Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 11°C
wiatr: 7,6 km/h
opady: 0,0 mm

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie poszukuje osób, które odpłatnie mogłyby pełnić funkcję asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Asystentem mogą zostać osoby, które:

 1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 2. posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub
 3. są wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru (informacja dostępna na stronie https://rps.ms.gov.pl),
 • pisemna akceptacja osoby kandydata na asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w :

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługa asystenta może być realizowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym maksymalnie do 12 godzin na dobę. Oferty należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie, 33-260 Gręboszów 137. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 14 6416027.

 

Opracowanie: Elżbieta Ciochoń

Wprowadzenie: Karol Mikos 21.03.2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie poszukuje osób, które odpłatnie mogłyby pełnić funkcję asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. Asystentem mogą zostać osoby, które: posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub są wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. 1 lub 2. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności, informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru (informacja dostępna na stronie https://rps.ms.gov.pl), pisemna akceptacja osoby kandydata na asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w : wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu; wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej. Usługa asystenta może być realizowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym maksymalnie do 12 godzin na dobę. Oferty należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie, 33-260 Gręboszów 137. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 14 6416027.   Opracowanie: Elżbieta Ciochoń Wprowadzenie: Karol Mikos 21.03.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe