Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 20,9 km/h
opady: 0,0 mm

Dofinansowanie do budowy instalacji odnawialnych źródeł energii

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały nr 1088/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1 Zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój Infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Łącznie do dofinansowania wybrano 4 projekty. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 41 gminami województwa małopolskiego. Liderem projektu jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 69 mln zł, kwota dofinansowania ok. 36 mln zł.

Wartość projektu w części dotyczącej Gminy Gręboszów wynosi 771.305,28 zł, kwota dofinansowania 398.647,85 zł. W ramach projektu planuje się wykonać 18 szt. instalacji solarnych do ogrzewania ciepłej wody oraz 30 szt. instalacji  do produkcji energii elektrycznej tzw. paneli fotowoltaicznych w tym: 6 instalacji na budynkach użyteczności publicznej.

Projektem są objęci mieszkańcy, którzy w roku ubiegłym zgłosili swoje zainteresowanie oraz wykonali inspekcję dot. możliwości wykonania instalacji w swoim gospodarstwie domowym. Kwota dofinansowania będzie wynosić ok. 60% kosztów netto planowanej instalacji. Aktualnie trwają przygotowania do podpisania umowy i ustalenia sposobu realizacji na terenie wszystkich 42 gmin powiązanych partnerstwem. W chwili gdy zostanie ustalony schemat realizacji projektu w Gminie Gręboszów, mieszkańcy biorący udział w projekcie zostaną o tym poinformowani.

 

 

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Projekt partnerski.png

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.07.2018 r.

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały nr 1088/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1 Zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój Infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Łącznie do dofinansowania wybrano 4 projekty. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 41 gminami województwa małopolskiego. Liderem projektu jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 69 mln zł, kwota dofinansowania ok. 36 mln zł. Wartość projektu w części dotyczącej Gminy Gręboszów wynosi 771.305,28 zł, kwota dofinansowania 398.647,85 zł. W ramach projektu planuje się wykonać 18 szt. instalacji solarnych do ogrzewania ciepłej wody oraz 30 szt. instalacji  do produkcji energii elektrycznej tzw. paneli fotowoltaicznych w tym: 6 instalacji na budynkach użyteczności publicznej. Projektem są objęci mieszkańcy, którzy w roku ubiegłym zgłosili swoje zainteresowanie oraz wykonali inspekcję dot. możliwości wykonania instalacji w swoim gospodarstwie domowym. Kwota dofinansowania będzie wynosić ok. 60% kosztów netto planowanej instalacji. Aktualnie trwają przygotowania do podpisania umowy i ustalenia sposobu realizacji na terenie wszystkich 42 gmin powiązanych partnerstwem. W chwili gdy zostanie ustalony schemat realizacji projektu w Gminie Gręboszów, mieszkańcy biorący udział w projekcie zostaną o tym poinformowani.     Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.             Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.07.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe