Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 24,7 km/h
opady: 0,0 mm

II Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 29 grudnia 2014 roku

Nasz znak: OA.0052.2.2014 Gręboszów, dnia 18.12.2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję II Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. 3 .Przyjęcie protokołu z  I Sesji Rady Gminy.
  4. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
  5. 5. Wnioski i interpelacje radnych.
  6. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów  na 2014 rok,

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów  na lata 2015-2019,

c) Budżetu Gminy Gręboszów na 2015 rok,

d) Ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gręboszów,

e) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,

f) wyboru delegata do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego.

  1. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
  3. 9. Zakończenie obrad.

 

 

    

Otrzymują:

1.Radni Rady  - wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz U. z 2013 r poz. 594 z póżn.zm.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon                                           

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.12.2014 r.

Nasz znak: OA.0052.2.2014 Gręboszów, dnia 18.12.2014 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję II Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3 .Przyjęcie protokołu z  I Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów  na 2014 rok, b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów  na lata 2015-2019, c) Budżetu Gminy Gręboszów na 2015 rok, d) Ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gręboszów, e) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego, f) wyboru delegata do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.          Otrzymują: 1.Radni Rady  - wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz U. z 2013 r poz. 594 z póżn.zm.         Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon                                                        Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.12.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe