Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 5,0 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołanej na 23 stycznia 2023 roku godzina 09.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2023 r.,
   2. zmiany uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Gręboszów w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
   3. określenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną osobom w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
   4. zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w  zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
   5. współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024-2025,
   6. sprostowania błędu pisarskiego w numeracji uchwały Nr XVL/364/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2022 r.
 5. Zakończenie obrad.

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 23.01.2023 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołanej na 23 stycznia 2023 roku godzina 09.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2023 r., zmiany uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Gręboszów w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, określenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną osobom w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w  zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024-2025, sprostowania błędu pisarskiego w numeracji uchwały Nr XVL/364/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2022 r. Zakończenie obrad.   Wprowadzenie: Karol Mikos 23.01.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe