Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 15°C
wiatr: 3,6 km/h
opady: 0,0 mm

Program Asystent Rodziny na rok 2022

Flaga Polski - godło

 

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 29/AR/FP/2022 w ramach której zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022” pracował na stanowisku asystenta rodziny, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Celem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Rozpoczęcie realizacji zadania na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny ustalono na 18 listopada 2022r., zakończenie zadania na 31 grudnia 2022 r., a zakończenie finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2022 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w wysokości 570,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

Całkowity koszt realizacji zadania od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. szacuje się na kwotę 10 250,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 22.12.2022 r.

  Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 29/AR/FP/2022 w ramach której zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022” pracował na stanowisku asystenta rodziny, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Celem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. Rozpoczęcie realizacji zadania na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny ustalono na 18 listopada 2022r., zakończenie zadania na 31 grudnia 2022 r., a zakończenie finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2022 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania. Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w wysokości 570,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100). Całkowity koszt realizacji zadania od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. szacuje się na kwotę 10 250,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).   Wprowadzenie: Karol Mikos 22.12.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe