Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 15°C
wiatr: 3,6 km/h
opady: 0,0 mm

Forum kobiet aktywnych powiatu dąbrowskiego

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA zaprasza do udziału w debacie publicznej, organizowanej w ramach projektu Forum kobiet aktywnych powiatu dąbrowskiego, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO 2015).

Do udziału w debacie zapraszamy seniorki, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, przedsiębiorców, instytucje kultury, instytucje zajmujące się problematyką seniorów a także młodzież, która chciałaby włączyć się we wspólne z seniorkami opracowanie i realizowanie własnej inicjatywy lokalnej.

Spotkanie poświęcone będzie problematyce seniorek w powiecie dąbrowskim, w szczególności zwiększeniu ich udział w życiu lokalnej społeczności. Zadaniem projektu jest kreowanie nowego wizerunku kobiety-seniorki: jako osoby aktywnej, zaangażowanej w problemy lokalnej wspólnoty, jako twórczego uczestnika sceny społecznej. Adresatom projektu, kobietom 50+, oferujemy pomoc w opracowaniu własnego, autorskiego pomysłu inicjatywy lokalnej oraz sfinansowanie jej realizacji.

Debata publiczna jest jednym z kluczowych działań projektu. Stwarza ona możliwość swobodnej wymiany poglądów, opinii. Udział przedstawicieli różnych środowisk lokalnych pozwoli na lepsze rozpoznanie potrzeb zarówno bezpośrednich adresatów projektu jak i lokalnej społeczności w szerokim rozumieniu, a także na określenie perspektyw dalszych działań wzmacniających podmiotowość społeczną seniorek.

Spotkanie odbędzie się 13 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Rozpoczęcie o godzinie 16:00

Szczegółowe informacje można uzyskać mailowo i telefonicznie oraz bezpośrednio w siedzibie Fundacji PODPORA:

 

 

ul Długa 22, Smyków, 33-206 Luszowice

e-mail: fundacjapodpora@interia.eu

tel.: 883006601; 533670950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.07.2015 r.

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA zaprasza do udziału w debacie publicznej, organizowanej w ramach projektu Forum kobiet aktywnych powiatu dąbrowskiego, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO 2015). Do udziału w debacie zapraszamy seniorki, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, przedsiębiorców, instytucje kultury, instytucje zajmujące się problematyką seniorów a także młodzież, która chciałaby włączyć się we wspólne z seniorkami opracowanie i realizowanie własnej inicjatywy lokalnej. Spotkanie poświęcone będzie problematyce seniorek w powiecie dąbrowskim, w szczególności zwiększeniu ich udział w życiu lokalnej społeczności. Zadaniem projektu jest kreowanie nowego wizerunku kobiety-seniorki: jako osoby aktywnej, zaangażowanej w problemy lokalnej wspólnoty, jako twórczego uczestnika sceny społecznej. Adresatom projektu, kobietom 50+, oferujemy pomoc w opracowaniu własnego, autorskiego pomysłu inicjatywy lokalnej oraz sfinansowanie jej realizacji. Debata publiczna jest jednym z kluczowych działań projektu. Stwarza ona możliwość swobodnej wymiany poglądów, opinii. Udział przedstawicieli różnych środowisk lokalnych pozwoli na lepsze rozpoznanie potrzeb zarówno bezpośrednich adresatów projektu jak i lokalnej społeczności w szerokim rozumieniu, a także na określenie perspektyw dalszych działań wzmacniających podmiotowość społeczną seniorek. Spotkanie odbędzie się 13 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Rozpoczęcie o godzinie 16:00 Szczegółowe informacje można uzyskać mailowo i telefonicznie oraz bezpośrednio w siedzibie Fundacji PODPORA:     ul Długa 22, Smyków, 33-206 Luszowice e-mail: fundacjapodpora@interia.eu tel.: 883006601; 533670950                           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.07.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe