Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

I Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 1 grudnia 2014 roku

Komisarz Wyborczy  

     w Tarnowie  

 

Nasz znak: OA.0052.1.2014                      Gręboszów, dnia 25.11.2014 r.

  

ZAWIADOMIENIE           

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ Komisarz Wyborczy w Tarnowie zwołuje I Sesję nowo wybranej Rady Gminy Gręboszów w dniu 01 grudnia 2014 roku /poniedziałek/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad przez Radnego Seniora.

2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

3. Złożenie ślubowania przez radnych.

4. Stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów.

a) zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady.

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia Sesji od Radnego Seniora.

9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

a) zgłaszanie kandydatur  na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie Regulaminu Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,

d) przeprowadzenie głosowania,

e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji

Rewizyjnej

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Stałej

Komisji Spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Ochrony Środowiska.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Stałej Komisji Spraw Publicznych, Komunalnych, Oświaty i Pomocy Społecznej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

14. Wolne wnioski, zapytania, interpelacje.

15. Zakończenie obrad.

 

 

 

 Z upoważnienia Komisarza Wyborczego

 w Tarnowie                     

Sekretarz Gminy               

(-) mgr Bronisław Błach             

 

 

 

Otrzymują:

1.Radni Rady  - wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz U. z 2013 r poz.594 z póżn.zm.

Komisarz Wyborczy        w Tarnowie     Nasz znak: OA.0052.1.2014                      Gręboszów, dnia 25.11.2014 r.    ZAWIADOMIENIE              Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ Komisarz Wyborczy w Tarnowie zwołuje I Sesję nowo wybranej Rady Gminy Gręboszów w dniu 01 grudnia 2014 roku /poniedziałek/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.     Proponowany porządek obrad:   1. Otwarcie obrad przez Radnego Seniora. 2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. 4. Stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad. 5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej. 6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy. 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów. a) zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady. b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, d) przeprowadzenie głosowania (tajnego), e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia Sesji od Radnego Seniora. 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy. a) zgłaszanie kandydatur  na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy, b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, c) przyjęcie Regulaminu Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy, d) przeprowadzenie głosowania, e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Stałej Komisji Spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Ochrony Środowiska. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Stałej Komisji Spraw Publicznych, Komunalnych, Oświaty i Pomocy Społecznej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. 14. Wolne wnioski, zapytania, interpelacje. 15. Zakończenie obrad.        Z upoważnienia Komisarza Wyborczego  w Tarnowie                      Sekretarz Gminy                (-) mgr Bronisław Błach                    Otrzymują: 1.Radni Rady  - wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście    Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz U. z 2013 r poz.594 z póżn.zm.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe