Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
15 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI – 2019 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie przystąpił do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.

O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Obecnie jest to kwota:

  •  dla osoby samotnie gospodarującej: 1402,00 złotych,
  •  dla osoby w rodzinie: 1056,00 złotych.

Zainteresowane osoby i rodziny z terenu Gminy Gręboszów które chcą jeszcze skorzystać   z Pomocy żywnościowej  powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie  od 20 września 2019 r. do 4 października 2019 r. celem uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

Należy zabrać ze sobą Dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające dochód rodziny tj. odcinki rent, emerytur za poprzedni miesiąc lub decyzję rentową,  informację o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (nakaz płatniczy z UG), zaświadczenia o zarobkach z tytułu zatrudnienia  ( dochód netto).

Wnioski będą przyjmowane w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie  w godzinach 8.00 – 15.30.

Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Gręboszów będzie prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie.

Informacje dotyczące  terminu oraz miejsca wydawania żywności będą  na bieżąco umieszczane  na stronie internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej  i Urzędu Gminy Gręboszów oraz w siedzibie GOPS   w Gręboszowie tel. (14) 6416027.

 

 

files/pliki/aktualnosci/2019/09wrzesien/DYSTRYBUCJA ZYWNOSCI/Zdjecie-zywnosc.jpg

 

 

 

 

 

Opracowanie: GOPS Gręboszów

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.09.2019 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie przystąpił do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019. O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Obecnie jest to kwota:  dla osoby samotnie gospodarującej: 1402,00 złotych,  dla osoby w rodzinie: 1056,00 złotych. Zainteresowane osoby i rodziny z terenu Gminy Gręboszów które chcą jeszcze skorzystać   z Pomocy żywnościowej  powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie  od 20 września 2019 r. do 4 października 2019 r. celem uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej. Należy zabrać ze sobą Dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające dochód rodziny tj. odcinki rent, emerytur za poprzedni miesiąc lub decyzję rentową,  informację o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (nakaz płatniczy z UG), zaświadczenia o zarobkach z tytułu zatrudnienia  ( dochód netto). Wnioski będą przyjmowane w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie  w godzinach 8.00 – 15.30. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Gręboszów będzie prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie. Informacje dotyczące  terminu oraz miejsca wydawania żywności będą  na bieżąco umieszczane  na stronie internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej  i Urzędu Gminy Gręboszów oraz w siedzibie GOPS   w Gręboszowie tel. (14) 6416027.               Opracowanie: GOPS Gręboszów Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.09.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe