Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 0,9 km/h
opady: 0,0 mm

Dwie ważne publikacje dla gminy Gręboszów

W sierpniu i październiku 2020 roku, gmina Gręboszów wzbogaciła się o dwie publikacje książkowe, opracowane w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i chorwackim.

Pierwszą z nich jest album fotograficzny „Perły gminy Gręboszów”, w którym znalazły się zdjęcia autorstwa: Jarosława Mendysa, Krzysztofa Łosa i Wiesława Lizaka. Opracowania publikacji dokonali: Karol Mikos, Wiesław Lizak i Grzegorz Skowron. Album fotograficzny powstał z myślą, aby w jednej publikacji ukazać różne oblicza i piękno naszej gminy. Album zawiera kolekcję wyjątkowych zdjęć przedstawiających m. in.: materialne dziedzictwo kulturowe naszej gminy, zwłaszcza fotografie zabytkowych kościołów, kapliczek czy też pomników, unikalne dziedzictwo niematerialne znajdujące się w lokalnej ludowej ornamentyce, czy w obrzędach folklorystycznych wykonywanych przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gręboszowskiej, jak również zbiór wyjątkowych pejzaży i fotografii wykonanych z lotu ptaka. Publikacja podzielona jest na 5 bloków tematycznych a każda fotografia opatrzona jest opisem w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i chorwackim.

 

Perly Greboszow okladka.jpg

 

Druga publikacja została opracowana przez dra Andrzeja Skowrona i nosi tytuł „Gmina Gręboszów wczoraj i dziś”. Przedstawia wyjątkową i niezwykle bogatą historię naszej „małej Ojczyzny”. Autor książki przedstawia historię gminy Gręboszów od czasów prehistorycznych, poprzez okres staropolski, okres porozbiorowy, lata 1918 – 1945, lata Polski Ludowej aż po transformację ustrojową w 1989 roku oraz czasy współczesne. Korektę wydawnictwa wykonali Monika Kilian i Wiesław Lizak.

 

Greboszow wczoraj i dzis okladka.jpg

 

Obydwie publikacje zostały z finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja wydana przez Koło Gospodyń Wiejskich Zapasternicze, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wsparcie na realizację operacji uzyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” w ramach LSR (Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność).

Te dwie ważne publikacje dla gminy Gręboszów są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gręboszowie.

 

 

 

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.12.2020 r.

W sierpniu i październiku 2020 roku, gmina Gręboszów wzbogaciła się o dwie publikacje książkowe, opracowane w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i chorwackim. Pierwszą z nich jest album fotograficzny „Perły gminy Gręboszów”, w którym znalazły się zdjęcia autorstwa: Jarosława Mendysa, Krzysztofa Łosa i Wiesława Lizaka. Opracowania publikacji dokonali: Karol Mikos, Wiesław Lizak i Grzegorz Skowron. Album fotograficzny powstał z myślą, aby w jednej publikacji ukazać różne oblicza i piękno naszej gminy. Album zawiera kolekcję wyjątkowych zdjęć przedstawiających m. in.: materialne dziedzictwo kulturowe naszej gminy, zwłaszcza fotografie zabytkowych kościołów, kapliczek czy też pomników, unikalne dziedzictwo niematerialne znajdujące się w lokalnej ludowej ornamentyce, czy w obrzędach folklorystycznych wykonywanych przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gręboszowskiej, jak również zbiór wyjątkowych pejzaży i fotografii wykonanych z lotu ptaka. Publikacja podzielona jest na 5 bloków tematycznych a każda fotografia opatrzona jest opisem w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i chorwackim.     Druga publikacja została opracowana przez dra Andrzeja Skowrona i nosi tytuł „Gmina Gręboszów wczoraj i dziś”. Przedstawia wyjątkową i niezwykle bogatą historię naszej „małej Ojczyzny”. Autor książki przedstawia historię gminy Gręboszów od czasów prehistorycznych, poprzez okres staropolski, okres porozbiorowy, lata 1918 – 1945, lata Polski Ludowej aż po transformację ustrojową w 1989 roku oraz czasy współczesne. Korektę wydawnictwa wykonali Monika Kilian i Wiesław Lizak.     Obydwie publikacje zostały z finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja wydana przez Koło Gospodyń Wiejskich Zapasternicze, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wsparcie na realizację operacji uzyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” w ramach LSR (Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność). Te dwie ważne publikacje dla gminy Gręboszów są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gręboszowie.         Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.12.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe