Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 7,1 km/h
opady: 0,0 mm

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lubiczku

W dniu 24 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lubiczku”. Umowa została podpisana pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną Lubiczko oraz wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym: MISTAR Budownictwo Paweł Miczek, Oskar Miczek s.c., ul. Bajeczna 45, 33-113 Zgłobice. Wartość umowy wynosi 229 652,49 zł. Termin realizacji prac wynosi 6 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia 23 września 2023 r.

W ramach prac budowlanych zostanie wykonana nowa konstrukcja więźby dachowej, nowe pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem oraz niezbędnymi obróbkami blacharskimi. Zostaną uzupełnione ubytki w elewacji powstałe w trakcie remontu dachu i stropów, wraz z uzupełnieniem oraz malowaniem ścian i sufitów wewnątrz budynku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiczku pozyskała środki na realizację zadania w kwocie 130 410,00 zł w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wdrażanej przez LGD ,,Perły Ponidzia”.

Wartość całego projektu realizowanego przez OSP Lubiczko wynosi 232 432,81 zł. Gminy Gręboszów na realizację przedmiotowego zadania przekazała dotację w kwocie 102 022,81 zł.

 

Perły ponidzia_stopka

Opracowanie: Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Karol Mikos 27.03.2023 r.

W dniu 24 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lubiczku”. Umowa została podpisana pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną Lubiczko oraz wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym: MISTAR Budownictwo Paweł Miczek, Oskar Miczek s.c., ul. Bajeczna 45, 33-113 Zgłobice. Wartość umowy wynosi 229 652,49 zł. Termin realizacji prac wynosi 6 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia 23 września 2023 r. W ramach prac budowlanych zostanie wykonana nowa konstrukcja więźby dachowej, nowe pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem oraz niezbędnymi obróbkami blacharskimi. Zostaną uzupełnione ubytki w elewacji powstałe w trakcie remontu dachu i stropów, wraz z uzupełnieniem oraz malowaniem ścian i sufitów wewnątrz budynku. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiczku pozyskała środki na realizację zadania w kwocie 130 410,00 zł w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wdrażanej przez LGD ,,Perły Ponidzia”. Wartość całego projektu realizowanego przez OSP Lubiczko wynosi 232 432,81 zł. Gminy Gręboszów na realizację przedmiotowego zadania przekazała dotację w kwocie 102 022,81 zł.   Opracowanie: Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Karol Mikos 27.03.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe