Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 0,9 km/h
opady: 0,0 mm

Zmiany w „Programie Priorytetowym Czyste Powietrze” od 1 stycznia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie będzie udzielać dofinansowań dla kotłów na paliwa stałe zasilanych biomasą o emisji cząstek stałych powyżej 20 md/m3 (przy 10% O2).

Zmiana w zasadach finansowania tym razem nie wynika ze zmian Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, ale analogicznie jak w styczniu 2021 r., z przyjętego dnia 28 września 2020 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego Nowego Programu Ochrony Powietrza. Realizacja Programu nie może stać w sprzeczności z zapisami prawa miejscowego, a więc od początku 2023 roku w przypadku wnioskowania o dofinansowanie do kotła na paliwo stałe możliwe będzie uzyskanie dotacji tylko na kotły biomasę o emisji cząstek stałych nieprzekraczających 20 md/m3 (przy 10% O2). Co ważne:

  • zapis ten dotyczy wszystkich kotłów na paliwa stałe ujęte w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze tj. kotłów na pellet oraz kotłów zgazowujących,
  • zapis ten nie dotyczy projektów w czasie realizacji.

Kluczowym kryterium możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania dla kotłów opalanych biomasą (poza spełnieniem pozostałych obligatoryjnych zapisów Programu) będzie data złożenia wniosku o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu. Wszystkie wnioski złożone (w rozumieniu zapisów Regulaminu naboru wniosków) do dnia 31 grudnia 2022 r. zostaną rozpatrzone wg. obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Wnioski o dofinansowanie złożone od dnia 1 stycznia 2023 r. w Wojewódzkim Funduszu w sprawie uzyskania dotacji na zakup nowego źródła ogrzewania, jakim będzie kocioł na biomasę (na pellet lub zgazowujący), które nie będą obejmować projektów w czasie realizacji, nie będą mogły być pozytywnie rozpatrzone. Każdy taki wniosek będzie wymagał korekty oraz zmiany planowanego systemu ogrzewania.

Uzyskanie dofinansowania dla kotłów na paliwa stałe (biomasa) od 1 stycznia 2023 r. będzie dopuszczone, kiedy:

  1. Wnioskodawca nie rozpoczął przedsięwzięcia przed 01.01.2023 r., ale do 31.12.2022 r. złożył wniosek o dofinansowanie i podpisał umowę,
  2. Wnioskodawca nie rozpoczął przedsięwzięcia przed 01.01.2023 r., ale do 31.12.2022 r. złożył wniosek o dofinansowanie, a umowa nie została jeszcze podpisana,
  3. Wnioskodawca rozpoczął przedsięwzięcie (zakupił kocioł na biomasę) przed 01.01.2023 r., ale wniosek o dofinansowanie został złożony po 31.12.2022 r. ale przed 1 lipca 2023 r.,
  4. Wnioskodawca rozpoczął przedsięwzięcie przed 01.01.2023 r., które zostało zakończone przed tą datą, ale wniosek o dofinansowanie został złożony po 31.12.2022 r. ale przed 1 lipca 2023 r.

Przypominamy, że maksymalny okres kwalifikowalności kosztów (rozpoczęcia przedsięwzięcia) nie może być dłuższy niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach Programu jest możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Program umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż
6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jak można otrzymać środki z Programu „Czyste Powietrze”?

Pierwszym krokiem jest rejestracja na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z którego należy pobrać wniosek – będzie on w formie aktywnego PDF, dzięki czemu zawiera szereg podpowiedzi oraz ułatwień dla osób wypełniających.

Ten sam wniosek należy także wydrukować, podpisać (będą na nim nadpisane sumy kontrolne) i przesłać lub złożyć go osobiście do Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, przy ulicy Kanoniczej 12 lub do urzędu gminy, która zawarła porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW w Krakowie.

Wniosek musi wpłynąć do Funduszu w wersji papierowej i elektronicznej, a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej lub datę nadania w placówce pocztowej (data stempla).

Alternatywną drogą złożenia wniosku jest użycie portalu gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Po zalogowaniu się Profilem Zaufanym trzeba wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go (korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego) potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Gdzie szukać informacji o Programie?

Szczegółowa lista inwestycji, na którą można otrzymać dofinansowanie oraz wymagane dokumenty i załączniki są opisane w Programie „Czyste Powietrze”, w zakładce Programu na stronach Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie oraz na stronie Programu Priorytetowego.

Źródło: https://www.wfos.krakow.pl/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-od-1-stycznia-2023-r/

 

Opracowanie: Kinga Sobota

Wprowadzenie: Karol Mikos 15.12.2022 r.

Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie będzie udzielać dofinansowań dla kotłów na paliwa stałe zasilanych biomasą o emisji cząstek stałych powyżej 20 md/m3 (przy 10% O2). Zmiana w zasadach finansowania tym razem nie wynika ze zmian Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, ale analogicznie jak w styczniu 2021 r., z przyjętego dnia 28 września 2020 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego Nowego Programu Ochrony Powietrza. Realizacja Programu nie może stać w sprzeczności z zapisami prawa miejscowego, a więc od początku 2023 roku w przypadku wnioskowania o dofinansowanie do kotła na paliwo stałe możliwe będzie uzyskanie dotacji tylko na kotły biomasę o emisji cząstek stałych nieprzekraczających 20 md/m3 (przy 10% O2). Co ważne: zapis ten dotyczy wszystkich kotłów na paliwa stałe ujęte w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze tj. kotłów na pellet oraz kotłów zgazowujących, zapis ten nie dotyczy projektów w czasie realizacji. Kluczowym kryterium możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania dla kotłów opalanych biomasą (poza spełnieniem pozostałych obligatoryjnych zapisów Programu) będzie data złożenia wniosku o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu. Wszystkie wnioski złożone (w rozumieniu zapisów Regulaminu naboru wniosków) do dnia 31 grudnia 2022 r. zostaną rozpatrzone wg. obecnie obowiązujących przepisów prawa. Wnioski o dofinansowanie złożone od dnia 1 stycznia 2023 r. w Wojewódzkim Funduszu w sprawie uzyskania dotacji na zakup nowego źródła ogrzewania, jakim będzie kocioł na biomasę (na pellet lub zgazowujący), które nie będą obejmować projektów w czasie realizacji, nie będą mogły być pozytywnie rozpatrzone. Każdy taki wniosek będzie wymagał korekty oraz zmiany planowanego systemu ogrzewania. Uzyskanie dofinansowania dla kotłów na paliwa stałe (biomasa) od 1 stycznia 2023 r. będzie dopuszczone, kiedy: Wnioskodawca nie rozpoczął przedsięwzięcia przed 01.01.2023 r., ale do 31.12.2022 r. złożył wniosek o dofinansowanie i podpisał umowę, Wnioskodawca nie rozpoczął przedsięwzięcia przed 01.01.2023 r., ale do 31.12.2022 r. złożył wniosek o dofinansowanie, a umowa nie została jeszcze podpisana, Wnioskodawca rozpoczął przedsięwzięcie (zakupił kocioł na biomasę) przed 01.01.2023 r., ale wniosek o dofinansowanie został złożony po 31.12.2022 r. ale przed 1 lipca 2023 r., Wnioskodawca rozpoczął przedsięwzięcie przed 01.01.2023 r., które zostało zakończone przed tą datą, ale wniosek o dofinansowanie został złożony po 31.12.2022 r. ale przed 1 lipca 2023 r. Przypominamy, że maksymalny okres kwalifikowalności kosztów (rozpoczęcia przedsięwzięcia) nie może być dłuższy niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Program Priorytetowy Czyste Powietrze Program Priorytetowy Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach Programu jest możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Program umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Jak można otrzymać środki z Programu „Czyste Powietrze”? Pierwszym krokiem jest rejestracja na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z którego należy pobrać wniosek – będzie on w formie aktywnego PDF, dzięki czemu zawiera szereg podpowiedzi oraz ułatwień dla osób wypełniających. Ten sam wniosek należy także wydrukować, podpisać (będą na nim nadpisane sumy kontrolne) i przesłać lub złożyć go osobiście do Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, przy ulicy Kanoniczej 12 lub do urzędu gminy, która zawarła porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW w Krakowie. Wniosek musi wpłynąć do Funduszu w wersji papierowej i elektronicznej, a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej lub datę nadania w placówce pocztowej (data stempla). Alternatywną drogą złożenia wniosku jest użycie portalu gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze Po zalogowaniu się Profilem Zaufanym trzeba wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go (korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego) potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. Gdzie szukać informacji o Programie? Szczegółowa lista inwestycji, na którą można otrzymać dofinansowanie oraz wymagane dokumenty i załączniki są opisane w Programie „Czyste Powietrze”, w zakładce Programu na stronach Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie oraz na stronie Programu Priorytetowego. Źródło: https://www.wfos.krakow.pl/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-od-1-stycznia-2023-r/   Opracowanie: Kinga Sobota Wprowadzenie: Karol Mikos 15.12.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe