Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
2 grudnia
temperatura: -2°C
wiatr: 17,5 km/h
opady: 0,0 mm

Godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR XXI/206/2020
RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 16 grudnia 2020 roku


w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2021.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944 i 1493), po zasięgnięciu opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie oraz burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu dąbrowskiego, Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się na terenie powiatu dąbrowskiego następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych:
1) w dni robocze (poniedziałek – piątek) dla aptek:
a) jednozmianowych - w godzinach od 8:00 do 16:00,
b) dwuzmianowych - w godzinach od 8:00 do 20:00;
2) w soboty dla aptek:
a) jednozmianowych - w godzinach od 8:00 do 13:00 co drugą sobotę,
b) dwuzmianowych - w godzinach od 8:00 do 13:00 w każdą sobotę;
3) w dniach zwyczajowo przedświątecznych tj. Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota apteki jednoi dwuzmianowe w godzinach od 8:00 do 13:00.
§ 2. 1. Wyznaczone apteki ogólnodostępne pełnią dyżurycałodobowe,zgodniezustalonym harmonogramem dyżurów na 2021 rok stanowiącym załącznik do uchwały.
2. Dyżur apteki rozpoczyna się o godz. 8:00 rano i trwa do godz. 8:00 rano następnego dnia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Przewodnicząca Rady Powiatu
dr Marta Chrabąszcz

 

 

Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 16 grudnia 2020 r.


HARMONOGRAM CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU DĄBROWSKIEGO W 2021 r.


Termin dyżuru całodobowego (dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano i trwa do godz. 8:00 rano następnego dnia)
Nazwa i adres apteki pełniącej dyżur Telefon
1 styczeń 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
2 styczeń 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
3 styczeń 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
4 styczeń 2021 poniedziałek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
5 styczeń 2021 wtorek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
6 styczeń 2021 środa Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
7 styczeń 2021 czwartek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
8 styczeń 2021 piątek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
9 styczeń 2021 sobota Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
10 styczeń 2021 niedziela Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
11 styczeń 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
12 styczeń 2021 wtorek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
13 styczeń 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
14 styczeń 2021 czwartek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
15 styczeń 2021 piątek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
16 styczeń 2021 sobota Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
17 styczeń 2021 niedziela Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
18 styczeń 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
19 styczeń 2021 wtorek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
20 styczeń 2021 środa Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
21 styczeń 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
22 styczeń 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
23 styczeń 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
24 styczeń 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
25 styczeń 2021 poniedziałek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
26 styczeń 2021 wtorek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
27 styczeń 2021 środa Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
28 styczeń 2021 czwartek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
29 styczeń 2021 piątek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
30 styczeń 2021 sobota Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
31 styczeń 2021 niedziela Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
1 luty 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
2 luty 2021 wtorek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
3 luty 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
4 luty 2021 czwartek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
5 luty 2021 piątek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
6 luty 2021 sobota Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
7 luty 2021 niedziela Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
8 luty 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
9 luty 2021 wtorek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
10 luty 2021 środa Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
11 luty 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
12 luty 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
13 luty 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
14 luty 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
15 luty 2021 poniedziałek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
16 luty 2021 wtorek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
17 luty 2021 środa Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
18 luty 2021 czwartek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
19 luty 2021 piątek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
20 luty 2021 sobota Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
21 luty 2021 niedziela Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
22 luty 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

23 luty 2021 wtorek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
24 luty 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
25 luty 2021 czwartek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
26 luty 2021 piątek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
27 luty 2021 sobota Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
28 luty 2021 niedziela Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
1 marzec 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
2 marzec 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
3 marzec 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
4 marzec 2021 czwartek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
5 marzec 2021 piątek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
6 marzec 2021 sobota Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
7 marzec 2021 niedziela Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
8 marzec 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
9 marzec 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
10 marzec 2021 środa Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
11 marzec 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
12 marzec 2021 piątek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
13 marzec 2021 sobota Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
14 marzec 2021 niedziela Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
15 marzec 2021 poniedziałek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
16 marzec 2021 wtorek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
17 marzec 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
18 marzec 2021 czwartek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
19 marzec 2021 piątek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
20 marzec 2021 sobota Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
21 marzec 2021 niedziela Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
22 marzec 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
23 marzec 2021 wtorek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
24 marzec 2021 środa Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
25 marzec 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
26 marzec 2021 piątek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
27 marzec 2021 sobota Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
28 marzec 2021 niedziela Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
29 marzec 2021 poniedziałek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
30 marzec 2021 wtorek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
31 marzec 2021 środa Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
1 kwiecień 2021 czwartek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
2 kwiecień 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
3 kwiecień 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
4 kwiecień 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
5 kwiecień 2021 poniedziałek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
6 kwiecień 2021 wtorek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
7 kwiecień 2021 środa Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
8 kwiecień 2021 czwartek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
9 kwiecień 2021 piątek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
10 kwiecień 2021 sobota Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
11 kwiecień 2021 niedziela Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
12 kwiecień 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
13 kwiecień 2021 wtorek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
14 kwiecień 2021 środa Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
15 kwiecień 2021 czwartek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
16 kwiecień 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
17 kwiecień 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
18 kwiecień 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
19 kwiecień 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
20 kwiecień 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
21 kwiecień 2021 środa Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
22 kwiecień 2021 czwartek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
23 kwiecień 2021 piątek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
24 kwiecień 2021 sobota Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
25 kwiecień 2021 niedziela Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
26 kwiecień 2021 poniedziałek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
27 kwiecień 2021 wtorek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
28 kwiecień 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

29 kwiecień 2021 czwartek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
30 kwiecień 2021 piątek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
1 maj 2021 sobota Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
2 maj 2021 niedziela Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
3 maj 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
4 maj 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
5 maj 2021 środa Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
6 maj 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
7 maj 2021 piątek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
8 maj 2021 sobota Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
9 maj 2021 niedziela Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
10 maj 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
11 maj 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
12 maj 2021 środa Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
13 maj 2021 czwartek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
14 maj 2021 piątek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
15 maj 2021 sobota Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
16 maj 2021 niedziela Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
17 maj 2021 poniedziałek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
18 maj 2021 wtorek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
19 maj 2021 środa Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
20 maj 2021 czwartek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
21 maj 2021 piątek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
22 maj 2021 sobota Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
23 maj 2021 niedziela Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
24 maj 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
25 maj 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
26 maj 2021 środa Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
27 maj 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
28 maj 2021 piątek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
29 maj 2021 sobota Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
30 maj 2021 niedziela Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
31 maj 2021 poniedziałek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
1 czerwiec 2021 wtorek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
2 czerwiec 2021 środa Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
3 czerwiec 2021 czwartek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
4 czerwiec 2021 piątek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
5 czerwiec 2021 sobota Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
6 czerwiec 2021 niedziela Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
7 czerwiec 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
8 czerwiec 2021 wtorek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
9 czerwiec 2021 środa Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
10 czerwiec 2021 czwartek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
11 czerwiec 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
12 czerwiec 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
13 czerwiec 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
14 czerwiec 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
15 czerwiec 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
16 czerwiec 2021 środa Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
17 czerwiec 2021 czwartek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
18 czerwiec 2021 piątek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
19 czerwiec 2021 sobota Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
20 czerwiec 2021 niedziela Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
21 czerwiec 2021 poniedziałek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
22 czerwiec 2021 wtorek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
23 czerwiec 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
24 czerwiec 2021 czwartek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
25 czerwiec 2021 piątek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
26 czerwiec 2021 sobota Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
27 czerwiec 2021 niedziela Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
28 czerwiec 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
29 czerwiec 2021 wtorek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
30 czerwiec 2021 środa Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
1 lipiec 2021 czwartek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

2 lipiec 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
3 lipiec 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
4 lipiec 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
5 lipiec 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
6 lipiec 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
7 lipiec 2021 środa Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
8 lipiec 2021 czwartek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
9 lipiec 2021 piątek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
10 lipiec 2021 sobota Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
11 lipiec 2021 niedziela Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
12 lipiec 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
13 lipiec 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
14 lipiec 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
15 lipiec 2021 czwartek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
16 lipiec 2021 piątek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
17 lipiec 2021 sobota Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
18 lipiec 2021 niedziela Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
19 lipiec 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
20 lipiec 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
21 lipiec 2021 środa Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
22 lipiec 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
23 lipiec 2021 piątek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
24 lipiec 2021 sobota Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
25 lipiec 2021 niedziela Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
26 lipiec 2021 poniedziałek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
27 lipiec 2021 wtorek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
28 lipiec 2021 środa Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
29 lipiec 2021 czwartek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
30 lipiec 2021 piątek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
31 lipiec 2021 sobota Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
1 sierpień 2021 niedziela Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
2 sierpień 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
3 sierpień 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
4 sierpień 2021 środa Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
5 sierpień 2021 czwartek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
6 sierpień 2021 piątek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
7 sierpień 2021 sobota Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
8 sierpień 2021 niedziela Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
9 sierpień 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
10 sierpień 2021 wtorek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
11 sierpień 2021 środa Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
12 sierpień 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
13 sierpień 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
14 sierpień 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
15 sierpień 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
16 sierpień 2021 poniedziałek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
17 sierpień 2021 wtorek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
18 sierpień 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
19 sierpień 2021 czwartek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
20 sierpień 2021 piątek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
21 sierpień 2021 sobota Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
22 sierpień 2021 niedziela Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
23 sierpień 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
24 sierpień 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
25 sierpień 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
26 sierpień 2021 czwartek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
27 sierpień 2021 piątek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
28 sierpień 2021 sobota Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
29 sierpień 2021 niedziela Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
30 sierpień 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
31 sierpień 2021 wtorek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
1 wrzesień 2021 środa Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
2 wrzesień 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
3 wrzesień 2021 piątek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
4 wrzesień 2021 sobota Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

5 wrzesień 2021 niedziela Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
6 wrzesień 2021 poniedziałek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
7 wrzesień 2021 wtorek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
8 wrzesień 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
9 wrzesień 2021 czwartek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
10 wrzesień 2021 piątek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
11 wrzesień 2021 sobota Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
12 wrzesień 2021 niedziela Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
13 wrzesień 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
14 wrzesień 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
15 wrzesień 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
16 wrzesień 2021 czwartek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
17 wrzesień 2021 piątek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
18 wrzesień 2021 sobota Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
19 wrzesień 2021 niedziela Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
20 wrzesień 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
21 wrzesień 2021 wtorek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
22 wrzesień 2021 środa Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
23 wrzesień 2021 czwartek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
24 wrzesień 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
25 wrzesień 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
26 wrzesień 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
27 wrzesień 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
28 wrzesień 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
29 wrzesień 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
30 wrzesień 2021 czwartek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
1 październik 2021 piątek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
2 październik 2021 sobota Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
3 październik 2021 niedziela Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
4 październik 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
5 październik 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
6 październik 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
7 październik 2021 czwartek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
8 październik 2021 piątek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
9 październik 2021 sobota Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
10 październik 2021 niedziela Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
11 październik 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
12 październik 2021 wtorek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
13 październik 2021 środa Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
14 październik 2021 czwartek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
15 październik 2021 piątek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
16 październik 2021 sobota Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
17 październik 2021 niedziela Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
18 październik 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
19 październik 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
20 październik 2021 środa Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
21 październik 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
22 październik 2021 piątek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
23 październik 2021 sobota Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
24 październik 2021 niedziela Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
25 październik 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
26 październik 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
27 październik 2021 środa Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
28 październik 2021 czwartek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
29 październik 2021 piątek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
30 październik 2021 sobota Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
31 październik 2021 niedziela Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
1 listopad 2021 poniedziałek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
2 listopad 2021 wtorek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
3 listopad 2021 środa Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
4 listopad 2021 czwartek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
5 listopad 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
6 listopad 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
7 listopad 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
8 listopad 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

9 listopad 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
10 listopad 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
11 listopad 2021 czwartek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
12 listopad 2021 piątek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
13 listopad 2021 sobota Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
14 listopad 2021 niedziela Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
15 listopad 2021 poniedziałek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
16 listopad 2021 wtorek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
17 listopad 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
18 listopad 2021 czwartek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
19 listopad 2021 piątek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
20 listopad 2021 sobota Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
21 listopad 2021 niedziela Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
22 listopad 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
23 listopad 2021 wtorek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
24 listopad 2021 środa Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
25 listopad 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
26 listopad 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
27 listopad 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
28 listopad 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
29 listopad 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
30 listopad 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
1 grudzień 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
2 grudzień 2021 czwartek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
3 grudzień 2021 piątek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
4 grudzień 2021 sobota Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
5 grudzień 2021 niedziela Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
6 grudzień 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
7 grudzień 2021 wtorek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
8 grudzień 2021 środa Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
9 grudzień 2021 czwartek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
10 grudzień 2021 piątek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
11 grudzień 2021 sobota Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
12 grudzień 2021 niedziela Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428
13 grudzień 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
14 grudzień 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
15 grudzień 2021 środa Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
16 grudzień 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29
17 grudzień 2021 piątek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
18 grudzień 2021 sobota Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
19 grudzień 2021 niedziela Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31
20 grudzień 2021 poniedziałek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
21 grudzień 2021 wtorek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
22 grudzień 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96
23 grudzień 2021 czwartek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
24 grudzień 2021 piątek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47
25 grudzień 2021 sobota Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84
26 grudzień 2021 niedziela Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
27 grudzień 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91
28 grudzień 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
29 grudzień 2021 środa Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88
30 grudzień 2021 czwartek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154
31 grudzień 2021 piątek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154


Przewodnicząca Rady Powiatu
dr Marta Chrabąszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.12.2020 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2020RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJz dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2021. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944 i 1493), po zasięgnięciu opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie oraz burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu dąbrowskiego, Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala co następuje: § 1. Ustala się na terenie powiatu dąbrowskiego następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych:1) w dni robocze (poniedziałek – piątek) dla aptek:a) jednozmianowych - w godzinach od 8:00 do 16:00,b) dwuzmianowych - w godzinach od 8:00 do 20:00;2) w soboty dla aptek:a) jednozmianowych - w godzinach od 8:00 do 13:00 co drugą sobotę,b) dwuzmianowych - w godzinach od 8:00 do 13:00 w każdą sobotę;3) w dniach zwyczajowo przedświątecznych tj. Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota apteki jednoi dwuzmianowe w godzinach od 8:00 do 13:00.§ 2. 1. Wyznaczone apteki ogólnodostępne pełnią dyżurycałodobowe,zgodniezustalonym harmonogramem dyżurów na 2021 rok stanowiącym załącznik do uchwały.2. Dyżur apteki rozpoczyna się o godz. 8:00 rano i trwa do godz. 8:00 rano następnego dnia.§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego.§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Przewodnicząca Rady Powiatudr Marta Chrabąszcz     Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiejz dnia 16 grudnia 2020 r. HARMONOGRAM CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU DĄBROWSKIEGO W 2021 r. Termin dyżuru całodobowego (dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano i trwa do godz. 8:00 rano następnego dnia)Nazwa i adres apteki pełniącej dyżur Telefon1 styczeń 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 292 styczeń 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 883 styczeń 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 884 styczeń 2021 poniedziałek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 4285 styczeń 2021 wtorek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 4286 styczeń 2021 środa Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 847 styczeń 2021 czwartek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 848 styczeń 2021 piątek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 479 styczeń 2021 sobota Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4710 styczeń 2021 niedziela Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4711 styczeń 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15412 styczeń 2021 wtorek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15413 styczeń 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9614 styczeń 2021 czwartek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9615 styczeń 2021 piątek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3116 styczeń 2021 sobota Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3117 styczeń 2021 niedziela Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3118 styczeń 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9119 styczeń 2021 wtorek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9120 styczeń 2021 środa Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8821 styczeń 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8822 styczeń 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2923 styczeń 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2924 styczeń 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2925 styczeń 2021 poniedziałek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42826 styczeń 2021 wtorek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42827 styczeń 2021 środa Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4728 styczeń 2021 czwartek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4729 styczeń 2021 piątek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8430 styczeń 2021 sobota Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8431 styczeń 2021 niedziela Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 841 luty 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 1542 luty 2021 wtorek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 1543 luty 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 314 luty 2021 czwartek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 315 luty 2021 piątek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 966 luty 2021 sobota Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 967 luty 2021 niedziela Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 968 luty 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 919 luty 2021 wtorek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9110 luty 2021 środa Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2911 luty 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2912 luty 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8813 luty 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8814 luty 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8815 luty 2021 poniedziałek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42816 luty 2021 wtorek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42817 luty 2021 środa Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8418 luty 2021 czwartek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8419 luty 2021 piątek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4720 luty 2021 sobota Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4721 luty 2021 niedziela Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4722 luty 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154 23 luty 2021 wtorek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15424 luty 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9625 luty 2021 czwartek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9626 luty 2021 piątek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9127 luty 2021 sobota Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9128 luty 2021 niedziela Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 911 marzec 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 292 marzec 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 293 marzec 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 314 marzec 2021 czwartek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 315 marzec 2021 piątek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 4286 marzec 2021 sobota Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 4287 marzec 2021 niedziela Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 4288 marzec 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 849 marzec 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8410 marzec 2021 środa Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8811 marzec 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8812 marzec 2021 piątek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15413 marzec 2021 sobota Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15414 marzec 2021 niedziela Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15415 marzec 2021 poniedziałek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4716 marzec 2021 wtorek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4717 marzec 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9618 marzec 2021 czwartek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9619 marzec 2021 piątek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3120 marzec 2021 sobota Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3121 marzec 2021 niedziela Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3122 marzec 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9123 marzec 2021 wtorek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9124 marzec 2021 środa Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2925 marzec 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2926 marzec 2021 piątek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8427 marzec 2021 sobota Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8428 marzec 2021 niedziela Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8429 marzec 2021 poniedziałek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42830 marzec 2021 wtorek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42831 marzec 2021 środa Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 471 kwiecień 2021 czwartek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 472 kwiecień 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 883 kwiecień 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 884 kwiecień 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 885 kwiecień 2021 poniedziałek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 316 kwiecień 2021 wtorek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 317 kwiecień 2021 środa Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 1548 kwiecień 2021 czwartek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 1549 kwiecień 2021 piątek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9610 kwiecień 2021 sobota Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9611 kwiecień 2021 niedziela Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9612 kwiecień 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9113 kwiecień 2021 wtorek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9114 kwiecień 2021 środa Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42815 kwiecień 2021 czwartek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42816 kwiecień 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2917 kwiecień 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2918 kwiecień 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2919 kwiecień 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8420 kwiecień 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8421 kwiecień 2021 środa Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4722 kwiecień 2021 czwartek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4723 kwiecień 2021 piątek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15424 kwiecień 2021 sobota Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15425 kwiecień 2021 niedziela Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15426 kwiecień 2021 poniedziałek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9627 kwiecień 2021 wtorek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9628 kwiecień 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31 29 kwiecień 2021 czwartek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3130 kwiecień 2021 piątek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 911 maj 2021 sobota Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 912 maj 2021 niedziela Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 913 maj 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 884 maj 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 885 maj 2021 środa Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 296 maj 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 297 maj 2021 piątek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 4288 maj 2021 sobota Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 4289 maj 2021 niedziela Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42810 maj 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8411 maj 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8412 maj 2021 środa Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15413 maj 2021 czwartek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15414 maj 2021 piątek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4715 maj 2021 sobota Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4716 maj 2021 niedziela Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4717 maj 2021 poniedziałek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9618 maj 2021 wtorek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9619 maj 2021 środa Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9120 maj 2021 czwartek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9121 maj 2021 piątek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3122 maj 2021 sobota Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3123 maj 2021 niedziela Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3124 maj 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2925 maj 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2926 maj 2021 środa Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8827 maj 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8828 maj 2021 piątek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8429 maj 2021 sobota Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8430 maj 2021 niedziela Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8431 maj 2021 poniedziałek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 4281 czerwiec 2021 wtorek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 4282 czerwiec 2021 środa Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 473 czerwiec 2021 czwartek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 474 czerwiec 2021 piątek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 965 czerwiec 2021 sobota Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 966 czerwiec 2021 niedziela Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 967 czerwiec 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 1548 czerwiec 2021 wtorek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 1549 czerwiec 2021 środa Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9110 czerwiec 2021 czwartek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9111 czerwiec 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2912 czerwiec 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2913 czerwiec 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2914 czerwiec 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8815 czerwiec 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8816 czerwiec 2021 środa Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8417 czerwiec 2021 czwartek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8418 czerwiec 2021 piątek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42819 czerwiec 2021 sobota Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42820 czerwiec 2021 niedziela Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42821 czerwiec 2021 poniedziałek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3122 czerwiec 2021 wtorek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3123 czerwiec 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9624 czerwiec 2021 czwartek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9625 czerwiec 2021 piątek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15426 czerwiec 2021 sobota Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15427 czerwiec 2021 niedziela Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15428 czerwiec 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9129 czerwiec 2021 wtorek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9130 czerwiec 2021 środa Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 471 lipiec 2021 czwartek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47 2 lipiec 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 883 lipiec 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 884 lipiec 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 885 lipiec 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 296 lipiec 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 297 lipiec 2021 środa Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 4288 lipiec 2021 czwartek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 4289 lipiec 2021 piątek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9610 lipiec 2021 sobota Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9611 lipiec 2021 niedziela Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9612 lipiec 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8413 lipiec 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8414 lipiec 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3115 lipiec 2021 czwartek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3116 lipiec 2021 piątek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9117 lipiec 2021 sobota Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9118 lipiec 2021 niedziela Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9119 lipiec 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8820 lipiec 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8821 lipiec 2021 środa Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2922 lipiec 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2923 lipiec 2021 piątek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15424 lipiec 2021 sobota Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15425 lipiec 2021 niedziela Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15426 lipiec 2021 poniedziałek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4727 lipiec 2021 wtorek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4728 lipiec 2021 środa Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42829 lipiec 2021 czwartek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42830 lipiec 2021 piątek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9631 lipiec 2021 sobota Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 961 sierpień 2021 niedziela Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 962 sierpień 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 843 sierpień 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 844 sierpień 2021 środa Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 915 sierpień 2021 czwartek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 916 sierpień 2021 piątek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 317 sierpień 2021 sobota Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 318 sierpień 2021 niedziela Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 319 sierpień 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15410 sierpień 2021 wtorek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15411 sierpień 2021 środa Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8812 sierpień 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8813 sierpień 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2914 sierpień 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2915 sierpień 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2916 sierpień 2021 poniedziałek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42817 sierpień 2021 wtorek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42818 sierpień 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9619 sierpień 2021 czwartek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9620 sierpień 2021 piątek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4721 sierpień 2021 sobota Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4722 sierpień 2021 niedziela Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4723 sierpień 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8424 sierpień 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8425 sierpień 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3126 sierpień 2021 czwartek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3127 sierpień 2021 piątek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9128 sierpień 2021 sobota Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9129 sierpień 2021 niedziela Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9130 sierpień 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15431 sierpień 2021 wtorek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 1541 wrzesień 2021 środa Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 292 wrzesień 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 293 wrzesień 2021 piątek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 4284 wrzesień 2021 sobota Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428 5 wrzesień 2021 niedziela Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 4286 wrzesień 2021 poniedziałek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 477 wrzesień 2021 wtorek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 478 wrzesień 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 969 wrzesień 2021 czwartek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9610 wrzesień 2021 piątek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8411 wrzesień 2021 sobota Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8412 wrzesień 2021 niedziela Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8413 wrzesień 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8814 wrzesień 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8815 wrzesień 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3116 wrzesień 2021 czwartek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3117 wrzesień 2021 piątek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15418 wrzesień 2021 sobota Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15419 wrzesień 2021 niedziela Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15420 wrzesień 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9121 wrzesień 2021 wtorek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9122 wrzesień 2021 środa Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42823 wrzesień 2021 czwartek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42824 wrzesień 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2925 wrzesień 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2926 wrzesień 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2927 wrzesień 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8828 wrzesień 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8829 wrzesień 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9630 wrzesień 2021 czwartek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 961 październik 2021 piątek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 472 październik 2021 sobota Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 473 październik 2021 niedziela Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 474 październik 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 845 październik 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 846 październik 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 317 październik 2021 czwartek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 318 październik 2021 piątek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 919 październik 2021 sobota Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9110 październik 2021 niedziela Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9111 październik 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15412 październik 2021 wtorek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15413 październik 2021 środa Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42814 październik 2021 czwartek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42815 październik 2021 piątek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9616 październik 2021 sobota Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9617 październik 2021 niedziela Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9618 październik 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2919 październik 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2920 październik 2021 środa Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8821 październik 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8822 październik 2021 piątek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3123 październik 2021 sobota Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3124 październik 2021 niedziela Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3125 październik 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8426 październik 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8427 październik 2021 środa Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4728 październik 2021 czwartek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4729 październik 2021 piątek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15430 październik 2021 sobota Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15431 październik 2021 niedziela Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 1541 listopad 2021 poniedziałek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 4282 listopad 2021 wtorek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 4283 listopad 2021 środa Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 914 listopad 2021 czwartek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 915 listopad 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 296 listopad 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 297 listopad 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 298 listopad 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88 9 listopad 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8810 listopad 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9611 listopad 2021 czwartek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9612 listopad 2021 piątek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8413 listopad 2021 sobota Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8414 listopad 2021 niedziela Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8415 listopad 2021 poniedziałek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3116 listopad 2021 wtorek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3117 listopad 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3118 listopad 2021 czwartek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4719 listopad 2021 piątek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4720 listopad 2021 sobota Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42821 listopad 2021 niedziela Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42822 listopad 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9123 listopad 2021 wtorek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9124 listopad 2021 środa Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2925 listopad 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2926 listopad 2021 piątek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8827 listopad 2021 sobota Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8828 listopad 2021 niedziela Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8829 listopad 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8430 listopad 2021 wtorek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 841 grudzień 2021 środa Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 312 grudzień 2021 czwartek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 313 grudzień 2021 piątek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 474 grudzień 2021 sobota Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 475 grudzień 2021 niedziela Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 476 grudzień 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 1547 grudzień 2021 wtorek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 1548 grudzień 2021 środa Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 1549 grudzień 2021 czwartek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9110 grudzień 2021 piątek Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42811 grudzień 2021 sobota Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42812 grudzień 2021 niedziela Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 42813 grudzień 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8814 grudzień 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8815 grudzień 2021 środa Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2916 grudzień 2021 czwartek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 2917 grudzień 2021 piątek Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3118 grudzień 2021 sobota Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3119 grudzień 2021 niedziela Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 3120 grudzień 2021 poniedziałek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9621 grudzień 2021 wtorek Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9622 grudzień 2021 środa Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 9623 grudzień 2021 czwartek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4724 grudzień 2021 piątek Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 4725 grudzień 2021 sobota Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 8426 grudzień 2021 niedziela Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9127 grudzień 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 9128 grudzień 2021 wtorek Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8829 grudzień 2021 środa Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 8830 grudzień 2021 czwartek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 15431 grudzień 2021 piątek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154 Przewodnicząca Rady Powiatudr Marta Chrabąszcz     Pliki do pobrania Pobierz plik UCHWAŁA NR XXI2062020 RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2021               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.12.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe