Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
2 grudnia
temperatura: -2°C
wiatr: 17,5 km/h
opady: 0,0 mm

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Urząd Gminy Gręboszów przypomina również, że wciąż działa Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze, w którym Stowarzyszenie Ekomonterzy udziela informacji na temat zasad programu oraz pomaga mieszkańcom prawidłowo wypełniać wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność.

Od miesiąca maja 2023 r. punkt czynny jest w dniach:

  • Czwartki w godz. 8:00 – 11:00
  • Piątki w godz. 8:00 – 15:00

w Urzędzie Gminy Gręboszów, pok. nr 3 na parterze.

Mieszkańcy, we wszystkich trzech częściach Programu Czyste Powietrze, mogą otrzymać dofinansowanie na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy mieszkaniec zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Szczegółowe informacje dot. Programu dostępne są na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/ lub w Punkcie konsultacyjno- informacyjnym.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY GRĘBOSZÓW DO MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA ORAZ MONTAŻU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Wójt Gminy Gręboszów przypomina, że 1 stycznia 2021 r. weszła w życie Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Gręboszów na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska zmieniona Uchwałą Nr XLVI/381/2023 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Gręboszów na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska

Zgodnie z w/w uchwałą mieszkańcy gminy Gręboszów, którzy zamierzają wymienić stary kocioł węglowy na nowy system ogrzewania lub planujący montaż odnawialnych źródeł energii (OZE) mogą ubiegać się o udzielenie dofinansowania na ten cel z budżetu Gminy Gręboszów.

Wysokość dotacji wynosi 30% wartości inwestycji lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. Dotację można uzyskać na następujące przedsięwzięcia:

  • likwidację starego kotła węglowego oraz montaż nowego kotła gazowego, olejowego lub na biomasę
  • montaż instalacji OZE takich jak: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub pompę ciepła.

Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku oraz podpisanie umowy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Dotacja udzielana będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel.

Szczegółowe informacje, dot. zasad udzielania dotacji, można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy Gręboszów, tel. 14 64 16 002 wew. 23.

 

Opracowanie: Kinga Sobota

Wprowadzenie: Karol Mikos 12.05.2023 r.

Urząd Gminy Gręboszów przypomina również, że wciąż działa Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze, w którym Stowarzyszenie Ekomonterzy udziela informacji na temat zasad programu oraz pomaga mieszkańcom prawidłowo wypełniać wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność. Od miesiąca maja 2023 r. punkt czynny jest w dniach: Czwartki w godz. 8:00 – 11:00 Piątki w godz. 8:00 – 15:00 w Urzędzie Gminy Gręboszów, pok. nr 3 na parterze. Mieszkańcy, we wszystkich trzech częściach Programu Czyste Powietrze, mogą otrzymać dofinansowanie na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy mieszkaniec zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Szczegółowe informacje dot. Programu dostępne są na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/ lub w Punkcie konsultacyjno- informacyjnym. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY GRĘBOSZÓW DO MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA ORAZ MONTAŻU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Wójt Gminy Gręboszów przypomina, że 1 stycznia 2021 r. weszła w życie Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Gręboszów na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska zmieniona Uchwałą Nr XLVI/381/2023 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Gręboszów na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska Zgodnie z w/w uchwałą mieszkańcy gminy Gręboszów, którzy zamierzają wymienić stary kocioł węglowy na nowy system ogrzewania lub planujący montaż odnawialnych źródeł energii (OZE) mogą ubiegać się o udzielenie dofinansowania na ten cel z budżetu Gminy Gręboszów. Wysokość dotacji wynosi 30% wartości inwestycji lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. Dotację można uzyskać na następujące przedsięwzięcia: likwidację starego kotła węglowego oraz montaż nowego kotła gazowego, olejowego lub na biomasę montaż instalacji OZE takich jak: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub pompę ciepła. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku oraz podpisanie umowy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Dotacja udzielana będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel. Szczegółowe informacje, dot. zasad udzielania dotacji, można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy Gręboszów, tel. 14 64 16 002 wew. 23.   Opracowanie: Kinga Sobota Wprowadzenie: Karol Mikos 12.05.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe