Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura:
wiatr:
opady:

Sprzedaż węgla w 2023 r.

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że prowadzona jest ciągła sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych z terenu naszej gminy. Do dnia 31 grudnia 2022 r. Gmina Gręboszów zakupiła w Tauron Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie 324 tony węgla, z ilości tej sprzedano 250 ton dla 182 gospodarstw domowych. Pozostałe gospodarstwa domowe zostaną zaopatrzone w węgiel w roku bieżącym.

Informujemy również, że od dnia 2 stycznia 2023 r. Urząd Gminy Gręboszów przyjmuje wnioski od mieszkańców na zakup drugiej transzy węgla w ramach preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

Termin składania wniosków upływa w dniu 16 stycznia 2023 r.

Osoby, które nie zakupiły węgla w 2022 r. mogą zakupić węgiel w ilości 3 ton po złożeniu dodatkowego wniosku.

Osoby, które zakupiły węgiel w ilości 1,5 tony lub mniejszej mogą dokupić w 2023 r. pozostałą część węgla do ilości 3 ton, również po złożeniu dodatkowego wniosku.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego złożyć można:

  • pisemnie w Urzędzie Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pok. Nr 1
    lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pok. Nr 1, tel. 14 6416002 w. 23.

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.01.2023 r.

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że prowadzona jest ciągła sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych z terenu naszej gminy. Do dnia 31 grudnia 2022 r. Gmina Gręboszów zakupiła w Tauron Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie 324 tony węgla, z ilości tej sprzedano 250 ton dla 182 gospodarstw domowych. Pozostałe gospodarstwa domowe zostaną zaopatrzone w węgiel w roku bieżącym. Informujemy również, że od dnia 2 stycznia 2023 r. Urząd Gminy Gręboszów przyjmuje wnioski od mieszkańców na zakup drugiej transzy węgla w ramach preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych. Termin składania wniosków upływa w dniu 16 stycznia 2023 r. Osoby, które nie zakupiły węgla w 2022 r. mogą zakupić węgiel w ilości 3 ton po złożeniu dodatkowego wniosku. Osoby, które zakupiły węgiel w ilości 1,5 tony lub mniejszej mogą dokupić w 2023 r. pozostałą część węgla do ilości 3 ton, również po złożeniu dodatkowego wniosku. Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego złożyć można: pisemnie w Urzędzie Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pok. Nr 1lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego). Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pok. Nr 1, tel. 14 6416002 w. 23.         Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.01.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe