Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 24,7 km/h
opady: 0,0 mm

Absolutorium dla Pani Wójt

W dniu 27 czerwca 2016 r. odbyła się XI Sesja Rady Gminy Gręboszów. Obrady prowadził Pan Franciszek Dymon – Przewodniczący Rady Gminy. Tematem wiodącym sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za rok 2015. Przed przystąpieniem do podjęcia uchwał Pani Skarbnik Gminy Bożena Furgał odczytała pozytywną uchwałę składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gręboszów w 2015 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gręboszów. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Eugeniusz Wójtowicz przedstawił uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2015 rok a także  zgodnie z procedura przedstawił uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2015 rok. Po czym radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za rok 2015 i jednogłośnie udzielili Pani Wójt Gminy Gręboszów absolutorium za 2015 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bernadetta Więcek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.07.2016 r.

W dniu 27 czerwca 2016 r. odbyła się XI Sesja Rady Gminy Gręboszów. Obrady prowadził Pan Franciszek Dymon – Przewodniczący Rady Gminy. Tematem wiodącym sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za rok 2015. Przed przystąpieniem do podjęcia uchwał Pani Skarbnik Gminy Bożena Furgał odczytała pozytywną uchwałę składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gręboszów w 2015 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gręboszów. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Eugeniusz Wójtowicz przedstawił uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2015 rok a także  zgodnie z procedura przedstawił uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2015 rok. Po czym radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za rok 2015 i jednogłośnie udzielili Pani Wójt Gminy Gręboszów absolutorium za 2015 rok.                                         Opracowanie: Bernadetta Więcek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.07.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe