Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 4,4 km/h
opady: 0,0 mm

Wdrożenie pierwszej części projektu Cyfrowa Gmina

W dniu 14 listopada 2022 r. dokonano odbioru pierwszej części projektu pn. „Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” Wdrożenie modułu e-Należności.

W ramach tego zadania wykonano:

  • scalenie baz danych: systemu finansowo-księgowego, systemu płacowego, systemu ewidencji podatkowej, gospodarki odpadami, ewidencji środków trwałych, ewidencji zwrotu podatku akcyzowego;
  • migracja na nową bazę danych, oraz zainstalowanie jej na maszynie wirtualnej serwera zapewnia większe bezpieczeństwo oraz łatwiejsze wykonywanie kopi bezpieczeństwa i umożliwiło wdrożenie systemu e-należności;
  • zakup i wdrożenie e-należności mając na uwadze rozwój płatności elektronicznych oraz istniejących zobowiązań płatniczych mieszkańców i przedsiębiorców wobec gminy wdrożono usługę w zakresie realizacji płatności on-line. Efektem wdrożenia e-usługi oprócz dużej oszczędności czasu i kosztów każdej ze stron będzie poprawa obsługi innych trudniejszych spraw urzędowych oraz umożliwienie płatnikom dostępu do informacji stanie swoich zobowiązań. "System e-należności" to internetowy serwis pakietu "Sprawny Urząd" umożliwiający petentom przeglądanie stanu rozliczeń z urzędem i dokonywanie za jego pośrednictwem wpłat na poszczególne zobowiązania. Za pomocą tego portalu interesant może zapoznać się z danymi będącymi podstawą naliczenia należności. Dane pobierane są bezpośrednio z modułów pakietu "Sprawny Urząd", co zapewnia ich aktualność oraz ogranicza nakład pracy związany z ich udostępnianiem. W przypadku decyzji podatkowych (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami) można pobrać ich kopie w postaci pliku PDF oraz przeglądać historię zobowiązań z lat ubiegłych. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonywania wpłat na poczet wyżej wymienionych opłat. Wystarczy zaznaczyć raty, za które chcemy zapłacić i wybrać odpowiedni bank z listy. Logowanie do serwisu jest możliwe w dwojaki sposób, tj. za pomocą loginu i hasła bądź za pomocą platformy ePUAP, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo dostępu do danych i zapewnia identyfikację osób logujących się do serwisu. Profil Zaufany można założyć tradycyjnie - udając się do punktu potwierdzenia tożsamości, bądź za pośrednictwem bankowości internetowej - logując się na swoje konto w banku i wypełniając krótki formularz.

Funkcjonalność systemu:

  • obsługa kont petentów z możliwością ustalenia metody uwierzytelniania w oparciu o login i hasło lub platformę ePUAP,
  • podgląd stanu rozliczeń z tytułu zobowiązań wobec urzędu obejmujący moduły podatków i opłat z uwzględnieniem wysokości rat, terminów płatności, a w przypadku zaległości z obliczoną wysokością należnych odsetek na dany dzień,
  • możliwość dokonania zapłaty bezpośrednio z serwisu za pośrednictwem systemu płatności Krajowej Izby Rozliczeniowej PayByNet (płatności dokonywane są bezpośrednio na rachunek urzędu). Obsługa płatności masowych na rachunki wirtualne (indywidualne numery kont dla wpłaty danej należności),
  • możliwość podglądu danych będących podstawą naliczenia podatku lub opłaty. Podgląd dokumentów na podstawie których została ustalona wysokość danej opłaty - decyzja, faktura itp.,
  • ścisła integracja z innymi modułami wchodzącymi w skład pakietu "Sprawny Urząd"- Księgowość Podatkowa, wymiary Podatków i Opłat, system Finansowo- Księgowy,
  • zarządzanie i administrowanie kontami użytkowników, wbudowany panel administratora dostępny po zalogowaniu się za pomocą loginu oraz hasła.

 

Wykonawcą zadania była firma Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o.o. ul. Zaciszna 44, 35-326 Rzeszów, całkowity koszt zadania 27 675,00 zł.

Portal dostępny pod adresem: https://enaleznosci.greboszow.pl/

 

Logo projektu Cyfrowa Gmina

Portal enależności

Loga projektu

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.11.2022 r.

W dniu 14 listopada 2022 r. dokonano odbioru pierwszej części projektu pn. „Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” Wdrożenie modułu e-Należności. W ramach tego zadania wykonano: scalenie baz danych: systemu finansowo-księgowego, systemu płacowego, systemu ewidencji podatkowej, gospodarki odpadami, ewidencji środków trwałych, ewidencji zwrotu podatku akcyzowego; migracja na nową bazę danych, oraz zainstalowanie jej na maszynie wirtualnej serwera zapewnia większe bezpieczeństwo oraz łatwiejsze wykonywanie kopi bezpieczeństwa i umożliwiło wdrożenie systemu e-należności; zakup i wdrożenie e-należności mając na uwadze rozwój płatności elektronicznych oraz istniejących zobowiązań płatniczych mieszkańców i przedsiębiorców wobec gminy wdrożono usługę w zakresie realizacji płatności on-line. Efektem wdrożenia e-usługi oprócz dużej oszczędności czasu i kosztów każdej ze stron będzie poprawa obsługi innych trudniejszych spraw urzędowych oraz umożliwienie płatnikom dostępu do informacji stanie swoich zobowiązań. "System e-należności" to internetowy serwis pakietu "Sprawny Urząd" umożliwiający petentom przeglądanie stanu rozliczeń z urzędem i dokonywanie za jego pośrednictwem wpłat na poszczególne zobowiązania. Za pomocą tego portalu interesant może zapoznać się z danymi będącymi podstawą naliczenia należności. Dane pobierane są bezpośrednio z modułów pakietu "Sprawny Urząd", co zapewnia ich aktualność oraz ogranicza nakład pracy związany z ich udostępnianiem. W przypadku decyzji podatkowych (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami) można pobrać ich kopie w postaci pliku PDF oraz przeglądać historię zobowiązań z lat ubiegłych. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonywania wpłat na poczet wyżej wymienionych opłat. Wystarczy zaznaczyć raty, za które chcemy zapłacić i wybrać odpowiedni bank z listy. Logowanie do serwisu jest możliwe w dwojaki sposób, tj. za pomocą loginu i hasła bądź za pomocą platformy ePUAP, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo dostępu do danych i zapewnia identyfikację osób logujących się do serwisu. Profil Zaufany można założyć tradycyjnie - udając się do punktu potwierdzenia tożsamości, bądź za pośrednictwem bankowości internetowej - logując się na swoje konto w banku i wypełniając krótki formularz. Funkcjonalność systemu: obsługa kont petentów z możliwością ustalenia metody uwierzytelniania w oparciu o login i hasło lub platformę ePUAP, podgląd stanu rozliczeń z tytułu zobowiązań wobec urzędu obejmujący moduły podatków i opłat z uwzględnieniem wysokości rat, terminów płatności, a w przypadku zaległości z obliczoną wysokością należnych odsetek na dany dzień, możliwość dokonania zapłaty bezpośrednio z serwisu za pośrednictwem systemu płatności Krajowej Izby Rozliczeniowej PayByNet (płatności dokonywane są bezpośrednio na rachunek urzędu). Obsługa płatności masowych na rachunki wirtualne (indywidualne numery kont dla wpłaty danej należności), możliwość podglądu danych będących podstawą naliczenia podatku lub opłaty. Podgląd dokumentów na podstawie których została ustalona wysokość danej opłaty - decyzja, faktura itp., ścisła integracja z innymi modułami wchodzącymi w skład pakietu "Sprawny Urząd"- Księgowość Podatkowa, wymiary Podatków i Opłat, system Finansowo- Księgowy, zarządzanie i administrowanie kontami użytkowników, wbudowany panel administratora dostępny po zalogowaniu się za pomocą loginu oraz hasła.   Wykonawcą zadania była firma Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o.o. ul. Zaciszna 44, 35-326 Rzeszów, całkowity koszt zadania 27 675,00 zł. Portal dostępny pod adresem: https://enaleznosci.greboszow.pl/       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.11.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe