Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

Dotacja PONE dla Gminy Gręboszów

W dniu 21.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Gręboszów o dofinansowanie zadania pn.  „Zmiana systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Gręboszów” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 59.241,00 zł, koszt kwalifikowany zadania – 157.814,57 zł. W ramach inwestycji wymienionych zostanie 9 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły na biomasę oraz kotły gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 4.326,69 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy umowę podpisała Wójt – Krystyna Świętek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bożeny Furgał.

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Dotacja PONE dla Gminy Greboszow/1.jpg

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Dotacja PONE dla Gminy Greboszow/2.jpg

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Dotacja PONE dla Gminy Greboszow/3.jpg

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Dotacja PONE dla Gminy Greboszow/4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: WFOŚIGW

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.09.2018 r.

W dniu 21.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Gręboszów o dofinansowanie zadania pn.  „Zmiana systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Gręboszów” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 59.241,00 zł, koszt kwalifikowany zadania – 157.814,57 zł. W ramach inwestycji wymienionych zostanie 9 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły na biomasę oraz kotły gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 4.326,69 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC. Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy umowę podpisała Wójt – Krystyna Świętek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bożeny Furgał.                 Źródło: WFOŚIGW Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.09.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe