Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 5,0 km/h
opady: 0,0 mm

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie informuje, że w grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ). Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:

  • dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1 410,00 zł,
  • przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy.

W dniu 8 września 2023 r. zostały opublikowane Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów-organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, dokument stanowiący podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ, zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Informacje dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji na terenie Gminy Gręboszów pierwszej edycji FEPŻ oraz terminu dystrybucji żywności publikowane będą  na bieżąco na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie i Urzędu Gminy Gręboszów. Za zakwalifikowanie mieszkańców Gminy Gręboszów do udziału w Programie odpowiadać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https: //www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027.

 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

 

Opracowanie: Klaudia Boroniec

Wprowadzenie: Karol Mikos 17.10.2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie informuje, że w grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r. FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ). Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego. Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia: dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1 410,00 zł, przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy. W dniu 8 września 2023 r. zostały opublikowane Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów-organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, dokument stanowiący podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ, zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r. Informacje dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji na terenie Gminy Gręboszów pierwszej edycji FEPŻ oraz terminu dystrybucji żywności publikowane będą  na bieżąco na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie i Urzędu Gminy Gręboszów. Za zakwalifikowanie mieszkańców Gminy Gręboszów do udziału w Programie odpowiadać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https: //www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027.     Opracowanie: Klaudia Boroniec Wprowadzenie: Karol Mikos 17.10.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe