Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 2°C
wiatr: 13,8 km/h
opady: 0,0 mm

Budowa chodnika

W Gręboszowie prowadzone się prace związane z zadaniem pn.: „Budowa chodnika wraz  z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów w miejscowości Gręboszów”. Prace prowadzone są przy drodze powiatowej w miejscowości Gręboszów na odcinku od Szkoły Podstawowej do Urzędu Gminy w km 2+923,50 – 3+006,50 (83 mb). Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie żelbetowego prefabrykowanego muru oporowego typu „L”, roboty w zakresie ustawienia krawężników i obrzeży chodnikowych, wykonania kolejnych warstw konstrukcyjnych chodnika, wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanie zjazdu indywidualnego z betonowej kostki brukowej, oznakowanie poziome i pionowe oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu – bariery U11a.

Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie przetargu oraz nadzór nad realizacją powyższego zadania jest Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Warszawska 48, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym został PROJEKTMP Laskówka Chorąska ul. Centralna 148, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Zamawiający zamierzał przeznaczyć 185 074,00 zł na powyższe zadanie jednak w wyniku przetargu koszt inwestycji wyniósł 123 000,00 zł. Gmina Gręboszów przekaże w formie dotacji celowej na powyższe zadanie do 50% kosztów zadania jednak nie więcej niż 63 963,50 zł. Planowane zakończenie inwestycji to 30 listopada 2020 r.

Prowadzone są również prace związane z zadaniem pn.: „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów w miejscowości Gręboszów”. Prace prowadzone są na odcinku od Urzędu Gminy do Kościoła w Gręboszowie. Obejmują doprowadzenie chodnika do stanu pierwotnego przez wymianę uszkodzonych krawężników i obrzeży chodnikowych, uzupełnienie warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz ponowne ułożenie kostki brukowej. Instytucją odpowiedzialną za realizacje zadania jest również Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Warszawska 48, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Na powyższe zadanie Gmina Gręboszów przekaże w formie dotacji celowej do 50% kosztów zadania jednak nie więcej niż 30 500,00 zł.

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Dymon

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.11.2020 r.

W Gręboszowie prowadzone się prace związane z zadaniem pn.: „Budowa chodnika wraz  z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów w miejscowości Gręboszów”. Prace prowadzone są przy drodze powiatowej w miejscowości Gręboszów na odcinku od Szkoły Podstawowej do Urzędu Gminy w km 2+923,50 – 3+006,50 (83 mb). Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie żelbetowego prefabrykowanego muru oporowego typu „L”, roboty w zakresie ustawienia krawężników i obrzeży chodnikowych, wykonania kolejnych warstw konstrukcyjnych chodnika, wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanie zjazdu indywidualnego z betonowej kostki brukowej, oznakowanie poziome i pionowe oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu – bariery U11a. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie przetargu oraz nadzór nad realizacją powyższego zadania jest Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Warszawska 48, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym został PROJEKTMP Laskówka Chorąska ul. Centralna 148, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Zamawiający zamierzał przeznaczyć 185 074,00 zł na powyższe zadanie jednak w wyniku przetargu koszt inwestycji wyniósł 123 000,00 zł. Gmina Gręboszów przekaże w formie dotacji celowej na powyższe zadanie do 50% kosztów zadania jednak nie więcej niż 63 963,50 zł. Planowane zakończenie inwestycji to 30 listopada 2020 r. Prowadzone są również prace związane z zadaniem pn.: „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów w miejscowości Gręboszów”. Prace prowadzone są na odcinku od Urzędu Gminy do Kościoła w Gręboszowie. Obejmują doprowadzenie chodnika do stanu pierwotnego przez wymianę uszkodzonych krawężników i obrzeży chodnikowych, uzupełnienie warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz ponowne ułożenie kostki brukowej. Instytucją odpowiedzialną za realizacje zadania jest również Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Warszawska 48, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Na powyższe zadanie Gmina Gręboszów przekaże w formie dotacji celowej do 50% kosztów zadania jednak nie więcej niż 30 500,00 zł. Zdjęcia z wydarzenia             Opracowanie: Grzegorz Dymon Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.11.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe