotwieralne, stolarka drzwiowa, bramy garażowe (w garażach ogrzewanych), zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW lub rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem, że łączna moc instalacji nie przekroczy 10 kW. Zakres realizowanej inwestycji dot. termomodernizacji budynku (ocieplenie przegród budowlanych) musi wynikać z audytu energetycznego budynku, wykonanego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wykonany audyt energetyczny musi zawierać opis stanu istniejącego obiektu i opis mających możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące kryteria formalne: posiadać tytuł prawny do nieruchomości, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w momencie spłaty ostatniej raty wiek Pożyczkobiorcy nie może przekraczać 75 lat, posiada udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiada łączny dochód roczny powyżej 120 000,00 zł, w przypadku Wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim i pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, warunkiem zawarcia umowy pożyczki będzie wystawienie wspólnie podstawowego zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z należnościami ubocznymi (wierzytelność) w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W takiej sytuacji dopuszczalne jest również wyliczenie, z dochodów uzyskiwanych łącznie przez współmałżonków zdolności finansowej do spłaty zadłużenia, pod warunkiem, że Wnioskodawca spełnia kryterium określone w pkt 4 i 5. W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku tylko przez jednego ze współwłaścicieli, wówczas niezbędne jest przedłożenie pisemnego oświadczenia o zgodzie wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/jawor-2/ Kontakt z pracownikami WFOŚiGW: 883 318 933 – Jolanta Wyżga 785 855 935 – Joanna Senisson 785 855 926 – Alicja Przygoda-Ciągło 785 855 948 – Lidia Kucała 785 855 920 – Joanna Dominiak-Paradowska     Wprowadzenie: Karol Mikos 27.10.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe