Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,5 km/h
opady: 0,0 mm

Dostępny samorząd - granty

Gmina Gręboszów realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: „Zakup pętli indukcyjnych dla Urzędu Gminy Gręboszów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie.”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem przedsięwzięcia granatowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Gręboszowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie oraz Klub "Senior+", dla osób ze szczególnymi potrzebami. Celem przedsięwzięcia jest również spełnienie wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.), a w szczególności dostosowanie instytucji samorządowych i świadczonych przez nich usług do potrzeb osób słabosłyszących poprzez polepszenie komunikacji z tymi osobami.

 

Logotypy projektu

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.02.2023 r.

Gmina Gręboszów realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: „Zakup pętli indukcyjnych dla Urzędu Gminy Gręboszów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie.”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem przedsięwzięcia granatowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Gręboszowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie oraz Klub "Senior+", dla osób ze szczególnymi potrzebami. Celem przedsięwzięcia jest również spełnienie wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.), a w szczególności dostosowanie instytucji samorządowych i świadczonych przez nich usług do potrzeb osób słabosłyszących poprzez polepszenie komunikacji z tymi osobami.         Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.02.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe