Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
6 czerwca
temperatura: 20°C
wiatr: 19,0 km/h
opady: 0,7 mm

Wręczenie Tytułów Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów

W okresie przedświątecznym, 10 grudnia 2022 r. w Woli Żelichowskiej odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania honorowego obywatela gminy Gręboszów trzem zasłużonym osobom: ks. prałatowi dr Ryszardowi Banachowi, Romualdowi Karasiowi i ks. prałatowi Władysławowi Szyrszeniowi. Był to wyjątkowy dzień dla całej społeczności naszej gminy. Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Gręboszów, honorowe wyróżnienia otrzymały osoby, które na przestrzeni lat mogły poszczycić się wielkimi zasługami dla naszej gminy, a przez swoje dotychczasowe działania pozostawiły trwały ślad w historii naszej lokalnej społeczności.

Wręczenia aktu nadania wraz z listem gratulacyjnym dokonali: Marek Mosio – Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów oraz Krzysztof Gil – Wójt Gminy Gręboszów. Honorowe obywatelstwa zostały nadane 19 września br., podczas XL Sesji Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023.

Ks. prałat dr Ryszard Banach jest autorem licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Swoje badania naukowe skoncentrował na dziejach religijnych regionu tarnowskiego i duchowieństwa diecezji tarnowskiej. Jako historyk jest swoistym ambasadorem Gminy Gręboszów na zewnątrz. Posiada obszerną wiedzę historyczną na temat ważnych postaci dla naszej gminy, którą zawsze chętnie dzieli się z mieszkańcami. Jego artykuły można przeczytać m.in. w Gazecie Gręboszowskiej. Propaguje i przedstawia postać Służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej, pochodzącej z Woli Żelichowskiej nauczycielki, dziennikarki, więźniarki obozu Auschwitz-Birkenau, która swoim życiem pokazała czym jest miłość do drugiego człowieka, a która stanowi bardzo ważny autorytet dla lokalnej społeczności. Aktywnie zabiegał o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego gręboszowskiej rodaczki, który rozpoczął się w 2021 roku.

Romuald Karaś jest to polski dziennikarz, reportażysta, publicysta, dramaturg, autor słuchowisk radiowych oraz scenariuszy filmowych i audycji telewizyjnych. Należy do czołówki polskich twórców literatury faktu. Laureat wielu nagród i tytułów związanych z jego pracą redaktorską. Od połowy XX wieku zajmuje się tematyką mjra Henryka Sucharskiego i jego roli jako dowódcy Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w 1939 roku. Przeprowadził wiele rozmów i śledztw dotyczących tamtych wydarzeń również z osobami, które brały czynny udział w obronie polskiej placówki. Na podstawie wielu materiałów, które zgromadził w swoich publikacjach jasno staje po stronie Sucharskiego jako dowodzącego polskim półwyspem na początku kampanii wrześniowej, odrzucając tym samym kłamliwe teorie, które przez lata są i były kolportowane w polskim społeczeństwie. Wielokrotnie wspomina w swoich pracach o Gręboszowie jako rodzinnej miejscowości Sucharskiego, przyczyniając się tym samym do promowania gminy Gręboszów w skali ogólnopolskiej.

Romuald Karaś w 2017 roku wydał pierwszą książkę nt. mjra Henryka Sucharskiego pn. Klątwa i cud, Majora Sucharskiego droga na Westerplatte. Jest ona reportażem na temat życia naszego krajana w pierwszym okresie jego życia. Pokazuje szerokie tło dotyczące jego rodziny oraz lokalnej społeczności, która go otaczała. W kolejnych lata ukazały się następne książki dotyczące mjra Sucharskiego: w 2018 roku Tajemna broń, zaś w 2019 roku Bohater Wielkiej Wojny. Tomy czwarty i piąty, które są kontynuacją historii o Sucharskim autor właśnie przygotowuje.

Ks. prałat Władysław Szyrszeń – pierwszy proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Borusowej. Wspólnotą parafialną kierował przez 35 lat, od czerwca 1974 r. do sierpnia 2009 r., wykonywał wszelkie prace kierownicze związane z budową świątyni - w nowej parafii, jednocześnie organizował całość duszpasterstwa tworzącej się wspólnoty parafialnej. Z wielką determinacją podchodził do kwestii budowy kościoła parafialnego, który został poświęcony jesienią 1978 roku. Trzeba nadmienić, że był to okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, która nie pozwalała w prosty sposób na budowę miejsc kultu religijnego. Jednocześnie wybudował parafialny cmentarz. Gromadził wokół siebie społeczność Borusowej, Hubenic i Kozłowa, która w aktywny sposób angażowała się w katolicką i społeczną działalność parafii. Pobudzał w ten sposób postawy obywatelskie i pokazywał sens służenia innym. Dbał o rozwój patriotyzmu i zaszczepiał miłość do ojczyzny swoim parafianom.

W uroczystym wręczeniu aktów nadania honorowego obywatelstwa gminy Gręboszów wzięli udział zaproszeni goście, m. in.: Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP, dr Andrzej Kosiniak-Kamysz – były Minister Zdrowia, Honorowy Obywatel Gminy Gręboszów, Lesław Wieczorek – starosta dąbrowski oraz przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, jak również społeczność gminy Gręboszów.

Podczas tej wyjątkowej uroczystości głos zabrał prof. Stanisław Koziara, który przedstawił życiorysy uhonorowanych osób oraz ich zasługi na rzecz naszej społeczności. Była to swoista laudacja dotycząca nowych osób, które zostały włączone w poczet Honorowych Obywateli Gminy Gręboszów.

Uroczystość uświetnił występ zespołu działającego przy GCKiCz w Gręboszowie, który wystąpił w składzie: Aleksandra Piątek, Wiesław Lizak oraz Tomasz Lizak. Na koniec cała sala odśpiewała uhonorowanym gromkie „sto lat”. Po zakończeniu części oficjalnej, Honorowi Obywatele Gminy Gręboszów wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na uroczysty obiad, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Wola Żelichowska.

Uroczystość, podczas której wręczono honorowe tytuły, była również doskonałą okazją do wspólnych rozmów i wspomnień, którymi dzielili się zarówno odznaczeni, jak i zaproszeni goście. Mogliśmy tym samym usłyszeć wiele ciekawych opowieści z życia Honorowych Obywateli Gminy Gręboszów, jak również z historii naszej lokalnej społeczności. Podczas uroczystości wszyscy obecni mogli podziwiać także obrazy autorstwa Pani Zofii Misiaszek-Sałańskiej prezentujące portrety Honorowych Obywateli Gminy Gręboszów, którzy w ostatnim roku otrzymali ten wyjątkowy tytuł, tj.: płk Zdzisława Baszaka, ks. prałata dra Ryszarda Banacha, Romualda Karasia oraz ks. prałata Władysława Szyrszenia.

 

 

Na adres Urzędu Gminy, wpłynęły okolicznościowe listy gratulacyjne od: Pani Anny Pieczarka - Posłanki na Sejm RP, Pana Stanisława Bukowca - Posła na Sejm RP, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza - Posła na Sejm RP, Pana Zenona Kosiniaka-Kamysza - Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów oraz Pani Urszuli Augustyn - Posłanki na Sejm RP.

List Gratulacyjny

List Gratulacyjny

List Gratulacyjny

List Gratulacyjny

List Gratulacyjny

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Karol Mikos 13.12.2022 r.

W okresie przedświątecznym, 10 grudnia 2022 r. w Woli Żelichowskiej odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania honorowego obywatela gminy Gręboszów trzem zasłużonym osobom: ks. prałatowi dr Ryszardowi Banachowi, Romualdowi Karasiowi i ks. prałatowi Władysławowi Szyrszeniowi. Był to wyjątkowy dzień dla całej społeczności naszej gminy. Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Gręboszów, honorowe wyróżnienia otrzymały osoby, które na przestrzeni lat mogły poszczycić się wielkimi zasługami dla naszej gminy, a przez swoje dotychczasowe działania pozostawiły trwały ślad w historii naszej lokalnej społeczności. Wręczenia aktu nadania wraz z listem gratulacyjnym dokonali: Marek Mosio – Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów oraz Krzysztof Gil – Wójt Gminy Gręboszów. Honorowe obywatelstwa zostały nadane 19 września br., podczas XL Sesji Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023. Ks. prałat dr Ryszard Banach jest autorem licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Swoje badania naukowe skoncentrował na dziejach religijnych regionu tarnowskiego i duchowieństwa diecezji tarnowskiej. Jako historyk jest swoistym ambasadorem Gminy Gręboszów na zewnątrz. Posiada obszerną wiedzę historyczną na temat ważnych postaci dla naszej gminy, którą zawsze chętnie dzieli się z mieszkańcami. Jego artykuły można przeczytać m.in. w Gazecie Gręboszowskiej. Propaguje i przedstawia postać Służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej, pochodzącej z Woli Żelichowskiej nauczycielki, dziennikarki, więźniarki obozu Auschwitz-Birkenau, która swoim życiem pokazała czym jest miłość do drugiego człowieka, a która stanowi bardzo ważny autorytet dla lokalnej społeczności. Aktywnie zabiegał o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego gręboszowskiej rodaczki, który rozpoczął się w 2021 roku. Romuald Karaś jest to polski dziennikarz, reportażysta, publicysta, dramaturg, autor słuchowisk radiowych oraz scenariuszy filmowych i audycji telewizyjnych. Należy do czołówki polskich twórców literatury faktu. Laureat wielu nagród i tytułów związanych z jego pracą redaktorską. Od połowy XX wieku zajmuje się tematyką mjra Henryka Sucharskiego i jego roli jako dowódcy Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w 1939 roku. Przeprowadził wiele rozmów i śledztw dotyczących tamtych wydarzeń również z osobami, które brały czynny udział w obronie polskiej placówki. Na podstawie wielu materiałów, które zgromadził w swoich publikacjach jasno staje po stronie Sucharskiego jako dowodzącego polskim półwyspem na początku kampanii wrześniowej, odrzucając tym samym kłamliwe teorie, które przez lata są i były kolportowane w polskim społeczeństwie. Wielokrotnie wspomina w swoich pracach o Gręboszowie jako rodzinnej miejscowości Sucharskiego, przyczyniając się tym samym do promowania gminy Gręboszów w skali ogólnopolskiej. Romuald Karaś w 2017 roku wydał pierwszą książkę nt. mjra Henryka Sucharskiego pn. Klątwa i cud, Majora Sucharskiego droga na Westerplatte. Jest ona reportażem na temat życia naszego krajana w pierwszym okresie jego życia. Pokazuje szerokie tło dotyczące jego rodziny oraz lokalnej społeczności, która go otaczała. W kolejnych lata ukazały się następne książki dotyczące mjra Sucharskiego: w 2018 roku Tajemna broń, zaś w 2019 roku Bohater Wielkiej Wojny. Tomy czwarty i piąty, które są kontynuacją historii o Sucharskim autor właśnie przygotowuje. Ks. prałat Władysław Szyrszeń – pierwszy proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Borusowej. Wspólnotą parafialną kierował przez 35 lat, od czerwca 1974 r. do sierpnia 2009 r., wykonywał wszelkie prace kierownicze związane z budową świątyni - w nowej parafii, jednocześnie organizował całość duszpasterstwa tworzącej się wspólnoty parafialnej. Z wielką determinacją podchodził do kwestii budowy kościoła parafialnego, który został poświęcony jesienią 1978 roku. Trzeba nadmienić, że był to okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, która nie pozwalała w prosty sposób na budowę miejsc kultu religijnego. Jednocześnie wybudował parafialny cmentarz. Gromadził wokół siebie społeczność Borusowej, Hubenic i Kozłowa, która w aktywny sposób angażowała się w katolicką i społeczną działalność parafii. Pobudzał w ten sposób postawy obywatelskie i pokazywał sens służenia innym. Dbał o rozwój patriotyzmu i zaszczepiał miłość do ojczyzny swoim parafianom. W uroczystym wręczeniu aktów nadania honorowego obywatelstwa gminy Gręboszów wzięli udział zaproszeni goście, m. in.: Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP, dr Andrzej Kosiniak-Kamysz – były Minister Zdrowia, Honorowy Obywatel Gminy Gręboszów, Lesław Wieczorek – starosta dąbrowski oraz przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, jak również społeczność gminy Gręboszów. Podczas tej wyjątkowej uroczystości głos zabrał prof. Stanisław Koziara, który przedstawił życiorysy uhonorowanych osób oraz ich zasługi na rzecz naszej społeczności. Była to swoista laudacja dotycząca nowych osób, które zostały włączone w poczet Honorowych Obywateli Gminy Gręboszów. Uroczystość uświetnił występ zespołu działającego przy GCKiCz w Gręboszowie, który wystąpił w składzie: Aleksandra Piątek, Wiesław Lizak oraz Tomasz Lizak. Na koniec cała sala odśpiewała uhonorowanym gromkie „sto lat”. Po zakończeniu części oficjalnej, Honorowi Obywatele Gminy Gręboszów wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na uroczysty obiad, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Wola Żelichowska. Uroczystość, podczas której wręczono honorowe tytuły, była również doskonałą okazją do wspólnych rozmów i wspomnień, którymi dzielili się zarówno odznaczeni, jak i zaproszeni goście. Mogliśmy tym samym usłyszeć wiele ciekawych opowieści z życia Honorowych Obywateli Gminy Gręboszów, jak również z historii naszej lokalnej społeczności. Podczas uroczystości wszyscy obecni mogli podziwiać także obrazy autorstwa Pani Zofii Misiaszek-Sałańskiej prezentujące portrety Honorowych Obywateli Gminy Gręboszów, którzy w ostatnim roku otrzymali ten wyjątkowy tytuł, tj.: płk Zdzisława Baszaka, ks. prałata dra Ryszarda Banacha, Romualda Karasia oraz ks. prałata Władysława Szyrszenia. Zdjęcia z wydarzenia     Na adres Urzędu Gminy, wpłynęły okolicznościowe listy gratulacyjne od: Pani Anny Pieczarka - Posłanki na Sejm RP, Pana Stanisława Bukowca - Posła na Sejm RP, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza - Posła na Sejm RP, Pana Zenona Kosiniaka-Kamysza - Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów oraz Pani Urszuli Augustyn - Posłanki na Sejm RP.   Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Karol Mikos 13.12.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe