Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
15 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 5,9 km/h
opady: 0,0 mm

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 31/WP/2023/FS na realizację zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Wartość finansowania dla Gminy Gręboszów wynosi 97 950,60 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 97 950,60 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
    • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

W ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 będą pokrywane koszty związane z realizacją usług asystenta. Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Flaga Polski z godłem

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 03.03.2023 r.

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 31/WP/2023/FS na realizację zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Wartość finansowania dla Gminy Gręboszów wynosi 97 950,60 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 97 950,60 zł. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). W ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 będą pokrywane koszty związane z realizacją usług asystenta. Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.   Wprowadzenie: Karol Mikos 03.03.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe