Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 9°C
wiatr: 11,7 km/h
opady: 0,0 mm

Harmonogram dyżurów aptek w 2023 roku

Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego obowiązującym od 1 stycznia 2023 roku.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów/ burmistrzów gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. W dniu 28 grudnia 2022 r. Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej czyniąc zadość ww. wymaganiom podjęła uchwałę nr XLV/436/2022 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2023. Wszystkie apteki ogólnodostępne z terenu powiatu są zobowiązane przestrzegać zapisów niniejszej uchwały.

Dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy pełnić będą wyznaczone apteki z terenu miasta Dąbrowa Tarnowska w cyklu 24 godzinnym - dyżur apteki rozpoczynać się będzie o godz. 8:00 rano i trwać będzie do godz. 8:00 rano następnego dnia.

Aktualny harmonogram dyżurów aptek jest stale dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Dąbrowskiego w zakładce zdrowie: https://bip.malopolska.pl/spdabrowatarnowska,m,53879,gdzie-i-jak-zalatwic-sprawy.html

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej

Wprowadzenie: Karol Mikos 03.01.2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego obowiązującym od 1 stycznia 2023 roku. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów/ burmistrzów gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. W dniu 28 grudnia 2022 r. Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej czyniąc zadość ww. wymaganiom podjęła uchwałę nr XLV/436/2022 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2023. Wszystkie apteki ogólnodostępne z terenu powiatu są zobowiązane przestrzegać zapisów niniejszej uchwały. Dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy pełnić będą wyznaczone apteki z terenu miasta Dąbrowa Tarnowska w cyklu 24 godzinnym - dyżur apteki rozpoczynać się będzie o godz. 8:00 rano i trwać będzie do godz. 8:00 rano następnego dnia. Aktualny harmonogram dyżurów aptek jest stale dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Dąbrowskiego w zakładce zdrowie: https://bip.malopolska.pl/spdabrowatarnowska,m,53879,gdzie-i-jak-zalatwic-sprawy.html Pliki do pobrania Pobierz plik Uchwała Nr XLV.436.2022 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2023..pdf   Źródło: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej Wprowadzenie: Karol Mikos 03.01.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe