Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 0,9 km/h
opady: 0,0 mm

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Wójt Gminy Gręboszów przypomina, że 1 lipca 2021 roku. wszedł obowiązek złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • elektronicznie, przez stronę https://ceeb.gov.pl/, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany.
  • w wersji papierowej, składając osobiście w Urzędzie gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW (jeżeli jeszcze tego nie zrobił). W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast, jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza, wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację - formularz A, dotyczy ona budynków jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania – przy czym budynek zbiorowego zamieszkania to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności jest to hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.

Deklarację – formularz B, wypełniamy dla następujących rodzajów budynków i lokali:

budynków biurowych, piekarni, wędzarni, budynków i lokali gastronomicznych, budynków i lokali – handlowo usługowych, budynków łączności, dworców i terminali, garaży, kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, zbiorników, silosów a także dla budynków oraz lokali magazynowych, ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół i instytucji badawczych, szpitali i zakładów opieki medycznej, kultury fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw rolnych, budynków i lokali przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego oraz czynności religijnych, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokale niemieszkalnych.

Zgłoszenia źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 r., właściciel lub zarządca powinien dokonać niezwłocznie.

Źródło ciepła uruchomione po 1 lipca 2021 r. powinno być zgłoszone w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia.

 

Opracowanie: Kinga Sobota

Wprowadzenie: Karol Mikos 17.02.2023 r.

Wójt Gminy Gręboszów przypomina, że 1 lipca 2021 roku. wszedł obowiązek złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Można to zrobić na dwa sposoby: elektronicznie, przez stronę https://ceeb.gov.pl/, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany. w wersji papierowej, składając osobiście w Urzędzie gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW (jeżeli jeszcze tego nie zrobił). W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast, jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza, wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie. Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację - formularz A, dotyczy ona budynków jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania – przy czym budynek zbiorowego zamieszkania to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności jest to hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny. Deklarację – formularz B, wypełniamy dla następujących rodzajów budynków i lokali: budynków biurowych, piekarni, wędzarni, budynków i lokali gastronomicznych, budynków i lokali – handlowo usługowych, budynków łączności, dworców i terminali, garaży, kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, zbiorników, silosów a także dla budynków oraz lokali magazynowych, ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół i instytucji badawczych, szpitali i zakładów opieki medycznej, kultury fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw rolnych, budynków i lokali przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego oraz czynności religijnych, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokale niemieszkalnych. Zgłoszenia źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 r., właściciel lub zarządca powinien dokonać niezwłocznie. Źródło ciepła uruchomione po 1 lipca 2021 r. powinno być zgłoszone w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia.   Opracowanie: Kinga Sobota Wprowadzenie: Karol Mikos 17.02.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe