Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
wtorek
4 października
temperatura: 10°C
wiatr: 11,8 km/h
opady: 0,0 mm

Dotacja z Programu „Senior+”

Gmina Gręboszów w wyniku otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 edycja 2017 Moduł 1 otrzymała dofinansowanie w wysokości 148 903,32 zł na utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+".

W ramach programu na terenie Gminy Gręboszów w miejscowości Hubenice (w budynku byłej szkoły podstawowej) zostanie utworzony i wyposażony Klub "SENIOR+", gdzie seniorzy będą mogli nawiązywać i podtrzymywać relacje społeczne, realizować pasje i zainteresowania oraz rozwijać formy samopomocy.

Celem Klubu „Senior +” jest udostępnienie osobom nieaktywnie zawodowo w wieku 60+ zamieszkującym w gminie Gręboszów, infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w życie społeczności lokalnej. Klub „Senior+” zapewni seniorom wsparcie adekwatne do wszystkich potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego. Klub „Senior+” zaspokajać będzie zróżnicowane potrzeby osób starszych. Powstała placówka zapewni miejsca dla 15 seniorów i będzie funkcjonowała co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 5 godzin dziennie.

 

 

files/pliki/aktualnosci/2017/05maj/Dotacja z Programu „Senior+”/logo Senior +.jpg

 

 

Dokumentacja fotograficzna ilustrująca miejsce planowanego przedsięwzięcia – Utworzenie i wyposażenie Klubu „SENIOR”  w istniejącym budynku po szkole Podstawowej Borusowa na działce nr 222 w miejscowości Hubenice.

 

 

files/pliki/aktualnosci/2017/05maj/Dotacja z Programu „Senior+”/1.JPG

Widok wejścia od strony drogi wojewódzkiej nr 973. Data wykonania zdjęcia: 10 stycznia 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/05maj/Dotacja z Programu „Senior+”/2.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2017/05maj/Dotacja z Programu „Senior+”/3.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2017/05maj/Dotacja z Programu „Senior+”/4.JPG

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.05.2017 r.

Gmina Gręboszów w wyniku otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 edycja 2017 Moduł 1 otrzymała dofinansowanie w wysokości 148 903,32 zł na utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+". W ramach programu na terenie Gminy Gręboszów w miejscowości Hubenice (w budynku byłej szkoły podstawowej) zostanie utworzony i wyposażony Klub "SENIOR+", gdzie seniorzy będą mogli nawiązywać i podtrzymywać relacje społeczne, realizować pasje i zainteresowania oraz rozwijać formy samopomocy. Celem Klubu „Senior +” jest udostępnienie osobom nieaktywnie zawodowo w wieku 60+ zamieszkującym w gminie Gręboszów, infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w życie społeczności lokalnej. Klub „Senior+” zapewni seniorom wsparcie adekwatne do wszystkich potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego. Klub „Senior+” zaspokajać będzie zróżnicowane potrzeby osób starszych. Powstała placówka zapewni miejsca dla 15 seniorów i będzie funkcjonowała co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 5 godzin dziennie.         Dokumentacja fotograficzna ilustrująca miejsce planowanego przedsięwzięcia – Utworzenie i wyposażenie Klubu „SENIOR”  w istniejącym budynku po szkole Podstawowej Borusowa na działce nr 222 w miejscowości Hubenice.     Widok wejścia od strony drogi wojewódzkiej nr 973. Data wykonania zdjęcia: 10 stycznia 2017 r.               Opracowanie: Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.05.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe