Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
4 grudnia
temperatura: 1°C
wiatr: 12,4 km/h
opady: 0,0 mm

Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich podłoża projektowanego mostu na Wiśle w m. Borusowa

Na podstawie art. 80 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017, poz. 2126 ze zm.), w związku z art. 21 §1 pkt.1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robot geologicznych, w tym robot, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.), na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Krąków,

postanawiam

1. Zatwierdzić ,,Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich podłoża projektowanego mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami, gminy: Nowy Korczyn i Gręboszów, powiaty: buski i dąbrowski, województwa: świętokrzyskie i małopolskie”, opracowany w roku 2018 przez zespól autorów z Pracowni Geologiczno — Inżynierskiej Sp. z o.o. Sp. K. z Lodzi, obejmujący wykonanie:

a) 37 otworów geologiczno - inżynierskich do głębokości 3,0-20,0m i łącznym metrażu 597, mb (+20% rezerwy), w tym: 21 otworów do głębokości 20,0 m pod projektowany most, 13 otworów do głębokości 3,0-7,0m w rejonie projektowanej drogi i 3 otworów do głębokości 5,0-7,5111 pod obiekty towarzyszące,

b) sondowań statycznych (CPTU) i dynamicznych (DPSH/SPT),

c) badań makroskopowych przewiercanych gruntów, poboru próbek gruntów i wód podziemnych oraz pomiarów położenia zwierciadła wody,

d) badań laboratoryjnych próbek gruntów i wód podziemnych,

e) pomiarów geodezyjnych,

f) kartowania geologiczno – inżynierskiego,

g) opracowania wyników wykonanych robót w formie dokumentacji geologiczno— inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych inwestycji liniowej.

2. Projekt zatwierdza się na okres do 20.01.2019 r.

 

 

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2018/07lipiec/Decyzja/Decyzja_1.jpg

files/pliki/aktualnosci/2018/07lipiec/Decyzja/Decyzja_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.07.2018 r.

 

Na podstawie art. 80 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017, poz. 2126 ze zm.), w związku z art. 21 §1 pkt.1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robot geologicznych, w tym robot, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.), na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Krąków, postanawiam 1. Zatwierdzić ,,Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich podłoża projektowanego mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami, gminy: Nowy Korczyn i Gręboszów, powiaty: buski i dąbrowski, województwa: świętokrzyskie i małopolskie”, opracowany w roku 2018 przez zespól autorów z Pracowni Geologiczno — Inżynierskiej Sp. z o.o. Sp. K. z Lodzi, obejmujący wykonanie: a) 37 otworów geologiczno - inżynierskich do głębokości 3,0-20,0m i łącznym metrażu 597, mb (+20% rezerwy), w tym: 21 otworów do głębokości 20,0 m pod projektowany most, 13 otworów do głębokości 3,0-7,0m w rejonie projektowanej drogi i 3 otworów do głębokości 5,0-7,5111 pod obiekty towarzyszące, b) sondowań statycznych (CPTU) i dynamicznych (DPSH/SPT), c) badań makroskopowych przewiercanych gruntów, poboru próbek gruntów i wód podziemnych oraz pomiarów położenia zwierciadła wody, d) badań laboratoryjnych próbek gruntów i wód podziemnych, e) pomiarów geodezyjnych, f) kartowania geologiczno – inżynierskiego, g) opracowania wyników wykonanych robót w formie dokumentacji geologiczno— inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych inwestycji liniowej. 2. Projekt zatwierdza się na okres do 20.01.2019 r.       Pliki do pobrania Pobierz plik Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich podłoża projektowanego mostu na Wiśle w m. Borusowa                     Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.07.2018 r.  
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe