Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 15°C
wiatr: 3,6 km/h
opady: 0,0 mm

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA zaprasza do udziału w projektach

Projekt Nr 1:

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA zaprasza do udziału w projekcie FORUM KOBIET AKTYWNYCH POWIATU DĄBROWSKIEGO. Projekt adresowany jest do seniorek i zakłada sfinansowanie 8 autorskich pomysłów, które seniorki opracują z pomocą konsultantów. Średnia wartość dofinansowania przypadająca na jeden projekt wynosi 2500 zł. Projektodawcy nie muszą wykazywać wkładu własnego.

Projekt adresowany jest do mieszkanek powiatu dąbrowskiego, które mają co najmniej 50 lat i zaproponują ciekawą inicjatywę na rzecz własnego środowiska lokalnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi i młodzieżą.

Nadesłane autorskie projekty seniorek będą zgłoszone do konkursu inicjatyw organizowanego na dalszym etapie realizacji projektu. Najlepsze pomysły zostaną sfinansowane.

Fundacja PODPORA gwarantuje:

– krótki cykl szkoleń przygotowujących do opracowania i realizacji autorskiego pomysłu,
– wsparcie doradcze w opracowaniu pomysłu,
– wsparcie w pozyskaniu lokalnych organizacji i młodzieży,
– wsparcie doradcze w przygotowaniu się do konkursu inicjatyw lokalnych,
– pomoc w realizacji inicjatywy,

– sfinansowanie najlepszych pomysłów wyłonionych w konkursie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu inicjatyw można uzyskać w biurze projektu:
Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA
ul. Długa 22 Smyków
33-206 Luszowice

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - FIO 2015.

Projekt nr 1.pdf

 

 

 

Projekt Nr 2:

FORUM KOBIET AKTYWNYCH POWIATU DĄBROWSKIEGO KOLEJNY PROJEKT FUNDACJI PODPORA

 Nowy wizerunek kobiety, aktywnej, kreatywnej, zainteresowanej rozwijaniem własnych pasji i działaniem na rzecz własnego środowiska – to temat nowego projektu Fundacji PODPORA finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - FIO 2015.

 Bierne, mało kreatywne seniorki, raczej nieuczestniczące w życiu społecznym, zajmujące się głównie domem, opieką nad dziećmi, gotowaniem i sprzątaniem …To „tradycyjny” stereotyp kobiety, tak bardzo rozpowszechniony w Polsce. Funkcjonuje on skutecznie, spychając kobiety na pozycje marginalne, mimo że pełnią one coraz więcej ważnych ról społecznych. Niestety stereotypy mają to do siebie, że są silne i trudne do przełamania. Chociaż swojej siły wcale nie czerpią z prawdy. I w tym właśnie tkwi problem, że taki „tradycyjny” schemat pojmowania roli kobiety mija się z prawdą. Nie tylko dlatego, że jest dla kobiet krzywdzący, ale przede wszystkim z tego względu, że nie ma wystarczającego oparcia w faktach. Dla przykładu: według badań socjologicznych w 2013 roku kobiety stanowiły 35,5% wszystkich sołtysów w Polsce. To niemało, a w każdym razie wskazuje na społeczną aktywność kobiet na rzecz własnego środowiska. Z kolei według "Financial Times" kobiety stanowią 48% osób na stanowiskach kierowniczych w Polsce. Pod tym względem Polska znajduje się w samej czołówce światowej, zaraz po Chinach, obok Niemców i państw bałtyckich. O wiele gorzej wypadają państwa najbogatsze. W Wielkiej Brytanii kobiety  na stanowiskach kierowniczych stanowią zaledwie 19% populacji, w Stanach Zjednoczonych 20%. A jednak stereotypowy wizerunek kobiety wciąż jest obecny, zwłaszcza w małych miastach i w wioskach.

Powiat dąbrowski nie różni się zasadniczo od „mentalności ogólnokrajowej”. Szczególnie w odniesieniu do seniorek. Postrzegane są jako mało twórcze, bez inicjatywy, nieuczestniczące w życiu społecznym. Z różnych stron, poniekąd z góry, zamykane są w granicach „tradycyjnego” stereotypu kobiety wiejskiej. W konsekwencji, jak w magicznym kole, pogłębia się ich izolacja. Ma ona wiele wymiarów. Między innymi międzypokoleniowy, bo dystans w stosunku do młodego pokolenia nieustannie się powiększa. Znikome jest również autentyczne czyli takie, które polega na planowaniu, podejmowaniu decyzji itp.!) zaangażowanie seniorek w prace organizacji pozarządowych. Autentyczne, czyli takie, które polega na planowaniu, podejmowaniu decyzji, a nie tylko na biernym uczestnictwie w zebraniach organizowanych kilka razy w roku ( o ile nie tylko jeden raz).  A przecież organizacje pozarządowe stanowią jedną z najważniejszych płaszczyzn aktywności społecznej i samorealizacji. A co gorsza, w świadomości seniorek, nie wszystkich na szczęście, powstaje przekonanie, że stary stereotyp jest ich „przeznaczeniem”.

Z ankiety przeprowadzonej na grupie 70 seniorek przez Fundację PODPORA przy okazji realizacji projektu „Senior aktywny – senior kreatywny” (wyniki ankiety – fundacjapodpora.pl) wynika, że zdecydowana większość ankietowanych przyjmuje postawy bierności, znacznie ogranicza swoje relacje z otoczeniem, nie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Ale jednocześnie, jak wynika choćby z kilku wcześniejszych projektów realizowanych przez Fundację w powiecie dąbrowskim, to właśnie kobiety-seniorki mają duży potencjał, chęć działania i autentycznie angażują się w planowanie i realizowanie własnych, autorskich inicjatyw. Nie brakuje im pomysłów, zaangażowania i solidnego wykonania. Co przeszkadza, żeby stały się bardziej widoczne na scenie lokalnej? Stereotyp. Dziedzictwo czasu przeszłego. Istnieje własnym istnieniem, bez względu na zmieniającą się rzeczywistość. I to właśnie trzeba zmienić. A przynajmniej próbować.

W tym kierunku zmierza kolejny projekt Fundacji PODPORA.  Ideą naszego projektu aktywizacja seniorek, która jest nakierowana na:

- podejmowanie przez nie twórczych, autorskich inicjatyw na rzecz lokalnych środowisk,

- zainicjowanie współpracy między seniorkami a młodzieżą (zmniejszanie różnic międzypokoleniowych),

- zainicjowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi (włączenie seniorów w prace trzeciego sektora),

- sformowanie grupy liderek (stworzenie interaktywnego Forum kobiet aktywnych).

Czy uda się przełamać wciąż funkcjonujący stereotyp seniorki? To przede wszystkim proces, w który trzeba zaangażować wiele środowisk. Efekty nie następują automatycznie. Ale wiadomo jedno: jeśli się nie spróbuje, to z pewnością rezultatu nie będzie.

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2015.

Projekt Nr 2.pdf

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.07.2015 r.

Projekt Nr 1: Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA zaprasza do udziału w projekcie FORUM KOBIET AKTYWNYCH POWIATU DĄBROWSKIEGO. Projekt adresowany jest do seniorek i zakłada sfinansowanie 8 autorskich pomysłów, które seniorki opracują z pomocą konsultantów. Średnia wartość dofinansowania przypadająca na jeden projekt wynosi 2500 zł. Projektodawcy nie muszą wykazywać wkładu własnego. Projekt adresowany jest do mieszkanek powiatu dąbrowskiego, które mają co najmniej 50 lat i zaproponują ciekawą inicjatywę na rzecz własnego środowiska lokalnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi i młodzieżą. Nadesłane autorskie projekty seniorek będą zgłoszone do konkursu inicjatyw organizowanego na dalszym etapie realizacji projektu. Najlepsze pomysły zostaną sfinansowane. Fundacja PODPORA gwarantuje: – krótki cykl szkoleń przygotowujących do opracowania i realizacji autorskiego pomysłu, – wsparcie doradcze w opracowaniu pomysłu, – wsparcie w pozyskaniu lokalnych organizacji i młodzieży, – wsparcie doradcze w przygotowaniu się do konkursu inicjatyw lokalnych, – pomoc w realizacji inicjatywy, – sfinansowanie najlepszych pomysłów wyłonionych w konkursie. Szczegółowe informacje na temat konkursu inicjatyw można uzyskać w biurze projektu: Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA ul. Długa 22 Smyków 33-206 Luszowice Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - FIO 2015. Projekt nr 1.pdf       Projekt Nr 2: FORUM KOBIET AKTYWNYCH POWIATU DĄBROWSKIEGO KOLEJNY PROJEKT FUNDACJI PODPORA  Nowy wizerunek kobiety, aktywnej, kreatywnej, zainteresowanej rozwijaniem własnych pasji i działaniem na rzecz własnego środowiska – to temat nowego projektu Fundacji PODPORA finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - FIO 2015.  Bierne, mało kreatywne seniorki, raczej nieuczestniczące w życiu społecznym, zajmujące się głównie domem, opieką nad dziećmi, gotowaniem i sprzątaniem …To „tradycyjny” stereotyp kobiety, tak bardzo rozpowszechniony w Polsce. Funkcjonuje on skutecznie, spychając kobiety na pozycje marginalne, mimo że pełnią one coraz więcej ważnych ról społecznych. Niestety stereotypy mają to do siebie, że są silne i trudne do przełamania. Chociaż swojej siły wcale nie czerpią z prawdy. I w tym właśnie tkwi problem, że taki „tradycyjny” schemat pojmowania roli kobiety mija się z prawdą. Nie tylko dlatego, że jest dla kobiet krzywdzący, ale przede wszystkim z tego względu, że nie ma wystarczającego oparcia w faktach. Dla przykładu: według badań socjologicznych w 2013 roku kobiety stanowiły 35,5% wszystkich sołtysów w Polsce. To niemało, a w każdym razie wskazuje na społeczną aktywność kobiet na rzecz własnego środowiska. Z kolei według "Financial Times" kobiety stanowią 48% osób na stanowiskach kierowniczych w Polsce. Pod tym względem Polska znajduje się w samej czołówce światowej, zaraz po Chinach, obok Niemców i państw bałtyckich. O wiele gorzej wypadają państwa najbogatsze. W Wielkiej Brytanii kobiety  na stanowiskach kierowniczych stanowią zaledwie 19% populacji, w Stanach Zjednoczonych 20%. A jednak stereotypowy wizerunek kobiety wciąż jest obecny, zwłaszcza w małych miastach i w wioskach. Powiat dąbrowski nie różni się zasadniczo od „mentalności ogólnokrajowej”. Szczególnie w odniesieniu do seniorek. Postrzegane są jako mało twórcze, bez inicjatywy, nieuczestniczące w życiu społecznym. Z różnych stron, poniekąd z góry, zamykane są w granicach „tradycyjnego” stereotypu kobiety wiejskiej. W konsekwencji, jak w magicznym kole, pogłębia się ich izolacja. Ma ona wiele wymiarów. Między innymi międzypokoleniowy, bo dystans w stosunku do młodego pokolenia nieustannie się powiększa. Znikome jest również autentyczne czyli takie, które polega na planowaniu, podejmowaniu decyzji itp.!) zaangażowanie seniorek w prace organizacji pozarządowych. Autentyczne, czyli takie, które polega na planowaniu, podejmowaniu decyzji, a nie tylko na biernym uczestnictwie w zebraniach organizowanych kilka razy w roku ( o ile nie tylko jeden raz).  A przecież organizacje pozarządowe stanowią jedną z najważniejszych płaszczyzn aktywności społecznej i samorealizacji. A co gorsza, w świadomości seniorek, nie wszystkich na szczęście, powstaje przekonanie, że stary stereotyp jest ich „przeznaczeniem”. Z ankiety przeprowadzonej na grupie 70 seniorek przez Fundację PODPORA przy okazji realizacji projektu „Senior aktywny – senior kreatywny” (wyniki ankiety – fundacjapodpora.pl) wynika, że zdecydowana większość ankietowanych przyjmuje postawy bierności, znacznie ogranicza swoje relacje z otoczeniem, nie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Ale jednocześnie, jak wynika choćby z kilku wcześniejszych projektów realizowanych przez Fundację w powiecie dąbrowskim, to właśnie kobiety-seniorki mają duży potencjał, chęć działania i autentycznie angażują się w planowanie i realizowanie własnych, autorskich inicjatyw. Nie brakuje im pomysłów, zaangażowania i solidnego wykonania. Co przeszkadza, żeby stały się bardziej widoczne na scenie lokalnej? Stereotyp. Dziedzictwo czasu przeszłego. Istnieje własnym istnieniem, bez względu na zmieniającą się rzeczywistość. I to właśnie trzeba zmienić. A przynajmniej próbować. W tym kierunku zmierza kolejny projekt Fundacji PODPORA.  Ideą naszego projektu aktywizacja seniorek, która jest nakierowana na: - podejmowanie przez nie twórczych, autorskich inicjatyw na rzecz lokalnych środowisk, - zainicjowanie współpracy między seniorkami a młodzieżą (zmniejszanie różnic międzypokoleniowych), - zainicjowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi (włączenie seniorów w prace trzeciego sektora), - sformowanie grupy liderek (stworzenie interaktywnego Forum kobiet aktywnych). Czy uda się przełamać wciąż funkcjonujący stereotyp seniorki? To przede wszystkim proces, w który trzeba zaangażować wiele środowisk. Efekty nie następują automatycznie. Ale wiadomo jedno: jeśli się nie spróbuje, to z pewnością rezultatu nie będzie.   Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2015. Projekt Nr 2.pdf         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.07.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe