Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

Apel w sprawie obrony dobrego imienia majora Henryka Sucharskiego oraz upamiętnienia miejsca walk na Westerplatte

Apel Nr 1/2019
Rady Gminy Gręboszów

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie obrony dobrego imienia majora Henryka Sucharskiego oraz upamiętnienia miejsca walk na Westerplatte

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Gręboszów uchwalonego uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gręboszów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 3454).

§ 1. Rada Gminy Gręboszów zwraca się z apelem o poszanowanie dobrego imienia naszego rodaka urodzonego w Gręboszowie mjr. Henryka Sucharskiego oraz całej załogi na Westerplatte. Pojawiające się w przestrzeni publicznej wypowiedzi, które negują bohaterską postawę, godzą w fakty historyczne. Blisko 80 lat temu niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej, na Westerplatte co zapoczątkowało II wojnę światową, która pochłonęła miliony istnień ludzkich. Pierwsi do walki stanęli polscy żołnierze, którzy bohatersko przez 7 dni bronili tego skrawka polskiej ziemi pod dowództwem mjr. Sucharskiego.

W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się informacje, które kontestują historyczną rzeczywistość, co przyjmujemy z dezaprobatą i apelujemy o poszanowanie prawdy.

Westerplatte, które przyjęło krew polskich żołnierzy zasługuje na godne upamiętnienie. Polska musi być wdzięczna tym dzielnym Polakom i państwo nie tylko powinno, ale ma obowiązek zająć się tym terenem, co też po latach staje się rzeczywistością. Naszym pragnieniem jest, aby w planowanym tam muzeum, historia przedstawiona została w sposób rzetelny a jej prezentacja licowała z powagą miejsca i wydarzeń jakie tam się rozegrały.

Nasz apel kierujemy do całej opinii publicznej szczególnie przedstawicieli administracji i polityki, ludzi mediów oraz wszystkich komentujących te kwestie. Jako rodacy mjr. Sucharskiego czujemy się w obowiązku stanąć w obronie Jego dobrego imienia i prawdy o Nim, szczególnie w związku ze zbliżającą się 80. rocznicą wydarzeń z września 1939 roku, co też czynimy niniejszym apelem.

§ 2. Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przekazuje powyższy apel osobom i instytucjom, wymienionym w załączniku do niniejszego apelu. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

 

 

Załącznik do apelu Nr 1/2019
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 29 lipca 2019 r.

1. Andrzej Duda - Prezydent RP.

2. Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu RP.

3. Stanisław Karczewski - Marszałek Senatu RP.

4. Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów RP.

5. Piotr Gliński - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

6. Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski.

7. Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski.

8. Sejmik Województwa Małopolskiego, Rafał Bochenek - przewodniczący Sejmiku.

9. Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego.

10. Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Gdańska.

11. Rada Powiatu Dąbrowskiego, Marta Chrabąszcz - przewodnicząca Rady.

12. Lesław Wieczorek - Starosta Dąbrowski.

13. Instytut Pamięci Narodowej.

14. Kazimierz Wiatr - Senator RP.

15. Posłowie okręgu nr 15.

16. Rada Mediów Narodowych.

17. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

18. Media.

  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.08.2019 r.

Apel Nr 1/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obrony dobrego imienia majora Henryka Sucharskiego oraz upamiętnienia miejsca walk na Westerplatte Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Gręboszów uchwalonego uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gręboszów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 3454). § 1. Rada Gminy Gręboszów zwraca się z apelem o poszanowanie dobrego imienia naszego rodaka urodzonego w Gręboszowie mjr. Henryka Sucharskiego oraz całej załogi na Westerplatte. Pojawiające się w przestrzeni publicznej wypowiedzi, które negują bohaterską postawę, godzą w fakty historyczne. Blisko 80 lat temu niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej, na Westerplatte co zapoczątkowało II wojnę światową, która pochłonęła miliony istnień ludzkich. Pierwsi do walki stanęli polscy żołnierze, którzy bohatersko przez 7 dni bronili tego skrawka polskiej ziemi pod dowództwem mjr. Sucharskiego. W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się informacje, które kontestują historyczną rzeczywistość, co przyjmujemy z dezaprobatą i apelujemy o poszanowanie prawdy. Westerplatte, które przyjęło krew polskich żołnierzy zasługuje na godne upamiętnienie. Polska musi być wdzięczna tym dzielnym Polakom i państwo nie tylko powinno, ale ma obowiązek zająć się tym terenem, co też po latach staje się rzeczywistością. Naszym pragnieniem jest, aby w planowanym tam muzeum, historia przedstawiona została w sposób rzetelny a jej prezentacja licowała z powagą miejsca i wydarzeń jakie tam się rozegrały. Nasz apel kierujemy do całej opinii publicznej szczególnie przedstawicieli administracji i polityki, ludzi mediów oraz wszystkich komentujących te kwestie. Jako rodacy mjr. Sucharskiego czujemy się w obowiązku stanąć w obronie Jego dobrego imienia i prawdy o Nim, szczególnie w związku ze zbliżającą się 80. rocznicą wydarzeń z września 1939 roku, co też czynimy niniejszym apelem. § 2. Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przekazuje powyższy apel osobom i instytucjom, wymienionym w załączniku do niniejszego apelu.        Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio     Załącznik do apelu Nr 1/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 lipca 2019 r. 1. Andrzej Duda - Prezydent RP. 2. Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu RP. 3. Stanisław Karczewski - Marszałek Senatu RP. 4. Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów RP. 5. Piotr Gliński - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 6. Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski. 7. Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski. 8. Sejmik Województwa Małopolskiego, Rafał Bochenek - przewodniczący Sejmiku. 9. Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego. 10. Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Gdańska. 11. Rada Powiatu Dąbrowskiego, Marta Chrabąszcz - przewodnicząca Rady. 12. Lesław Wieczorek - Starosta Dąbrowski. 13. Instytut Pamięci Narodowej. 14. Kazimierz Wiatr - Senator RP. 15. Posłowie okręgu nr 15. 16. Rada Mediów Narodowych. 17. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 18. Media.        Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio       Pliki do pobrania Pobierz plik Apel Nr 1/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie obrony dobrego imienia majora Henryka Sucharskiego oraz upamiętnienia miejsca walk na Westerplatte             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.08.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe