Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 11°C
wiatr: 7,6 km/h
opady: 0,0 mm

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy

W dniu 28 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów została zawarta umowa na opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gręboszów (SUiKZP) nie aktualizowanym od ponad 20 lat. Umowa została podpisana pomiędzy Gminą Gręboszów reprezentowaną przez wójta Krzysztofa Gila i skarbnika Bożenę Deshko, a wykonawcą, tj. Gplan Sp. z o.o., ul. Różana 22, 98-200 Sieradz, reprezentowanym przez prezesa Damiana Michalskiego. Wykonawca opracowania został wyłoniony w postępowaniu przetargowym, w którym złożono 6 ofert. Oferta Gplan Sp. z o.o., opiewająca na kwotę 59 000,00 zł, z terminem wykonania na 10 miesięcy, została uznana za najkorzystniejszą.

W związku z powyższym informujemy mieszkańców, iż możliwe będzie składanie wniosków o ustalenie przeznaczenia działek w opracowywanym SUiKZP Gminy Gręboszów. Na poszczególnych etapach opracowywania dokumentu prowadzone będą konsultacje społeczne, co umożliwi mieszkańcom zapoznanie się z projektem SUiKZP.

W najbliższym czasie na naszej stronie (www.greboszow.pl) oraz w Urzędzie Gminy, udostępnione zostaną gotowe arkusze, na których zainteresowane osoby będą mogły składać wnioski o ustalenie przeznaczenia konkretnych działek w SUiKZP. Składanie wniosków jest szczególnie istotne przy planowaniu w przyszłości inwestycji innych niż zabudowa zagrodowa, m. in. zabudowy usługowej i produkcyjnej, a także mieszkaniowej poza obecnymi siedliskami.

 

Podpisanie umowy na opracowanie SUiKZP

 

Podpisanie umowy na opracowanie SUiKZP

 

Podpisanie umowy na opracowanie SUiKZP

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Karol Mikos 01.03.2023 r.

W dniu 28 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów została zawarta umowa na opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gręboszów (SUiKZP) nie aktualizowanym od ponad 20 lat. Umowa została podpisana pomiędzy Gminą Gręboszów reprezentowaną przez wójta Krzysztofa Gila i skarbnika Bożenę Deshko, a wykonawcą, tj. Gplan Sp. z o.o., ul. Różana 22, 98-200 Sieradz, reprezentowanym przez prezesa Damiana Michalskiego. Wykonawca opracowania został wyłoniony w postępowaniu przetargowym, w którym złożono 6 ofert. Oferta Gplan Sp. z o.o., opiewająca na kwotę 59 000,00 zł, z terminem wykonania na 10 miesięcy, została uznana za najkorzystniejszą. W związku z powyższym informujemy mieszkańców, iż możliwe będzie składanie wniosków o ustalenie przeznaczenia działek w opracowywanym SUiKZP Gminy Gręboszów. Na poszczególnych etapach opracowywania dokumentu prowadzone będą konsultacje społeczne, co umożliwi mieszkańcom zapoznanie się z projektem SUiKZP. W najbliższym czasie na naszej stronie (www.greboszow.pl) oraz w Urzędzie Gminy, udostępnione zostaną gotowe arkusze, na których zainteresowane osoby będą mogły składać wnioski o ustalenie przeznaczenia konkretnych działek w SUiKZP. Składanie wniosków jest szczególnie istotne przy planowaniu w przyszłości inwestycji innych niż zabudowa zagrodowa, m. in. zabudowy usługowej i produkcyjnej, a także mieszkaniowej poza obecnymi siedliskami.         Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Karol Mikos 01.03.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe