Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura:
wiatr:
opady:

Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Juniorów pn. „Wakacje z piłką nożną 2013”

Wójt Gminy Gręboszów, Urząd Gminy oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Juniorów pn. „Wakacje z piłką nożną 2013”. Zawody odbędą się 14 sierpnia 2013 roku o godz. 16.00 na obiekcie ORLIK w Gręboszowie. W zawodach mogą wziąć udział chłopcy urodzeni w 1997 roku i młodsi, do rocznika 2001 włącznie. Zgłoszenia drużyn chcących wziąć udział w turnieju należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Gręboszowie do dnia 12 sierpnia 2013 r. do godz. 15.00. Wszelkie informacje na temat zawodów oraz regulamin  można uzyskać u organizatorów a także w klubach sportowych działających na terenie gminy.  

 

R E G U L A M I N

Gminnego Turnieju Juniorów

pn. „Wakacje z Piłką Nożną 2013”

 

I.  ORGANIZATORZY;

- Wójt Gminy Gręboszów

- Urząd Gminy Gręboszów

- Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

II. CEL;

-Upowszechnianie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci

i młodzieży na terenie gminy Gręboszów,

-Popularyzacja aktywnej formy wypoczynku wśród dzieci i młodzieży

na terenie gminy Gręboszów,

-Zorganizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży nie wyjeżdżającej w okresie

wakacyjnym poza miejsce zamieszkania,

 

III. UCZESTNICTWO;

-W zawodach obowiązuje formuła otwarta tj. w rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy zrzeszeni w klubach oraz zawodnicy niezrzeszeni, zamieszkali na terenie gminy Gręboszów.

-W turnieju mogą brać udział drużyny szkolne, gminne, środowiskowe spełniające w/w warunki tj. zawodnicy winni być zarejestrowani w klubie oraz zawodnicy niezrzeszeni,

-Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 1997 roku i młodsi do rocznika 2001 włącznie,

-Zespoły biorące udział w zawodach zobowiązane są dostarczyć organizatorom listę imienną (według załączonego wzoru).

-Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są posiadać;

1. aktualne LEGITYMACJE SZKOLNE

2. karty zgłoszenia z przynależnością klubową,

3.zawodnicy niezrzeszeni winni posiadać pisemną zgodę rodziców lub pełnoletniego opiekuna na udział w zawodach.

-W trakcie zawodów jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

/w przypadku odpadnięcia drużyny zawodnik nie ma prawa przejść do innej drużyny

i uczestniczyć w turnieju /.

Zawodnicy uczestniczący w zawodach zostaną ubezpieczeni przez organizatorów

w PZU SA.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU;

14.08.2013r. godz. 16:00,

Kompleks sportowy pn. „Orlik” w Gręboszowie.

V. REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH;

-W rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia PZPN oraz ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie,

1.Zespół składa się z;

- 6 do 10 zawodników,

- 1 osoby dorosłej (trener lub opiekun drużyny z prawem przebywania

 na ławce rezerwowych),

2.Czas gry 2 x 10 minut /w turniejach dopuszczalne jest skrócenie czasu gry /,

3.Liczba zawodników na boisku - 5 zawodników w polu plus bramkarz,

4.W czasie gry obowiązują zmiany ‘hokejowe’ we właściwej strefie zmian,

5.Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów,

 w trakcie zawodów maja obowiązek występować z tymi samymi numerami.

6.Zawodnicy mogą rozgrywać spotkanie w obuwiu piłkarskim (lanki, korkotrampki).

 Obowiązuje zakaz gry we ‘ wkrętach’.

7.Wymiar boiska – 30m x 60 m,

8.Wymiary bramek – 2 m x 5m,

9.Piłki nożne nr 4 – zgodnie z przepisami PZPN .

10.W trakcie trwania turnieju stosuje się następujące przepisu gry

-nie obowiązują przepisy spalonego,

-odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m,

-rzut karny wykonuje się z odległości 9 m,

-grę wznawia bramkarz wprowadzając piłkę do gry ręką lub nogą w dowolną strefę

 boiska, poza swoje pole karne,

-wznawianie gry po opuszczeniu piłki pola gry /aut/ wykonywany jest nogą,

-pozostałe przepisy stosuje się zgodnie z przepisami PZPN,

11.W rozgrywkach turniejowych stosuje się następujące kary;

a) kary dyscyplinarne; czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut,

b) w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek kary dyscyplinarnej, kara ulega anulowaniu /można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika/,

c) czerwona kartka /również będąca skutkiem drugiej żółtej kartki / powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym meczu – niezależnie od fazy rozgrywek,

d) w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwoną kartką,

12) W przypadku gry nieuprawnionego zawodnika drużyna otrzymuje karę walkowera oraz może być wycofana z dalszych rozgrywek turnieju.

13) Punktacja;

a) zwycięstwo - 3 pkt.

b) remis - 1 pkt.

c) za przegraną - 0 pkt.

14.O zajętych miejscach decydują w kolejności;

a. większa ilość zdobytych punktów w całości rozgrywek

- w przypadku zdobycia równej ilości punktów przez;

    dwie drużyny – bezpośrednie spotkanie

    trzy drużyny – mała tabela (wyniki spotkań bezpośrednich)

b. korzystniejsza różnica bramek w całości zawodów,

c. większa ilość zdobytych bramek,

d. mniejsza ilość straconych bramek

e. rzuty karne,

 

VI .ZGŁOSZENIA;

Zgłoszenia do turnieju należy dostarczyć do Urzędu Gminy Gręboszów pokój nr 8 do dnia 12.08.2013r, do godz. 15.00.

 

VII. SYSTEM ROZGRYWEK;

W zależności od ilości zgłoszonych drużyn system  rozgrywek ustalą organizatorzy.

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE;

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom .

 

 files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/Gminnym Turnieju Pilki Noznej Juniorow pn. „Wakacje z pilka nozn/gminny_turniej na www.JPG

 

ZALĄCZNIKI:

Regulamin konkursu

Zgłoszenie do konkursu

Zgoda rodzica

 

 

Opracowanie: W. Lizak, G. Kilian

Wprowadzenie: M. Janowiec 02.08.2013 r.

Wójt Gminy Gręboszów, Urząd Gminy oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Juniorów pn. „Wakacje z piłką nożną 2013”. Zawody odbędą się 14 sierpnia 2013 roku o godz. 16.00 na obiekcie ORLIK w Gręboszowie. W zawodach mogą wziąć udział chłopcy urodzeni w 1997 roku i młodsi, do rocznika 2001 włącznie. Zgłoszenia drużyn chcących wziąć udział w turnieju należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Gręboszowie do dnia 12 sierpnia 2013 r. do godz. 15.00. Wszelkie informacje na temat zawodów oraz regulamin  można uzyskać u organizatorów a także w klubach sportowych działających na terenie gminy.     R E G U L A M I N Gminnego Turnieju Juniorów pn. „Wakacje z Piłką Nożną 2013”   I.  ORGANIZATORZY; - Wójt Gminy Gręboszów - Urząd Gminy Gręboszów - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   II. CEL; -Upowszechnianie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Gręboszów, -Popularyzacja aktywnej formy wypoczynku wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Gręboszów, -Zorganizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży nie wyjeżdżającej w okresie wakacyjnym poza miejsce zamieszkania,   III. UCZESTNICTWO; -W zawodach obowiązuje formuła otwarta tj. w rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy zrzeszeni w klubach oraz zawodnicy niezrzeszeni, zamieszkali na terenie gminy Gręboszów. -W turnieju mogą brać udział drużyny szkolne, gminne, środowiskowe spełniające w/w warunki tj. zawodnicy winni być zarejestrowani w klubie oraz zawodnicy niezrzeszeni, -Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 1997 roku i młodsi do rocznika 2001 włącznie, -Zespoły biorące udział w zawodach zobowiązane są dostarczyć organizatorom listę imienną (według załączonego wzoru). -Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są posiadać; 1. aktualne LEGITYMACJE SZKOLNE 2. karty zgłoszenia z przynależnością klubową, 3.zawodnicy niezrzeszeni winni posiadać pisemną zgodę rodziców lub pełnoletniego opiekuna na udział w zawodach. -W trakcie zawodów jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. /w przypadku odpadnięcia drużyny zawodnik nie ma prawa przejść do innej drużyny i uczestniczyć w turnieju /. Zawodnicy uczestniczący w zawodach zostaną ubezpieczeni przez organizatorów w PZU SA.   IV. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU; 14.08.2013r. godz. 16:00, Kompleks sportowy pn. „Orlik” w Gręboszowie. V. REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH; -W rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia PZPN oraz ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie, 1.Zespół składa się z; - 6 do 10 zawodników, - 1 osoby dorosłej (trener lub opiekun drużyny z prawem przebywania  na ławce rezerwowych), 2.Czas gry 2 x 10 minut /w turniejach dopuszczalne jest skrócenie czasu gry /, 3.Liczba zawodników na boisku - 5 zawodników w polu plus bramkarz, 4.W czasie gry obowiązują zmiany ‘hokejowe’ we właściwej strefie zmian, 5.Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów,  w trakcie zawodów maja obowiązek występować z tymi samymi numerami. 6.Zawodnicy mogą rozgrywać spotkanie w obuwiu piłkarskim (lanki, korkotrampki).  Obowiązuje zakaz gry we ‘ wkrętach’. 7.Wymiar boiska – 30m x 60 m, 8.Wymiary bramek – 2 m x 5m, 9.Piłki nożne nr 4 – zgodnie z przepisami PZPN . 10.W trakcie trwania turnieju stosuje się następujące przepisu gry -nie obowiązują przepisy spalonego, -odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m, -rzut karny wykonuje się z odległości 9 m, -grę wznawia bramkarz wprowadzając piłkę do gry ręką lub nogą w dowolną strefę  boiska, poza swoje pole karne, -wznawianie gry po opuszczeniu piłki pola gry /aut/ wykonywany jest nogą, -pozostałe przepisy stosuje się zgodnie z przepisami PZPN, 11.W rozgrywkach turniejowych stosuje się następujące kary; a) kary dyscyplinarne; czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut, b) w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek kary dyscyplinarnej, kara ulega anulowaniu /można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika/, c) czerwona kartka /również będąca skutkiem drugiej żółtej kartki / powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym meczu – niezależnie od fazy rozgrywek, d) w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwoną kartką, 12) W przypadku gry nieuprawnionego zawodnika drużyna otrzymuje karę walkowera oraz może być wycofana z dalszych rozgrywek turnieju. 13) Punktacja; a) zwycięstwo - 3 pkt. b) remis - 1 pkt. c) za przegraną - 0 pkt. 14.O zajętych miejscach decydują w kolejności; a. większa ilość zdobytych punktów w całości rozgrywek - w przypadku zdobycia równej ilości punktów przez;     dwie drużyny – bezpośrednie spotkanie     trzy drużyny – mała tabela (wyniki spotkań bezpośrednich) b. korzystniejsza różnica bramek w całości zawodów, c. większa ilość zdobytych bramek, d. mniejsza ilość straconych bramek e. rzuty karne,   VI .ZGŁOSZENIA; Zgłoszenia do turnieju należy dostarczyć do Urzędu Gminy Gręboszów pokój nr 8 do dnia 12.08.2013r, do godz. 15.00.   VII. SYSTEM ROZGRYWEK; W zależności od ilości zgłoszonych drużyn system  rozgrywek ustalą organizatorzy.   VIII. UWAGI KOŃCOWE; Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom .       ZALĄCZNIKI: Regulamin konkursu Zgłoszenie do konkursu Zgoda rodzica     Opracowanie: W. Lizak, G. Kilian Wprowadzenie: M. Janowiec 02.08.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe