Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 9°C
wiatr: 11,7 km/h
opady: 0,0 mm

Rusza budowa nowego przedszkola ze żłobkiem w Gręboszowie

W dniu 5 grudnia 2022 r. w budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie im. Jakuba Bojki została podpisana umowa pomiędzy Gminą Gręboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Gręboszów Krzysztofa Gila i Skarbnika Gminy Bożenę Deshko, a Wykonawcą Samson Sp. z o.o. z/s ul. Fabryczna 9, 33-132 Niedomice reprezentowaną przez Adama Lichorobiec, umowa na budowę budynku użyteczności publicznej – przedszkola ze żłobkiem w Gręboszowie.

Aktu podpisania umowy dokonano w obecności posłów na Sejm RP – Stanisława Bukowca, Wiesława Krajewskiego, Anny Pieczarka i Piotra Saka, Wicewojewody Małopolskiego Mateusza Małodzińskiego, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Józefa Gawrona, Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka, Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów Marka Mosio i radnych Rady Gminy, przybyłych sołtysów, kadry kierowniczej gminnych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy oraz mieszkańców Gminy.

Umowa z wymienionym Wykonawcą będzie obejmować I etap realizacji inwestycji, to jest: budowę budynku przedszkola ze żłobkiem wraz z wykonaniem zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, instalacji grzewczej i grzewczo-chłodniczej), przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, zbiornika na ścieki sanitarne, zbiornika na wodę opadową, na działkach nr 582/1 i 582/2 położonych w miejscowości Gręboszów.

Na ten I etap Gmina Gręboszów ma zapewnione finansowanie inwestycji. Koszt realizacji I etapu inwestycji według podpisywanej umowy z wymienionym Wykonawcą będzie wynosił 18 892 800,00 zł brutto. Według podpisywanej umowy o wykonanie robót budowlanych, przewidziano termin realizacji I etapu na 30 miesięcy, to jest do 4 czerwca 2025 roku.

Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 643 000 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 980 000 zł. Pozostałą kwotę na dzień dzisiejszy, musi pokryć Gmina Gręboszów z własnych środków budżetowych – choć staramy się pozyskać kolejną dotację.

W realizowanym budynku przeznaczono pomieszczenia dla 100 dzieci w wieku przedszkolnym i 25 dzieci w żłobku. Budynek przedszkola ze żłobkiem będzie budynkiem dwukondygnacyjnym.

Na parterze budynku będą 4 sale dla dzieci w wieku przedszkolnym, każda dla 25 dzieci i jedna sala dla 25 dzieci w żłobku. Każda sala będzie wyposażona w zaplecze sanitarne. W budynku będą 3 sale do spania. Ponadto na parterze budynku będzie zaplecze dla personelu oraz kuchnia z pełną technologią i sala wielofunkcyjna sportowo - kulturalna. Na poddaszu będą pomieszczenia dydaktyczno-logopedyczne, pomieszczenia dla administracji, pomieszczenia techniczne, magazynowe i gospodarcze. Projekt budowy przedszkola ze żłobkiem wykonała firma pn. BPB INWEST-BAU Sp. z o.o., Sp. kom. z/s ul. Kawęczyńska 142A, 39-200 Dębica.

Pozwolenie na budowę uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej decyzją nr 274/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. Pozwolenie na budowę obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej – przedszkola ze żłobkiem na dz. Nr 582/1 i 582/2; budowę wybieralnego osadnika na ścieki sanitarne, zbiornika na wodę opadową, placu zabaw, mobilnego miasteczka ruchu drogowego, boiska wielofunkcyjnego, stanowisk postojowych oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej, budowę i przebudowę układu komunikacyjnego.

Powierzchnia zabudowy: 1475,00 m2

Powierzchnia całkowita: 2212,10 m2

Powierzchnia wewnętrzna: 2063,90 m2

Kubatura: 7800,00 m3

Wysokość budynku: do 9,0 m

Ilość kondygnacji: 2, to jest parter i poddasze.

Inwestycja ta jest bardzo ważna dla mieszkańców gminy Gręboszów, zwłaszcza że na terenie gminy Gręboszów brak jest żłobka. Istniejące przedszkole znajduje się w budynku nie spełniających współczesnych wymogów, jest ciasne i z ograniczonym dostępem światła.

II etap realizacji będzie obejmował zagospodarowanie terenu wokół budynku, budowę i przebudowę układu komunikacyjnego (drogi pożarowej, chodników, parkingu), budowę placu zabaw, mobilnego miasteczka ruchu drogowego, boiska wielofunkcyjnego, urządzenie terenu zieleni itp. Etap ten wymaga jeszcze pozyskania zabezpieczenia finansowego.

W celu budowy nowego budynku przedszkola ze żłobkiem, Gmina Gręboszów zakupiła jeszcze w 2021 roku, w centrum Gręboszowa działki przyległe do obiektów Szkoły Podstawowej, Urzędu Gminy oraz Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie. Dotychczas poniesione wydatki inwestycyjne na zakup działek, projekty oraz przygotowanie terenu, wyniosły ok. 595 000 zł.

Polski Ład - logo

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Karol Mikos 06.12.2022 r.

W dniu 5 grudnia 2022 r. w budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie im. Jakuba Bojki została podpisana umowa pomiędzy Gminą Gręboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Gręboszów Krzysztofa Gila i Skarbnika Gminy Bożenę Deshko, a Wykonawcą Samson Sp. z o.o. z/s ul. Fabryczna 9, 33-132 Niedomice reprezentowaną przez Adama Lichorobiec, umowa na budowę budynku użyteczności publicznej – przedszkola ze żłobkiem w Gręboszowie. Aktu podpisania umowy dokonano w obecności posłów na Sejm RP – Stanisława Bukowca, Wiesława Krajewskiego, Anny Pieczarka i Piotra Saka, Wicewojewody Małopolskiego Mateusza Małodzińskiego, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Józefa Gawrona, Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka, Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów Marka Mosio i radnych Rady Gminy, przybyłych sołtysów, kadry kierowniczej gminnych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy oraz mieszkańców Gminy. Umowa z wymienionym Wykonawcą będzie obejmować I etap realizacji inwestycji, to jest: budowę budynku przedszkola ze żłobkiem wraz z wykonaniem zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, instalacji grzewczej i grzewczo-chłodniczej), przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, zbiornika na ścieki sanitarne, zbiornika na wodę opadową, na działkach nr 582/1 i 582/2 położonych w miejscowości Gręboszów. Na ten I etap Gmina Gręboszów ma zapewnione finansowanie inwestycji. Koszt realizacji I etapu inwestycji według podpisywanej umowy z wymienionym Wykonawcą będzie wynosił 18 892 800,00 zł brutto. Według podpisywanej umowy o wykonanie robót budowlanych, przewidziano termin realizacji I etapu na 30 miesięcy, to jest do 4 czerwca 2025 roku. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 643 000 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 980 000 zł. Pozostałą kwotę na dzień dzisiejszy, musi pokryć Gmina Gręboszów z własnych środków budżetowych – choć staramy się pozyskać kolejną dotację. W realizowanym budynku przeznaczono pomieszczenia dla 100 dzieci w wieku przedszkolnym i 25 dzieci w żłobku. Budynek przedszkola ze żłobkiem będzie budynkiem dwukondygnacyjnym. Na parterze budynku będą 4 sale dla dzieci w wieku przedszkolnym, każda dla 25 dzieci i jedna sala dla 25 dzieci w żłobku. Każda sala będzie wyposażona w zaplecze sanitarne. W budynku będą 3 sale do spania. Ponadto na parterze budynku będzie zaplecze dla personelu oraz kuchnia z pełną technologią i sala wielofunkcyjna sportowo - kulturalna. Na poddaszu będą pomieszczenia dydaktyczno-logopedyczne, pomieszczenia dla administracji, pomieszczenia techniczne, magazynowe i gospodarcze. Projekt budowy przedszkola ze żłobkiem wykonała firma pn. BPB INWEST-BAU Sp. z o.o., Sp. kom. z/s ul. Kawęczyńska 142A, 39-200 Dębica. Pozwolenie na budowę uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej decyzją nr 274/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. Pozwolenie na budowę obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej – przedszkola ze żłobkiem na dz. Nr 582/1 i 582/2; budowę wybieralnego osadnika na ścieki sanitarne, zbiornika na wodę opadową, placu zabaw, mobilnego miasteczka ruchu drogowego, boiska wielofunkcyjnego, stanowisk postojowych oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej, budowę i przebudowę układu komunikacyjnego. Powierzchnia zabudowy: 1475,00 m2 Powierzchnia całkowita: 2212,10 m2 Powierzchnia wewnętrzna: 2063,90 m2 Kubatura: 7800,00 m3 Wysokość budynku: do 9,0 m Ilość kondygnacji: 2, to jest parter i poddasze. Inwestycja ta jest bardzo ważna dla mieszkańców gminy Gręboszów, zwłaszcza że na terenie gminy Gręboszów brak jest żłobka. Istniejące przedszkole znajduje się w budynku nie spełniających współczesnych wymogów, jest ciasne i z ograniczonym dostępem światła. II etap realizacji będzie obejmował zagospodarowanie terenu wokół budynku, budowę i przebudowę układu komunikacyjnego (drogi pożarowej, chodników, parkingu), budowę placu zabaw, mobilnego miasteczka ruchu drogowego, boiska wielofunkcyjnego, urządzenie terenu zieleni itp. Etap ten wymaga jeszcze pozyskania zabezpieczenia finansowego. W celu budowy nowego budynku przedszkola ze żłobkiem, Gmina Gręboszów zakupiła jeszcze w 2021 roku, w centrum Gręboszowa działki przyległe do obiektów Szkoły Podstawowej, Urzędu Gminy oraz Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie. Dotychczas poniesione wydatki inwestycyjne na zakup działek, projekty oraz przygotowanie terenu, wyniosły ok. 595 000 zł.     Zdjęcia z wydarzenia   Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Karol Mikos 06.12.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe