Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 24,7 km/h
opady: 0,0 mm

Wymagania uchwały „antysmogowej” dla przedsiębiorców

Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową  (Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r.), od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.).

Obowiązuje również zakaz spalania węgla o udziale frakcji 0-3 mm powyżej 15% oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%. Dla istniejących kotłów pozaklasowych zakaz eksploatacji zacznie obowiązywać od 1 maja 2024 roku, a do kotłów klasy 3 i 4 od 1 stycznia 2027 roku. Ogrzewacze (instalacje wydzielające ciepło bezpośrednio), które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub ich sprawność cieplna wynosi poniżej 80%, od 1 maja 2024 roku, muszą zostać wymienione lub doposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich na obszarze województwa małopolskiego – osób fizycznych, jak również przedsiębiorców. Dotyczy więc budynków mieszkalnych, ale także budynków gospodarczych, szklarni, tuneli foliowych, lokali usługowych czy zakładów przemysłowych. Ograniczenia obejmują wszystkie instalacje, w których następuje spalanie paliw, między innymi w ramach procesów produkcyjnych, gastronomii, wędzarni, suszarni, itp.

Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje wyłączenie od stosowania przepisów uchwały antysmogowej jedynie w przypadku instalacji, które wymagają pozwolenia na emisję lub pozwolenia zintegrowanego lub wymagają zgłoszenia oraz w przypadku spalania paliw poza instalacjami. Kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej mogą prowadzić upoważnieni pracownicy urzędu miasta i gminy, straż miejska lub gminna, Policja, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Za niedostosowanie się do przepisów wynikających z uchwały antysmogowej grozi mandat w wysokości do 500 zł. Sprawa może zostać również skierowana do sądu, gdzie kara grzywny może wynieść nawet 5 000 zł.

Wymień piec lub kocioł na węgiel i drewno na czyste lub niskoemisyjne ogrzewanie. Wybierz ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, panele słoneczne, ogrzewanie gazowe lub kocioł na lekki olej opałowy. Możesz również zastosować kocioł na pelety, drewno lub węgiel, jeżeli spełnia wymagania ekoprojektu.

Wymagania ekoprojektu zostały określone w rozporządzeniu Komisji UE Nr 2015/1189 (dla kotłów na paliwa stałe) oraz w rozporządzeniu Komisji UE Nr 2015/1185 (dla ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe).

 

Opracowanie: Kinga Sobota

Wprowadzenie: Karol Mikos 21.02.2023 r.

Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową  (Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r.), od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.). Obowiązuje również zakaz spalania węgla o udziale frakcji 0-3 mm powyżej 15% oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%. Dla istniejących kotłów pozaklasowych zakaz eksploatacji zacznie obowiązywać od 1 maja 2024 roku, a do kotłów klasy 3 i 4 od 1 stycznia 2027 roku. Ogrzewacze (instalacje wydzielające ciepło bezpośrednio), które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub ich sprawność cieplna wynosi poniżej 80%, od 1 maja 2024 roku, muszą zostać wymienione lub doposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich na obszarze województwa małopolskiego – osób fizycznych, jak również przedsiębiorców. Dotyczy więc budynków mieszkalnych, ale także budynków gospodarczych, szklarni, tuneli foliowych, lokali usługowych czy zakładów przemysłowych. Ograniczenia obejmują wszystkie instalacje, w których następuje spalanie paliw, między innymi w ramach procesów produkcyjnych, gastronomii, wędzarni, suszarni, itp. Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje wyłączenie od stosowania przepisów uchwały antysmogowej jedynie w przypadku instalacji, które wymagają pozwolenia na emisję lub pozwolenia zintegrowanego lub wymagają zgłoszenia oraz w przypadku spalania paliw poza instalacjami. Kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej mogą prowadzić upoważnieni pracownicy urzędu miasta i gminy, straż miejska lub gminna, Policja, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Za niedostosowanie się do przepisów wynikających z uchwały antysmogowej grozi mandat w wysokości do 500 zł. Sprawa może zostać również skierowana do sądu, gdzie kara grzywny może wynieść nawet 5 000 zł. Wymień piec lub kocioł na węgiel i drewno na czyste lub niskoemisyjne ogrzewanie. Wybierz ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, panele słoneczne, ogrzewanie gazowe lub kocioł na lekki olej opałowy. Możesz również zastosować kocioł na pelety, drewno lub węgiel, jeżeli spełnia wymagania ekoprojektu. Wymagania ekoprojektu zostały określone w rozporządzeniu Komisji UE Nr 2015/1189 (dla kotłów na paliwa stałe) oraz w rozporządzeniu Komisji UE Nr 2015/1185 (dla ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe). Szczegółowe informacje na temat wymagań uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej, dostępne są na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiebiorcy/ . W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości, udostępniony został formularz kontaktowy: https://powietrze.malopolska.pl/kontakt/ oraz infolinia 12 63 03 100.   Opracowanie: Kinga Sobota Wprowadzenie: Karol Mikos 21.02.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe