Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 1,0 km/h
opady: 0,0 mm

Rządowy program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych

Rządowy program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) realizowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) jest dla gmin olbrzymią szansą na lokalne realizowanie polityki antydepopulacyjnej, godnościowej i prorozwojowej. Projekt SIM oferujący realizację mieszkań na wynajem o umiarkowanym  czynszu z opcją dojścia do własności jest programem nakierowanym na zrównoważony rozwój i wyrównywanie szans mieszkańców niezależnie od miejsca zamieszkania. Drogą prowadzącą do tego celu jest powołanie spółki z o.o. której podstawowym celem jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Pierwszym krokiem w realizacji powyższego celu było podpisanie przez Krzysztofa Gila Wójta Gminy, wstępnego porozumienia o współpracy z KZN. Następnie na wniosek Wójta, na zwołanej w dniu 10 marca br., nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, zostały rozpatrzone projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki KZN SIM Tarnów Spółka z o.o., a także w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Przyjęcie tych uchwał dało podstawę dla Wójta o wystąpienie do Grzegorza Pudy Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o udzielenie wsparcia w kwocie 3 mln zł, na objęcie udziałów w spółce w której oprócz KZN i Gminy Gręboszów, zadeklarowało udział jeszcze kilkanaście innych samorządów gminnych. Zainteresowane samorządy, w dniu 23 marca br. na spotkaniu w Tarnowie, przyjęły już wstępnie roboczą wersję projektu aktu notarialnego.

Przewiduje się, w ciągu kilku nadchodzących miesięcy nastąpi spisanie aktu notarialnego umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która po wyborze organów spółki przystąpi do realizacji celu mieszkaniowego. Powołana spółka będzie finansowała swoje inwestycje ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, bezzwrotnego grantu z Funduszu Dopłat (BGK) dla gmin na budowę mieszkań, otrzymanego kredytu udzielonego przez BGK na preferencyjnych warunkach oraz ok. 20% partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, będącego wkładem własnym przyszłych mieszkańców.

Gmina w oparciu o ustawę o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych, w pierwszych latach najmu mieszkania (Mieszkanie na start), będzie mogła wystąpić do BGK o dofinansowanie czynszów dla poszczególnych najemców, którzy spełnią określone kryteria dochodowe.

O dalszych działaniach podejmowanych przez KZN SIM Tarnów Sp. z o.o. oraz Gminę Gręboszów, będziemy informowali na bieżąco.

 

Krajowy Zasób Nieruchomosci

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.03.2023 r.

Rządowy program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) realizowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) jest dla gmin olbrzymią szansą na lokalne realizowanie polityki antydepopulacyjnej, godnościowej i prorozwojowej. Projekt SIM oferujący realizację mieszkań na wynajem o umiarkowanym  czynszu z opcją dojścia do własności jest programem nakierowanym na zrównoważony rozwój i wyrównywanie szans mieszkańców niezależnie od miejsca zamieszkania. Drogą prowadzącą do tego celu jest powołanie spółki z o.o. której podstawowym celem jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Pierwszym krokiem w realizacji powyższego celu było podpisanie przez Krzysztofa Gila Wójta Gminy, wstępnego porozumienia o współpracy z KZN. Następnie na wniosek Wójta, na zwołanej w dniu 10 marca br., nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, zostały rozpatrzone projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki KZN SIM Tarnów Spółka z o.o., a także w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Przyjęcie tych uchwał dało podstawę dla Wójta o wystąpienie do Grzegorza Pudy Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o udzielenie wsparcia w kwocie 3 mln zł, na objęcie udziałów w spółce w której oprócz KZN i Gminy Gręboszów, zadeklarowało udział jeszcze kilkanaście innych samorządów gminnych. Zainteresowane samorządy, w dniu 23 marca br. na spotkaniu w Tarnowie, przyjęły już wstępnie roboczą wersję projektu aktu notarialnego. Przewiduje się, w ciągu kilku nadchodzących miesięcy nastąpi spisanie aktu notarialnego umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która po wyborze organów spółki przystąpi do realizacji celu mieszkaniowego. Powołana spółka będzie finansowała swoje inwestycje ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, bezzwrotnego grantu z Funduszu Dopłat (BGK) dla gmin na budowę mieszkań, otrzymanego kredytu udzielonego przez BGK na preferencyjnych warunkach oraz ok. 20% partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, będącego wkładem własnym przyszłych mieszkańców. Gmina w oparciu o ustawę o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych, w pierwszych latach najmu mieszkania (Mieszkanie na start), będzie mogła wystąpić do BGK o dofinansowanie czynszów dla poszczególnych najemców, którzy spełnią określone kryteria dochodowe. O dalszych działaniach podejmowanych przez KZN SIM Tarnów Sp. z o.o. oraz Gminę Gręboszów, będziemy informowali na bieżąco.         Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.03.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe