Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
23 września
temperatura: 15°C
wiatr: 11,7 km/h
opady: 0,0 mm

Nabór ofert konkursowych na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Województwo Małopolskie zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert konkursowych na realizacje zadań publicznych WM, w obszarach:·

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2023 „Małopolski Klub”,
 • turystyki i krajoznawstwa „Małopolska Gościnna”.
 1. W ramach konkursu „Małopolski Klub – II edycja” dofinansowane będą zadania, których przedmiotem są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego w zakresie szkolenia sportowego. Celem realizacji zadań konkursowych jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wsparcie instytucjonalne działalności podmiotów realizujących zadania w obszarze kultury fizycznej z siedzibą w województwie małopolskim, a także inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:·

 • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, wterminie:2023-09-20 16:00
 • wersję papierową wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważnione wraz zobowiązującymi załącznikami Oferent zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-09-20 16:00

Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulaminy oraz wzory załączników dostępne są na stronie: Małopolski Klub - II edycja oraz w Zespole ds. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Departamencie Sportu i Igrzysk Europejskich UMWM tel. 12 379 60 55; 12 397 44 21.

 1. W ramach konkursu „Małopolska Gościnna – IV edycja” będzie można uzyskać wsparcia dla realizacji ciekawych inicjatyw związanych z tworzeniem, rozwojem i promocją produktów i ofert turystycznych Małopolski, w tym w zakresie infrastruktury turystycznej, organizacji przedsięwzięć turystycznych, organizacji wydarzeń turystycznych, podnoszenia jakości usług turystycznych, tworzenia regionalnych marek turystycznych oraz integracji środowisk turystycznych.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:·

 • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO w terminie: 2023-09-19 23:59·
 • wersję papierową wygenerowaną z Generatora eNGO Oferent zobowiązany jest dostarczyć w terminie: 2023-09-20 16:00

Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulaminy oraz wzory załączników dostępne są na stronie: Małopolska Gościnna – IV edycja oraz w Departamencie Turystyki UMWM:·

 • priorytet nr 1: tel. (12) 379 60 11, (12) 379 60 77,·
 • priorytet nr 2: tel. (12) 379 60 45,·
 • priorytet nr 3: tel. (12) 379 60 16,·
 • priorytet nr 4: tel. (12) 379 60 45,·
 • priorytet nr 5: tel. (12) 397 44 79.

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów - I piętro, p. 123 Sekretariat tel. 12 61 60 104.

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 06.09.2023 r.

Szanowni Państwo, Województwo Małopolskie zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert konkursowych na realizacje zadań publicznych WM, w obszarach:· wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2023 „Małopolski Klub”, turystyki i krajoznawstwa „Małopolska Gościnna”. W ramach konkursu „Małopolski Klub – II edycja” dofinansowane będą zadania, których przedmiotem są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego w zakresie szkolenia sportowego. Celem realizacji zadań konkursowych jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wsparcie instytucjonalne działalności podmiotów realizujących zadania w obszarze kultury fizycznej z siedzibą w województwie małopolskim, a także inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży. Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:· wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, wterminie:2023-09-20 16:00 wersję papierową wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważnione wraz zobowiązującymi załącznikami Oferent zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-09-20 16:00 Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulaminy oraz wzory załączników dostępne są na stronie: Małopolski Klub - II edycja oraz w Zespole ds. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Departamencie Sportu i Igrzysk Europejskich UMWM tel. 12 379 60 55; 12 397 44 21. W ramach konkursu „Małopolska Gościnna – IV edycja” będzie można uzyskać wsparcia dla realizacji ciekawych inicjatyw związanych z tworzeniem, rozwojem i promocją produktów i ofert turystycznych Małopolski, w tym w zakresie infrastruktury turystycznej, organizacji przedsięwzięć turystycznych, organizacji wydarzeń turystycznych, podnoszenia jakości usług turystycznych, tworzenia regionalnych marek turystycznych oraz integracji środowisk turystycznych. Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:· wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO w terminie: 2023-09-19 23:59· wersję papierową wygenerowaną z Generatora eNGO Oferent zobowiązany jest dostarczyć w terminie: 2023-09-20 16:00 Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulaminy oraz wzory załączników dostępne są na stronie: Małopolska Gościnna – IV edycja oraz w Departamencie Turystyki UMWM:· priorytet nr 1: tel. (12) 379 60 11, (12) 379 60 77,· priorytet nr 2: tel. (12) 379 60 45,· priorytet nr 3: tel. (12) 379 60 16,· priorytet nr 4: tel. (12) 379 60 45,· priorytet nr 5: tel. (12) 397 44 79. Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów - I piętro, p. 123 Sekretariat tel. 12 61 60 104.   Wprowadzenie: Karol Mikos 06.09.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe