Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 13,7 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z XLVIII Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XLVIII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołanej na 27 marca 2023 roku godzina 13.00 pod adresem https://greboszow.sesja.pl/

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2022 r., XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 stycznia 2023 r. i XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 marca 2023 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Gręboszów.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Strategii Gminy Gręboszów na lata 2022 - 2030,
  2. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 - 2028,
  4. dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków, opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Gręboszów,
  5. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gręboszów środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2024 roku,
  6. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
  7. Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gręboszów na lata 2023 - 2027,
  8. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę rolną mienia komunalnego Gminy Gręboszów,
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 - Zapasternicze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 113,
  10. wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości położonej w miejscowości Zapasternicze na rzecz Gminy Gręboszów,
  11. zmiany załącznika do uchwały nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Gręboszów za 2022 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.03.2023 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XLVIII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołanej na 27 marca 2023 roku godzina 13.00 pod adresem https://greboszow.sesja.pl/ Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z XLV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2022 r., XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 stycznia 2023 r. i XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 marca 2023 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Gręboszów. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: przyjęcia Strategii Gminy Gręboszów na lata 2022 - 2030, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 - 2028, dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków, opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Gręboszów, nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gręboszów środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2024 roku, ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców, Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gręboszów na lata 2023 - 2027, wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę rolną mienia komunalnego Gminy Gręboszów, wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 - Zapasternicze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 113, wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości położonej w miejscowości Zapasternicze na rzecz Gminy Gręboszów, zmiany załącznika do uchwały nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Gręboszów za 2022 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.     Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.03.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe