Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura:
wiatr:
opady:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karsach i Borusowej

W dniu 5 maja 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na drodze o długości 0,998 km, polegających na przebudowie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię tłuczniową, usytuowanej na dz.nr 368/1, 368/2, 368/3 i 361 obręb Karsy, służącej jako dojazd do gruntów rolnych położonych w miejscowości Karsy i Borusowa.

Wykonawcą przebudowy drogi, wybranym w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie podstawowym w grudniu 2022 r., była Firma Handlowo-Usługowa „DAREX” Dariusz Knutelski z/s w Nieczajnej Górnej. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 20 grudnia 2022 r. Termin wykonania przebudowy drogi, ustalono w umowie, na 19 czerwca 2023 r. Roboty zakończyły się szybciej niż planowano i w dniu 28 kwietnia 2023 r. FHU „DAREX” Dariusz Knutelski; zgłosiła zakończenie przebudowy drogi.

Tak więc, Komisja odbiorowa powołana zarządzeniem Nr 90/2023 Wójta Gminy Gręboszów, dokonała odbioru końcowego robót na wymienionej drodze. W ramach przebudowy drogi wykonano następujące roboty:

  1. roboty pomiarowe i geodezyjne związane ze wskazaniem trasy drogi w terenie na długości 0,998 km;
  2. podbudowę drogi – 3 105,80 m2, obejmującą: korytowanie, roboty ziemne z wywozem urobku, profilowanie i zagęszczanie podłoża, stabilizację podłoża gruntowego spoiwem hydraulicznym z do ziarnieniem pospółką o grubości warstwy podłoża 30 cm, po zagęszczeniu;
  3. nawierzchnię drogi - 3105,80 m2, obejmującą; warstwę górną tłuczniową z kruszyw łamanych i miałowanie nawierzchni, o grubości 20 cm, po zagęszczeniu;
  4. pobocza – 598,80 m2, o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, po zagęszczeniu.

Projekt przebudowy drogi wykonała firma, pn.: Pracownia Projektowa „PRODIST” G. Gogola i Wspólnicy Sp. J., ul. Warsztatowa 13, 33 - 100 Tarnów. Nadzór inwestorski pełniła firma, pn. Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi  Ryszard Madej z/s w Brzozówce.

Koszt przebudowy (robót budowlanych) wymienionej drogi dojazdowej do gruntów rolnych wyniósł 360 323,75 zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy Nr Edycja 3PGR/2021/3284/Polski Ład wyniosło 320 000,00 zł, co stanowi 88,81 % kosztów robót budowlanych inwestycji.

Pozostałą kwotę robót budowlanych w wysokości 40 323,75 zł pokryła Gmina Gręboszów. Ponadto Gmina poniosła w 2022 r. koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które wyniosły 3 552,00 zł, oraz koszty nadzoru inwestorskiego w 2023 r., które wyniosły 3 550,00 zł. Tak więc, łączny koszt, tej prawie kilometrowej inwestycji, wyniósł 367 425,75 zł.

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Karol Mikos 17.05.2023 r.

W dniu 5 maja 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na drodze o długości 0,998 km, polegających na przebudowie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię tłuczniową, usytuowanej na dz.nr 368/1, 368/2, 368/3 i 361 obręb Karsy, służącej jako dojazd do gruntów rolnych położonych w miejscowości Karsy i Borusowa. Wykonawcą przebudowy drogi, wybranym w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie podstawowym w grudniu 2022 r., była Firma Handlowo-Usługowa „DAREX” Dariusz Knutelski z/s w Nieczajnej Górnej. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 20 grudnia 2022 r. Termin wykonania przebudowy drogi, ustalono w umowie, na 19 czerwca 2023 r. Roboty zakończyły się szybciej niż planowano i w dniu 28 kwietnia 2023 r. FHU „DAREX” Dariusz Knutelski; zgłosiła zakończenie przebudowy drogi. Tak więc, Komisja odbiorowa powołana zarządzeniem Nr 90/2023 Wójta Gminy Gręboszów, dokonała odbioru końcowego robót na wymienionej drodze. W ramach przebudowy drogi wykonano następujące roboty: roboty pomiarowe i geodezyjne związane ze wskazaniem trasy drogi w terenie na długości 0,998 km; podbudowę drogi – 3 105,80 m2, obejmującą: korytowanie, roboty ziemne z wywozem urobku, profilowanie i zagęszczanie podłoża, stabilizację podłoża gruntowego spoiwem hydraulicznym z do ziarnieniem pospółką o grubości warstwy podłoża 30 cm, po zagęszczeniu; nawierzchnię drogi - 3105,80 m2, obejmującą; warstwę górną tłuczniową z kruszyw łamanych i miałowanie nawierzchni, o grubości 20 cm, po zagęszczeniu; pobocza – 598,80 m2, o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, po zagęszczeniu. Projekt przebudowy drogi wykonała firma, pn.: Pracownia Projektowa „PRODIST” G. Gogola i Wspólnicy Sp. J., ul. Warsztatowa 13, 33 - 100 Tarnów. Nadzór inwestorski pełniła firma, pn. Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi  Ryszard Madej z/s w Brzozówce. Koszt przebudowy (robót budowlanych) wymienionej drogi dojazdowej do gruntów rolnych wyniósł 360 323,75 zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy Nr Edycja 3PGR/2021/3284/Polski Ład wyniosło 320 000,00 zł, co stanowi 88,81 % kosztów robót budowlanych inwestycji. Pozostałą kwotę robót budowlanych w wysokości 40 323,75 zł pokryła Gmina Gręboszów. Ponadto Gmina poniosła w 2022 r. koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które wyniosły 3 552,00 zł, oraz koszty nadzoru inwestorskiego w 2023 r., które wyniosły 3 550,00 zł. Tak więc, łączny koszt, tej prawie kilometrowej inwestycji, wyniósł 367 425,75 zł.   Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Karol Mikos 17.05.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe